Author

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Virusangst steekt de kop weer op

maandag 10 februari 2020

Goedemorgen. Mooie naam hoor Ciara, maar ze brengt wel een hoop ellende. Bij ons bleef de schade, voor zover ik heb kunnen zien, beperkt tot één kapotte dakpan. Elders in de wereld is men vooral bevreesd voor de schade die het Wuhan-coronavirus aanricht.

Toeleverancier Apple mag productie deels hervatten

Na een roerige week staan de meeste Aziatische beurzen vanmorgen in het rood. Het negatieve slot op Wall Street van afgelopen vrijdag en de vrees voor de gevolgen van het Wuhan-coronavirus drukken de stemming. Toch krabbelen de beurzen op het vasteland van China weer een beetje op. Het nieuws dat Hon Hai, een toeleverancier van onder andere Apple, van de Chinese overheid toestemming heeft gekregen om een deel van de productie te hervatten, wordt positief ontvangen. De beurs van Shanghai noteert op het moment van schrijven een plus van 0,5%, de beurs van Shenzhen wint 0,8%. In Hongkong is de stemming minder goed. De Hang Seng index verliest 0,6% en in Tokio is de Nikkei-index 0,6% lager gesloten. De termijncontracten op de Amerikaanse aandelenindices noteren, mede door het bericht over Hon Hai, licht hoger. De Europese beurzen zullen naar verwachting iets lager aan de nieuwe handelsweek beginnen.       

Beste Europese beursweek sinds november 2018

Vrijdag sloten de Europese aandelenbeurzen ook al iets lager. Beleggers maken zich zorgen over de economische gevolgen van het Wuhan-coronavirus. Die zorgen worden aangewakkerd door berichten dat autofabrikanten problemen krijgen met de productie door een gebrek aan onderdelen uit China. De stemming werd verder gedrukt door tegenvallende industriële-productiecijfers uit Duitsland, Frankrijk en Spanje. Het betreft cijfers van december, die aangeven dat vooral Duitsland het eind vorig jaar nog behoorlijk zwaar heeft gehad. De Stoxx Europe 600-index sloot vrijdag met een verlies van 0,3%, waardoor de winst over de afgelopen week beperkt bleef tot 3,3%. Dat is overigens nog steeds de beste week sinds november 2018. Zo zie je maar weer, dat de soep meestal niet zo heet wordt gegeten als ze wordt opgediend.

Obligatiehandelaren zijn minder overtuigd

Op de obligatiemarkt zagen we hogere koersen, en dus lagere rentes, voor staatsobligaties. De Duitse 10-jaarsrente daalde met 2 basispunten naar -0,39%. Zoals ik hier al eerder schreef, zijn obligatiebeleggers minder overtuigd van een snel groeiherstel in de periode na de virusuitbraak dan aandelenbeleggers. Dat geldt ook voor valutahandelaren. De sterkere wisselkoers van de dollar geeft aan dat er veel vraag is naar ‘veilige havens’. Vrijdag sloot de dollar op 1,098 tegenover de euro.

Wall Street lager ondanks sterk banencijfer

Een sterk Amerikaans arbeidsmarktrapport van januari kon niet voorkomen dat de aandelenkoersen vrijdag weggleden op Wall Street. Ook hier overheersten de zorgen over de economische gevolgen van het Wuhan-coronavirus. De S&P 500-index sloot 0,54% lager, net als de Nasdaq. De Dow Jones-index eindigde 0,94% lager. Aan het sterke arbeidsmarktrapport lag het niet. Er zijn vorige maand 225.000 nieuwe banen bijgekomen in de VS, veel meer dan de verwachte 165.000. Het werkloosheidpercentage is licht gestegen van 3,5% naar 3,6%, maar tegelijkertijd is de participatiegraad gestegen naar 63,4%. Deze cijfers wijzen op een aanhoudend sterke arbeidsmarkt, die steun geeft aan de groei van de Amerikaanse economie. Je zou kunnen zeggen dat het niet veel beter gaat worden, met het virus in gedachten. De groeivertraging in China zal ook de groei elders in de wereld negatief beïnvloeden. Misschien is dat ook waar Amerikaanse obligatiebeleggers zich vrijdag al druk om maakten. Rentes daalden over een breed front. De 10-jaarsrente daalde in de VS met 6 basispunten naar 1,58%.      

Agenda van vandaag

De macro-economische agenda voor vandaag is vrij leeg. We moeten het doen met industriële-productiecijfers uit Italië. Kwartaalcijfers krijgen we vandaag van onder andere Carl Zeiss, Loews en Allergan.
 
Fijne week!

Products Long

Name Leverage Bid Ask % Day Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 2687,57 op S&P 500 9,7 2,77 2,80 0,00 % Aankopen
Sprinter Long 2473,0 op S&P 500 5,1 5,33 5,36 0,00 % Aankopen

Products Short

Name Leverage Bid Ask % Day Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 3260,44 op S&P 500 10,4 2,58 2,61 0,00 % Aankopen
Sprinter BEST Short 3546,57 op S&P 500 5,2 5,19 5,22 0,00 % Aankopen

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 10 februari 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.