Fundamentele Analyse BNP Paribas - Terechte korting in de waardering

dinsdag 11 februari 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
FR0000131104 EUR 8 6.26 Nee Financiële waarden

Terechte korting in de waardering

BNP Paribas is een manusje van alles als het gaat om de bankactiviteiten. Dit is enerzijds goed voor de spreiding, anderzijds is er niet bij alle onderdelen duidelijke synergie. Hierdoor kan de kapitaalallocatie suboptimaal zijn. Internationaal kent de bank een redelijke spreiding, waarbij Frankrijk en Italië de thuismarkten zijn. Juist deze twee Europese landen vinden wij minder interessant als het om de bankomstandigheden gaat. Daarnaast is de kapitaalratio in vergelijking met de Europese banken vrij laag. De korting in de waardering ten opzichte van het gemiddelde van de Europese banken achten wij dan ook terecht.

Een van de grootste banken wereldwijd met Frankrijk en Italie als thuismarkt

BNP Paribas is in 2000 ontstaan uit de fusie tussen Banque Nationale de Paris en Paribas en behoort tot de grootste financiële instellingen wereldwijd. De bank is zowel geografisch als naar activiteiten breed gediversifieerd en is aanwezig in ongeveer 80 landen. BNP Paribas verschaft zakenbankdiensten, consumentenbankdiensten en vermogensbeheer. Frankrijk en Italië zijn de thuismarkten voor BNP Paribas. Het bedrijf behaalde in 2018 een netto inkomen van €7,5 mld op een omzet van €42,5 mld. Hierbij werd 37% van de omzet gerealiseerd in de thuismarkten, 38% in het internationale segment en 25% bij de zakenbank.

Omzet boven verwachting maar in lijn met sectortrends. Winstverwachting 2020 licht verlaagd; dividend iets hoger dan verwacht

BNP Paribas (BNP) rapporteerde over het vierde kwartaal een nettoresultaat van €1,85 mld, 5% hoger dan de consensusverwachting van analisten en een stijging van 28% jaar op jaar (joj). De omzet steeg met 12% joj en viel 5% hoger uit dan de consensus. Met een stijging van 62% joj van de aan vastrentende waarden gerelateerde handelsinkomsten wist BNP de Amerikaanse banken goed bij te houden. De divisie Wealth & Asset Management sprong er positief uit met haar hoge omzet. Ook viel de winst van de Belgische divisie fors hoger uit dan verwacht, dankzij lagere voorzieningen voor slechte leningen en hogere fee-inkomsten. Bij de verzekeringsdivisie viel de omzet juist tegen en moest er een eenmalige voorziening geboekt worden voor de regio Latijns-Amerika, waarvan de winst daardoor achterbleef bij de verwachtingen. De kosten stegen met 5% joj en vielen 7% hoger uit dan verwacht. Dat kwam vooral door de geboekte herstructureringskosten die fors boven verwachting uitkwamen. Ook stegen de voorzieningen voor slechte leningen met 8% joj, waar analisten rekenden op een gelijkblijvend niveau. De stijging van de voorzieningen kwam vooral door twee dossiers van de Amerikaanse divisie, maar betreft volgens het management een eenmalige verhoging. De kapitaalratio steeg met 10 basispunten in het kwartaal naar 12,1% en kwam licht hoger uit dan de gemiddelde analistenverwachting door minder risicogewogen activa. Als laatste: het management verlaagde de doelstelling voor 2020 voor de winst op het tastbare vermogen van 10,5% naar 10%. Dit is echter nog steeds hoger dan de consensusverwachting van 9,5%.

Korting in waardering

Operationeel waren de resultaten goed, maar niet genoeg om echt enthousiast te worden. De sterke handelsresultaten en fee-inkomsten uit de vermogensbeheerdivisie zijn positief, maar liggen in lijn met wat we bij andere financials zien. De verlaging van de winstdoelstelling is een licht minnetje, maar het rendement over 2019 viel 2% hoger uit dan verwacht. Het management laat zich positief uit over de kapitaalpositie voor 2020, wat mogelijk ruimte biedt aan een hogere uitkering van kapitaal aan aandeelhouders. Het huidige dividendrendement van 6,4% ligt al iets boven het gemiddelde van de Europese bankensector van 6,1%. Het aandeel noteert tegen een koers-winstverhouding van 7,8 en een tastbare-boekwaarderatio van 0,7. Ter vergelijking: de gemiddelden voor de Europese banken bedragen 9 respectievelijk 0,9. Hiermee is de korting ten opzichte van de sector min of meer onveranderd het afgelopen halfjaar. Vooralsnog vinden wij deze korting terecht, gezien de aanhoudende zorgen over de omzettrends en de relatief lage kapitaalratio, vergeleken met de andere Europese banken.

Kansen

  • De kredietportefeuille is internationaal goed gediversifieerd en is daardoor minder gevoelig voor regionale tegenvallers dan die van andere Franse banken.
  • Het bank-verzekeraarmodel dat BNP Paribas in Frankrijk en de Benelux hanteert, zorgt voor een sterke positionering richting consumenten. Doordat de bank ook actief is als vermogensbeheerder, weet het een groot gedeelte van de waardeketen te benutten.
  • In tegenstelling tot directe concurrenten bleef BNP Paribas winstgevend tijdens en na de kredietcrisis dankzij stabiele inkomsten bij de retailbank.

Risico's

  • BNP Paribas heeft een relatief grote blootstelling aan Italië. De bank heeft een grote positie in Italiaanse staatsobligaties in zijn portefeuille en heeft ook operationele activiteiten in het land. Gezien de politieke en economische spanningen in dit land vertegenwoordigt dit een significant risico.
  • BNP Paribas is actief in een breed scala aan bancaire activiteiten, waarbij de tussenliggende synergie bij sommige onderdelen niet volledig duidelijk is. Dit kan leiden tot een suboptimale allocatie van kapitaal, wat vervolgens op de resultaten kan drukken.
  • De kapitaalratio is in internationale context nog altijd aan de lage kant.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Products Long

Name Leverage Bid Ask % Day Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 40,787 op BNP Paribas 9,0 5,01 5,03 0,00 % Aankopen
Sprinter Long 42,3 op BNP Paribas 6,4 7,04 7,06 0,00 % Aankopen

Products Short

Name Leverage Bid Ask % Day Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 54,232 op BNP Paribas 5,0 9,16 9,18 0,00 % Aankopen
Sprinter BEST Short 54,232 op BNP Paribas 5,0 9,16 9,18 0,00 % Aankopen

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Mike Mulders, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van BNP Paribas bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.