Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Aandelenbeleggers nemen voorschot op positieve afloop virusuitbraak

dinsdag 11 februari 2020


Goedemorgen. Bij gebrek aan richtinggevend macro-economisch en bedrijfsnieuws was het gisteren een redelijk saaie beursdag. In Europa bleven aandelen dicht bij huis, maar in New York en Azië heerste een positieve stemming. 

Verschillende beleggers denken anders over virus

Heel even discussieerden we gisteren over welke bedrijven zouden kunnen profiteren van de stormschade, maar daarna ging de aandacht al snel uit naar de ontwikkelingen rond het Wuhan-coronavirus. Ik merk om me heen dat beleggers een beetje 'virusmoe' beginnen te worden. De gedachte is dat de overvloed aan liquiditeit, die nog steeds door de centrale banken in het systeem wordt gepompt, voldoende zal zijn om de redelijk stevige waarderingen van risicovolle beleggingscategorieën te steunen. De economische terugval als gevolg van het virus zal naar de mening van aandelenbeleggers kort en beperkt zijn. Die mening wordt niet door iedereen gedeeld, obligatiebeleggers denken er namelijk anders over. Dalende kapitaalmarktrentes wijzen op een verwachte groeivertraging. En ook een sterkere dollar duidt op een afnemende risicobereidheid. 

Gevolgen virusuitbraak niet te voorspellen
 
Helaas zijn wij geen virologen en kunnen wij het vervolg van de uitbraak van het Wuhan-coronavirus niet voorspellen. Er was de afgelopen dagen hoop dat het aantal nieuwe gevallen zou afnemen, maar als ik de cijfers zie op de websites die ik kan raadplegen, zie ik juist weer een toename. Anderzijds is het bemoedigd om te lezen dat sommige Chinese fabrieken weer proberen op te starten.

Verdere koersstijging door hogere waarderingen
 
Aandelenbeleggers hebben vorige week een flink voorschot genomen op een redelijk gunstige – economische – afloop en hebben de dip aangegrepen om (bij) te kopen. In een positief scenario kan een V-vormig herstel best de uitkomst zijn. Tegelijkertijd bestaat een reëel risico dat winstgroeiverwachtingen neerwaarts bijgesteld moeten worden. Niet dramatisch, maar toch. Dit betekent dat verdere koersstijgingen gesteund moeten worden door hogere waarderingen. Dit is zeker niet onmogelijk, maar de marge voor tegenvallers wordt dan wel steeds kleiner. We zullen zien.

Saaie handelsdag in Europa

Op de Europese markten zagen we gisteren een weerspiegeling van de twijfel bij beleggers. Het was een vreselijk saaie handelsdag in Europa. Na een dag lang schommelen rond het slot van afgelopen vrijdag, sloot de Stoxx Europe 600-index met een winst van 0,1%. Door de aanhoudende vraag naar ‘veilige havens’ daalde de Duitse 10-jaarsrente met 3 basispunten naar -0,41%.

Recordjacht Wall Street gaat vrolijk verder
 
Op Wall Street schudden beleggers de zorgen over het virus van zich af.  Er werd verder gebouwd op de prima bedrijfsresultaten van vorige week en het sterke arbeidsmarktrapport van januari. De recordjacht op de beurzen in New York ging dan ook vrolijk verder. De S&P 500-index boekte met een winst van 0,6% een nieuw record, net als de Nasdaq die er zelfs 1,1% bijpakte. Tegelijkertijd zien we ook op de Amerikaanse obligatiemarkt een grote vraag naar veilige havens. Een lagere groei en inflatie en de hoop op meer stimulering door centrale banken drukken de kapitaalmarktrentes. De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde met 6 basispunten naar 1,57%. De dollar werd nog wat sterker op 1,091 tegenover de euro. Maar ook tegenover andere valuta’s wint de dollar aan kracht.
 
Positieve stemming op Aziatische beurzen

Ondanks dat het dodental van het Wuhan-coronavirus inmiddels de 1000 is gepasseerd, het aantal besmette personen bijna de 43.000 nadert en het openbare leven in grote delen van China nog steeds plat ligt, staan vrijwel alle Aziatische beurzen vanmorgen in het groen. In Japan wordt vandaag niet gehandeld vanwege een feestdag. De Hang Seng-index in Hongkong noteert 1,4% hoger, de beurs van Shanghai wint 0,4%. De Kospi-index noteert op het moment van schrijven 1% hoger in Seoel. De recordstanden op Wall Street geven beleggers duidelijk moed. De termijncontracten (‘futures’) op de Amerikaanse aandelenindices noteren rond 0,5% hoger. De Europese beurzen gaan straks dus hoger van start. En zo lijken alle zorgen in een week tijd weer verdwenen.

Agenda van vandaag
 
Op de macro-economische agenda voor vandaag staan onder andere groeicijfers over het vierde kwartaal uit het VK en de vertrouwensindex van het Amerikaanse midden- en kleinbedrijf. Verwacht wordt dat de NFIB-index vorige maand is gestegen van 102,7 naar 103,5 punten. Dit zou in lijn zijn met andere Amerikaanse macrocijfers over januari. Het kwartaalcijferseizoen wordt vervolgd met cijfers van onder andere Randstad, Daimler, Exelon Group, Omnicom, Air Liquide en Dominion Energy.

Fijne dag!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 525,96 op AEX 10,1 5,73 5,75 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 468,26 op AEX 5,0 11,50 11,52 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 630,44 op AEX 10,0 5,74 5,76 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 679,0 op AEX 5,0 11,52 11,54 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 11 februari 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.