Auteur

Jan Kleipool
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: ArcelorMittal ArcelorMittal - Vooruitzichten staalindustrie lijken wat te verbeteren in 2020

donderdag 6 februari 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
LU1598757687 EUR 0 1.67 Nee Basismaterialen

Vooruitzichten staalindustrie lijken wat te verbeteren in 2020

Hoewel het wereldwijd marktleider is, heeft staalbedrijf ArcelorMittal weinig prijszettingskracht. Daarom zijn kostenbeheersing en precies gedoseerde investeringen belangrijk voor het behoud van zijn winstmarges. Via overnames versterkt het bedrijf zijn positie in Europa, maar aan de operationele uitvoering hiervan kleven risico’s. Het handelsconflict tussen de VS en China, een sterke stijging van de ijzerertsprijs (grondstof voor staal) en wereldwijde economische vertraging hebben de staalprijzen onder druk gezet. De waardering van het aandeel is daardoor laag. De vooruitzichten voor de staalindustrie beginnen echter langzaam te verbeteren.

Grootste staalproducent ter wereld

Het wereldwijd opererende staalbedrijf ArcelorMittal maakt staalproducten zoals plaatmetaal en draadstaal. Daarnaast exploiteert het steenkool- en ijzerertsmijnen. Bij een omzet van $71mld behaalde het bedrijf in 2019 een verlies geboekt van $112mln. De omzet kwam uit de staalproductie in Europa (48%), Noord-Amerika (24%), Brazilië (11%) en Azië (10%). Inkomsten uit de mijnbouwactiviteiten droegen de overige 7% bij, al is 80% van de steenkool en ijzerertsproductie voor eigen gebruik.

Staal- en ijzerertsmarkten in beweging

ArcelorMittal richt zijn investeringen met name op de automobiel-, machinerie- en constructiesegmenten. Geografisch gezien heeft het een sterke aanwezigheid in Europa en de VS en komt zo’n 30% van de omzet uit de opkomende markten. ArcelorMittal kan volop profiteren van de wereldwijde industriële ontwikkeling door de hoge kwaliteit van zijn producten en de efficiënte productie daarvan, vooral in tijden van grote vraag. ArcelorMittal blijft ook investeren in mijnbouwcapaciteit om volledig zelfvoorzienend te worden en het overschot, op de wereldmarkt te kunnen verhandelen. De wereldmarkt voor staalproducten is zeer gefragmenteerd. Zo heeft marktleider ArcelorMittal slechts 5% daarvan in handen, waardoor zijn ‘pricing power’ (prijszettingskracht) beperkt is. Daardoor zijn de inkomsten van het bedrijf zeer gevoelig voor de politieke en economische ontwikkelingen, vooral die in de VS en China.

Winst fors boven verwachting, schuld sterker gedaald dan verwacht en vooruitzichten staalprijs voorzichtig positief

De EBITDA daalde met 13,0% ten opzichte van het voorgaande kwartaal (kok) en met 52,6% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder (joj) naar $925 mln. Deze daling kwam niet onverwacht en de EBITDA kwam dan ook 8% hoger uit dan de consensusverwachting. Een groot deel van de beter dan verwachte winst lijkt echter uit de overige activiteiten te komen. De omzet daalde met 6,7% kok en 15,4% joj naar $15,5 mld en de totale externe staalleveringen daalden met 2,3% kok en 2,5% joj. De vrije kasstroom kwam met $2,1 mld sterker uit dan verwacht dankzij een daling van het netto werkkapitaal. De nettoschuld daalde met 12% joj naar $9,3 mld wat te danken is aan de sterke kasstroom, een positieve ontwikkeling. ArcelorMittal heeft aangegeven voor $2 mld aan onderdelen te willen verkopen in de komende twee jaar om de schuldhefboom verder te verlagen. De doelstelling is om de schuld te verlagen naar $7 mld en dat lijkt nu eind 2020 al te gaan lukken. Het bedrijf verhoogt het dividend niet voordat dit niveau is bereikt. De schuld afgezet tegen de EBITDA ligt nu op 1,8x, een lichte stijging ten opzichte van de 1,7x in het voorgaande kwartaal. De vooruitzichten hadden een positieve ondertoon. Ondanks dat de marktomstandigheden voorlopig uitdagend blijven, verwacht ArcelorMittal dat lage voorraden en een hogere vraag de staalprijzen zullen ondersteunen.

Lage waardering terecht gezien de uitdagingen, maar het aandeel lijkt ondergewaardeerd

Per saldo een behoorlijk meevallend kwartaal, vooral gezien het negatieve sentiment rond staalbedrijven. Ongeveer de helft van de omzet komt uit Europa, een derde uit Noord- en Zuid-Amerika en de rest uit Zuid-Afrika, Oost-Europa en de eigen mijnbouwactiviteiten. ArcelorMittal is van plan deze activiteiten verder uit te breiden, zodat het meer zelfvoorzienend kan zijn wat betreft zijn grondstoffen (ijzererts). Deze verticale integratie zou het bedrijf meer controle over de marges kunnen geven. De regionale spreiding en verticale integratie via een eigen ijzerertsmijn zijn waardevol in de moeilijke markt, maar de brede vraagverzwakking, hogere kosten, een stevige schuldpositie en andere uitdagingen zorgen voor een verhoogd risico. Het aandeel noteert tegen slechts 0,45x keer de boekwaarde en tegen 11,0x de getaxeerde winst voor de komende twaalf maanden (subsector Metals & Mining 14,0x). De bedrijfswaarde afgezet tegen de EBITDA is met 4,8x ook relatief laag in vergelijking met de subsector Metals & Mining (6,5x). De waardering is daarmee aan de lage kant voor een van de marktleiders in de sector. De markt heeft het aandeel afgestraft voor dalingen van de staalmarges en voor de ongelukkig getimede acquisities, die tegen de huidige waardering praktisch waardeloos worden geacht. Aan de andere kant zien we ruimte voor positieve verrassingen nu ijzerertsprijzen gedaald zijn (wat steun zou moeten geven aan de staalmarges), de voorraden in China uitgeput dreigen te raken en de acquisities die in de toekomst mogelijk alsnog een positieve bijdrage kunnen leveren. De consensustaxaties houden na de sterke winstdalingen in 2019 rekening met een sterk herstel van de winst in de komende drie jaar. Dit is dan wel vanaf lage niveaus en de risico’s blijven bovengemiddeld hoog. Het getaxeerde dividendrendement voor de komende twaalf maanden van 1,9% ligt aanzienlijk lager dan het gemiddelde van de subsector (3,8%).

Kansen

  • Nieuwe plannen voor beperking overcapaciteit China
  • Herstel staalprijzen in Europa staalprijzen
  • Kostenvoordeel uit overname Ilva en andere staalfabrieken.

Risico's

  • Verslechtering van de schuldpositie kan een downgrade van de kredietscore tot gevolg hebben
  • Oplaaien handelsconflict VS-China of strengere milieuwetgeving
  • Groter dan verwachte volatiliteit van grondstoffenkosten of afzetprijzen.

Duurzame Analyse

#N/A

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 9,686 op Arcelor Mittal 8,2 0,91 1,26 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 8,862 op Arcelor Mittal 5,0 1,74 2,09 +7,28 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 11,267 op Arcelor Mittal 8,4 0,88 1,23 -10,97 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 11,861 op Arcelor Mittal 5,7 1,48 1,83 -6,76 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jan Kleipool, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van ArcelorMittal bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.