Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Worden beleggers niet een beetje overmoedig?

woensdag 12 februari 2020

Goedemorgen. Na een run op mondkapjes, lijkt er nu een run op aandelen te zijn. Beleggers buitelen over elkaar heen om, ik zou bijna zeggen tegen elke prijs, nog wat te kunnen kopen.

Beleggers rekenen op meer stimulering

Optimisme als wapen tegen angst, ik vind het wel een mooie constatering. Daar kom je tenminste verder mee. Je voelt hem misschien al een beetje aankomen. Wij vinden het optimisme van de laatste dagen wel erg uitbundig. Het lijkt wel alsof de uitbraak van het Wuhan-coronavirus wordt opgevat als een 'blessing in disguise'. De angst om de rally op de aandelenmarkten te missen, is duidelijk groter dan de zorgen over de economische gevolgen van het virus. Enerzijds is dat best te begrijpen. De groeiterugval is een sterk argument om meer stimuleringsmaatregelen van centrale banken en overheden te verwachten. En dat betekent dat rentes nog langer laag zullen blijven, waardoor aandelen relatief aantrekkelijk blijven. Hierdoor kunnen waarderingen, zoals koers-winstverhoudingen, verder oplopen. 

Effecten virusuitbraak straks pas in de cijfers

Er is echter ook een andere kant van het verhaal. De winstgroei(verwachtingen) van bedrijven zouden wel eens neerwaarts bijgesteld kunnen worden. Hierdoor kunnen waarderingen verder oplopen, zonder dat de koersen verder oplopen. Dit is naar onze mening een reëel scenario. De zelfgenoegzaamheid (een slechte vertaling van het Engelse woord complacency) van beleggers vinden we op dit moment niet terecht. Het valt niet te ontkennen dat  de recent gepresenteerde macro-economische en bedrijfscijfers vooral meevallen. Maar dit zijn cijfers die betrekking hebben op de periode van voor de uitbraak van het Wuhan-coronavirus. De effecten daarvan gaan we pas in de cijfers van de komende weken en maanden zien. Wij betwijfelen of beleggers daar, na de rally van de afgelopen weken, ook zo positief op zullen reageren. 

Beleggers worden wat overmoedig

Het gemak waarmee nu wordt voorbijgegaan aan de mogelijke, nee, zeer waarschijnlijke tegenvallers, lijkt op dat van een goed geconditioneerde belegger. Want is het immers niet zo dat na epidemieën, zoals de SARS-uitbraak in 2003, beurzen altijd weer herstellen? En was die dip achteraf dan niet een mooi instapmoment? Dat klopt helemaal, maar het zeer snelle herstel en de enorme geldstromen die we de afgelopen dagen naar de aandelenmarkten hebben zien vloeien, maakt ons wat voorzichtiger. We proeven wat overmoedigheid. Net als angst is hoop een slechte raadgever. Zo. Genoeg gewaarschuwd, ik zal het feest verder niet verpesten.

Europese aandelen naar nieuw record

En een feest was het gisteren op de Europese beurzen. In de hoop op een snelle stabilisatie van de uitbraak van het Wuhan-coronavirus, stroomden beleggers massaal naar de aandelenbeurzen. Gesteund door goede vierdekwartaalcijfers en vooruitzichten van onder andere reisoperator TUI (+13%), die nog geen effecten ziet van het virus, klommen de Europese aandelenbeurzen naar nieuwe recordniveaus. De Stoxx Europe 600-index boekte onder leiding van aandelen uit de IT-sector (+1,8%) een winst van 0,9% om te sluiten op een nieuwe recordstand. Alleen aandelen uit de sector dagelijkse consumentengoederen (-0,15%) eindigden lager. De risicobereidheid van beleggers is dus weer toegenomen. Dat zagen we ook terug op de obligatiemarkt, waar risicopremies afnamen en de Ditse 10-jaarsrente met 2 basispunten steeg naar -0,39%.

Fed-voorzitter positief over economie VS

Wall Street opende gistermiddag hoger. Bemoedigende woorden van Fed-voorzitter Powell, die aangaf dat de Amerikaanse economie er goed voor staat en het huidige rentebeleid passend te vinden, gaven beleggers vertrouwen. Powell waarschuwde wel voor de mogelijke gevolgen van het Wuhan-coronavirus op de economie en houdt de situatie nauwlettend in de gaten. Het optimisme kreeg ook steun van een hoger dan verwacht vertrouwenscijfer van het Amerikaanse midden- en kleinbedrijf. De NFIB-index is vorige maand gestegen van 102,7 naar 104,3 punten (103,5 verwacht). Later op de dag liepen de winsten wat terug, na een bericht dat de Federal Trade Commission aan de grote technologiebedrijven om informatie heeft gevraagd over overnames waardoor concurrenten mogelijk zouden zijn uitgeschakeld. Dit kon niet voorkomen dat de S&P 500-index met een winst van 0,17% weer een nieuw record neerzette. De Nasdaq boekte met een winst van 0,11% ook een nieuw record. De Dow Jones Industrial-index sloot onveranderd. De Amerikaanse 10-jaarsrente steeg 3 basispunten naar 1,60%.

Aziatische beleggers hoopvol gestemd

Het lagere tempo waarin het aantal nieuwe besmettingsgevallen van het Wuhan-coronavirus toeneemt, geeft Aziatische beleggers vanmorgen moed. Geholpen door een koersstijging van Softbank (+14%) nu de verkoop van zijn Amerikaanse telecombedrijf Sprint aan T-Mobile is goedgekeurd, is de Nikkei-index in Tokio zojuist 0,74% hoger gesloten. De Topix-index is daarentegen 0,04% lager gesloten. De Hang Seng-index noteert 1% hoger en de beurs van Shanghai wint 0,8%. De Kospi-index is in Seoel 0,7% hoger gesloten en de beurs van Australië is 0,5% hoger gesloten. De termijncontracten op de Amerikaanse aandelenindices noteren rond de 0,3% hoger. We verwachten een licht hogere opening van de Europese beurzen.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere industriële-productiecijfers van de eurozone. Ik zie net dat de inflatie in Nederland in januari met 1,7% op jaarbasis is gestegen, iets meer dan de verwachte +1,6%. Verder staan er weinig belangrijke macrocijfers op de agenda. Kwartaalcijfers krijgen we vandaag van onder andere Koninklijke Vopak, ABN AMRO, Akzo Nobel, Heineken, Koninklijke Ahold Delhaize, CME Group, CVS Health, Teva, Unibail Rodamco Westfield en Cisco Systems.
 
Fijne dag!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 2990,66 op EURO STOXX 50 9,1 3,61 3,63 +2,26 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 2655,63 op EURO STOXX 50 4,7 6,96 6,98 +1,16 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 3570,0 op EURO STOXX 50 8,7 3,80 3,82 -2,06 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 3883,36 op EURO STOXX 50 5,4 6,14 6,16 -1,44 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 12 februari 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.