Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen AEX op hoogste stand sinds 2001

vrijdag 7 februari 2020


Goedemorgen. Het optimisme van beleggers over een goede afloop van het coronavirus lijkt de afgelopen dagen nauwelijks te temmen. Berichten over het nog steeds toenemende aantal besmettingsgevallen en slachtoffers hebben weinig effect op de positieve stemming op de beurzen. 

Chinese economie loopt flinke tik op

De prima kwartaalcijfers van bedrijven en de over het algemeen beter dan verwachte macro-economische cijfers geven beleggers moed. Toch willen we waarschuwen voor al te veel optimisme. Hoe langer het duurt om het coronavirus te bestrijden, hoe langer en dieper de economische nasleep zal zijn. Op dit moment zijn de signalen nog niet heel gunstig en zal de Chinese economie in het eerste kwartaal een flinke tik oplopen. Mogelijk dat de gevolgen ook in het tweede kwartaal of zelfs daarna nog zichtbaar zullen worden. Dit zal ongetwijfeld ook zijn effect hebben op de groei in de rest van de wereld. 

Nieuw ‘all-time high’ voor Stoxx Europe 600-index

Gisteren waren het vooral beter dan verwachte kwartaalcijfers en winstverwachtingen van onder andere Unicredit, Nordea en ArcelorMittal die de Europese beurzen naar nieuwe records stuwden. Het bericht dat de moeizaam draaiende Deutsche Bank (+12,9%) een grote investeerder heeft gevonden gaf de koers vleugels en trok andere aandelen uit de financiële sector mee omhoog. De Stoxx Europe 600-index eindigde de levendige handelsdag 0,4% hoger op een nieuw record. Alleen aandelen uit de sectoren energie en industriegoederen eindigden lager. 

AEX op hoogste stand sinds 2001

De AEX index won zelfs 0,9% en sloot op de hoogste stand sinds begin 2001. Het enthousiasme werd op de obligatiemarkt echter niet gedeeld. De Duitse tienjaarsrente daalde zelfs: 1 basispunt naar -0,37%. De ‘veilige havens’ werden gisteren blijkbaar niet verlaten. Veel beleggers rekenen op een zwak blijvende groei, lage inflatie en mogelijk meer stimulering door de ECB. Die lage obligatierente geeft wel steun aan de aandelenkoersen maar dan moet de winstgroei wel op peil blijven. De dollar werd nog iets sterker tegenover de euro op $1,098. Ook de sterkere dollar wijst niet op een ‘risk-on’-houding van valutabeleggers. 
 
Arbeidsmarkt VS zeer sterk 

Ook op Wall Street lijken beleggers zich nog maar weinig zorgen te maken over de gevolgen van het Wuhan-coronavirus. Beter dan verwachte bedrijfsresultaten over het vierde kwartaal van 2019 en optimistische vooruitzichten van ondernemingen leidden gisteren tot nieuwe records voor de belangrijkste aandelenindices. De S&P 500-index scherpte het record met nog eens 0,3% aan, de Nasdaq steeg nog eens 0,7% en de Dow Jones boekte een winst van 0,3%. De positieve stemming kreeg steun van het laagste aantal uitkeringsaanvragen in de VS sinds april vorig jaar: een signaal dat wijst op een zeer sterke Amerikaanse arbeidsmarkt. Dat kan vanmiddag bevestigd worden door het officiële arbeidsmarktrapport van januari. 

Ook op Wall Street nog geen vertrek uit ‘veilige havens’ 

Net als op de Europese beurzen sloten op Wall Street de oliegerelateerde aandelen (-1%) met verlies. De lage olieprijs drukt op de winsten van de olie- en gasmaatschappijen en de verwachting is dat de prijs van ruwe olie nog wel even laag zal blijven. Maar ook aandelen uit de sector financiële waarden (-0,2%) sloten in de min, mede door de lagere rente (die ongunstig is voor de rentebaten van banken). De Amerikaanse tienjaarsrente daalde met 1 basispunt naar 1,64%. Ook hier dus nog geen vertrek uit de ‘veilige havens’ zoals Amerikaanse staatsobligaties.

Veel beurzen in Azië iets lager

Na het scherpe koersherstel in de afgelopen dagen nemen de beurzen in Azië vanmorgen even wat gas terug. Het besef dat het nieuwe coronavirus nog niet is verslagen en er onzekerheid is over de uiteindelijke economische gevolgen, leidt tot winstnemingen. Op mijn Bloomberg-koersenscherm zie ik vooral veel rode (dus lagere) cijfers, maar tegen het slot van de handelssessies gelukkig ook weer wat groene. De Nikkei-index is in Tokio zojuist 0,2% lager gesloten en de Kospi-index in Seoel levert vanmorgen 0,7% in. De Hongkongse Hang Seng-index staat op het moment van schrijven 0,6% lager maar de beursindex van Shenzhen klimt naar een plusje van 0,2%. Die andere belangrijke Chinese beurs, in Shanghai, staat op een verlies van 0,2%. De zogenoemde futures (koersen van termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices zijn vrijwel onveranderd. De Europese beurzen zullen naar verwachting dan ook vlak openen vergeleken met het slot van gisteren, op alweer de laatste dag van deze enerverende week.  

Agenda van vandaag
       
Op de agenda voor vandaag staan onder andere Duitse handelscijfers en industriële-productiecijfers van december. Ook uit Frankrijk en Spanje krijgen we industriële-productiecijfers maar de meeste aandacht zal uitgaan naar het Amerikaanse arbeidsmarktrapport van januari dat om 14.30 uur onze tijd bekend wordt gemaakt. Analisten rekenen op 165.000 nieuwe banen en een werkloosheidpercentage van 3,5%, gelijk aan vorige maand en het laagste niveau in vijftig jaar. Verder wordt er een stijging van het gemiddelde uurloon verwacht van 0,3% op maandbasis respectievelijk en 3% op jaarbasis. Dat zou wijzen op een aanhoudend sterke Amerikaanse arbeidsmarkt, wat de aandelenkoersen zou ondersteunen. We zijn benieuwd. Kwartaalcijfers krijgen we vandaag van onder andere Umicore, Flow Traders en Abbvie. 

Alvast een heel goed weekend en vergeet morgen niet de buitenspullen stormvast te zetten! Tot maandag. 

Groet, Simon

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 525,96 op AEX 10,1 5,73 5,75 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 468,26 op AEX 5,0 11,50 11,52 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 630,44 op AEX 10,0 5,74 5,76 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 679,0 op AEX 5,0 11,52 11,54 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 7 februari 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.