Auteur

David Wolters
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse BP - Beter dan verwacht dankzij lager belastingtarief en upstream-divisie

dinsdag 4 februari 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
GB0007980591 GBp 8.3 14.19 Ja Energie

Beter dan verwacht dankzij lager belastingtarief en upstream-divisie

Door sterk te letten op kosten, projecten die veel gas en olie opleveren en te focussen op de juiste investeringen, kan BP de komende jaren een sterke groei laten zien van de vrije kasstroom. De uitgaven door de nasleep van het ongeluk met het boorplatform in de Golf van Mexico worden steeds minder. Daarnaast heeft het concern een lage waardering ten opzichte van zijn Amerikaanse concurrenten en een hoger dividendrendement.

Grote, geintegreerde oliemaatschappij

BP is een van de vijf grootste ‘geïntegreerde’ oliemaatschappijen ter wereld, met zowel de exploratie en winning, als de raffinage en verkoop van gas- en olie(producten). Door de explosie en de daarop volgende olieramp in 2010 met het boorplatform Deepwater Horizon in de Golf van Mexico is de reputatie van het bedrijf ernstig beschadigd. Na jaren van forse betalingen (boetes en schadeclaims) kan het concern weer vooruitkijken. De komende jaren zullen de betalingen die voortvloeien uit de olieramp naar verwachting rond de $1 mld per jaar liggen. In 2016, 2017 en 2018 lag dit nog fors hoger. Het concern boekte in 2018 goede resultaten met een winst van $13 mld op een omzet van $299 mld.

Meer focus op rendabele investeringen

De grootste geïntegreerde oliemaatschappijen ter wereld, de zogenoemde ‘oil majors’, letten de afgelopen jaren extra op de kosten. Er wordt meer aandacht gegeven aan rendabele investeringen en er zijn kostenbesparingen doorgevoerd. De totale portefeuille van nieuwe projecten van BP is winstgevender in de huidige tijd met een olieprijs van $60 dan tijdens de gloriedagen in 2014 toen de olieprijs hoger was dan $100.

Fors beter dan verwacht resultaat, mede dankzij belastingen en upstreamdivisie. Dividend licht verhoogd

BP boekte in het vierde kwartaal van 2019 fors beter dan verwachte resultaten. De omzet was met $71,1 mld 6% lager dan in dezelfde periode vorig jaar en ook lager dan de gemiddelde analistenverwachting (de ‘consensus’). Het olieconcern boekte een aangepaste winst per aandeel (wpa) van $0,13: dankzij een lager belastingtarief flink hoger dan de consensus maar wel een forse daling jaar op jaar (joj). De ‘upstream’-divisie Exploration & Production profiteerde van een sterke productiegroei en sterke handelsresultaten en boekte beter dan verwachte resultaten. Ook profiteerde de divisie van het herstel van de productie in de Golf van Mexico, waar hogere marges geboekt worden. De ‘downstream’-divisie Refining & Marketing boekte minder dan verwachte resultaten. Ook het belang in Rosneft leverde teleurstellende resultaten op, zowel ten opzichte van de consensusverwachting als vergeleken met de resultaten van vorig jaar. Het concern moest ook in totaal $2,8 mld afboeken, voornamelijk op verkochte bezittingen in de VS. De operationele kasstroom kwam in het vierde kwartaal uit op $7,6 mld bij $4 mld aan investeringen en $2,1 mld aan dividend. De schuld is aan de hoge kant: de verhouding tussen de netto schuld en het eigen vermogen is 55%, al is dit wel lager dan in het derde kwartaal van 2019. Dit komt voornamelijk door de BHP-deal, waarbij BP de Noord-Amerikaanse onshore-activiteiten van BHP heeft overgenomen. Verwacht wordt dat BP de schuld de komende jaren weet terug te schroeven, onder andere via desinvesteringen. Zo heeft het concern in 2019 voor zo’n $9,4 mld aan bedrijfsonderdelen afgestoten en verwacht het medio 2021 nog eens $5 mld aan onderdelen af te stoten. In 2020 verwacht het concern aan de onderkant uit te komen van bandbreedte van $15 - 17 mld aan investeringen.

Waardering lager dan Amerikaanse concurrenten

Het aandeel BP heeft een lage waardering ten opzichte van de Amerikaanse majors, op basis van de koers-winstverhouding. Het dividendrendement van BP komt uit op 6,87%. Dit is hoger dan dat van de Amerikaanse majors.

Kansen

  • Dankzij zijn sterke vrije kasstroom kan BP meer kapitaal teruggeven aan aandeelhouders via dividenduitkeringen en de eventuele inkoop van eigen aandelen.
  • BP heeft een sterke marktpositie in raffinage en petrochemie in de VS: ongeveer 1/3 van de totale raffinagecapaciteit ligt in de VS. De raffinaderijen van BP zijn geavanceerd. De raffinaderijen kunnen dan ook lage kwaliteit olie verwerken tot een hoogwaardig product. Dit is een voordeel ten opzichte van andere raffinaderijen.
  • De verwachting is dat BP de komende jaren een sterke productiegroei laat zien. BP is samen met Total een van de majors die een hoog productiegroeiprofiel heeft.

Risico's

  • BP heeft een grote blootstelling aan Rusland via het samenwerkingsverband met Rosneft; nieuwe westerse sancties kunnen dan ook een negatief effect hebben.
  • Voor de zeer grote oliemaatschappijen wordt het steeds moeilijker om de voorraden op niveau te houden door nieuwe gas- en olievoorraden te ontdekken.
  • In vergelijking met de andere majors is de schuldpositie van BP aan de hoge kant. De nettoschuld/eigen vermogen verhouding komt uit op 55%, voornamelijk door de BHP-deal. Dit is een deal om schalieolievelden te kopen in de VS van BHP.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 167,0 op BP 1,9 1,77 1,79 +1,14 % Koop Sprinter
Sprinter Long 167,0 op BP 1,9 1,77 1,79 +1,14 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door David Wolters, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen