Auteur

Jan Kleipool
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse AkzoNobel - Strategie wordt succesvol uitgevoerd

woensdag 12 februari 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0013267909 EUR 19.9 2.65 Ja Basismaterialen

Strategie wordt succesvol uitgevoerd

AkzoNobel heeft sterke marktposities in Europa en de opkomende markten. De chemietak is verkocht waardoor het bedrijf zich volledig kan richten op verf en coatings. AkzoNobel gaat de winstgevendheid bij deze divisies de komende jaren verbeteren en dit is al zichtbaar in de resultaten. Het handelsconflict, zwakte in diverse eindmarkten en andere uitdagingen zoals het opsteken van het Wuhan-coronavirus maken deze plannen echter met het kwartaal ambitieuzer. Bovendien is de waardering aan de hoge kant.

Wereldwijd actieve verf- en coatingproducent

Het Nederlandse AkzoNobel produceert decoratieve verf en coatings voor industriële toepassingen. Bij een omzet van €9,3 mld boekte het bedrijf in 2019 een nettowinst van €660mln. De industriële coating-divisie is goed voor ongeveer 60% van de omzet, decoratieve verven voor 40%. Ongeveer 44% van de omzet komt uit Europa, 29% uit Azie, 12% uit Noord-Amerika, 9% uit Zuid-Amerika en 6% uit de rest van de wereld.

Aandacht naar verf en coatings

AkzoNobel is vooral bekend van zijn decoratieve verven, met merken als Flexa en Hammerite. Dit segment is echter zeer competitief en kent lage marges. Een stijging van grondstoffenprijzen is hier lastig door te berekenen, gezien de prijsgevoeligheid van de afnemers. Binnen de divisie industriële coatings vallen verven en coatings voor schepen, vliegtuigen, industrie en machines. Hierin heeft het bedrijf een sterke positie opgebouwd, met name in Azië. Van beide divisies is de winstgevendheid lager dan bij concurrenten. AkzoNobel wil dit verschil in 2020 weggewerkt hebben.

Winst en omzet onderliggend onder verwachting; hogere prijzen, lagere grondstofkosten en kostenbesparingen compenseren volumedalingen

De EBIT (winst voor belasting en rentekosten) steeg met 23,2% naar €223 mln en lag 1% boven de gemiddelde verwachting van analisten (de consensus). Dit was echter vooral te danken aan eenmalige meevallers, onderliggend lijkt de EBIT eerder 5% tot 6% lager te liggen dan waar analisten van uitgingen. De totale omzet daalde met 2,9% jaar op jaar (joj) naar €2,24 mld en lag daarmee 3,4% onder de consensus. Een volumedaling van 4% kon slechts deels gecompenseerd worden door hogere prijzen (+1%). Het rendement op de omzet (return on sales, ROS) kwam uit op 11% en ligt daarmee nog fors onder de doelstelling voor 2020 van 15%. Over heel 2019 kwam de ROS uit op 11,9%, licht onder de consensus van 12,1%. Bij Performance Coatings kwam de EBIT uit op €159 mln, wat 13,6% onder verwachting is door een omzetdaling van 3% joj. De omzetdaling was te wijten aan een daling van de volumes van 4% die vooral veroorzaakt werd door de automobielindustrie, maar ook de scheepvaart- en beschermingscoatings-activiteiten zijn nog steeds zwak. De lagere omzet werd echter deels gecompenseerd door een hogere marge die met 80 basispunten joj steeg naar 11,7%. Het concern wist de marge te verbeteren dankzij lagere grondstofkosten en kostenbesparingen. Bij Decorative Paints kwam de EBIT uit op €87 mln, zo’n 11,5% boven de consensus. De omzet daalde hier met 2% joj door een daling van de volumes van 4% (met name door Azië) die werd gecompenseerd door hogere prijzen (+2%). De EBIT-marge steeg met 412 basispunten joj naar 9,7%. Hogere prijzen, kostenbesparingen en lagere grondstofkosten compenseerden de lagere volumes ruimschoots. In de regio’s EMEA en Azië daalde de omzet met respectievelijk 2% en 9% terwijl in Zuid-Amerika juist sprake was van een omzetstijging van 10%. Het concern herhaalde de prognoses voor 2020. De operationele marge moet uitkomen rond 14,5-15% en de doelstelling voor de schuldratio per eind 2020 ligt nog altijd op 1,0-2,0x de nettoschuld afgezet tegen de EBITDA. Het management gaf verder commentaar op het Wuhan-coronavirus en ziet vooralsnog geen significante impact op de jaarcijfers. De impact op de resultaten over het eerste kwartaal zijn volgens het concern moeilijk in te schatten en hangt van veel dingen af, waaronder disruptie in de aanvoer en of klanten de activiteiten weer hervatten. Akzo heeft ook een fabriek in Wuhan die voorlopig waarschijnlijk nog dicht blijft. Van de overige fabrieken zouden er 10 van de 15 deze week weer online moeten komen.

Strategie wordt succesvol uitgevoerd maar waardering is aan de hoge kant

De resultaten geven een gemengd beeld. De strategie, gericht op hogere prijzen en marges boven volumes, is duidelijk zichtbaar in de cijfers en is tot op zekere hoogte effectief. De lagere grondstoffenkosten zijn hierbij een welkome meewind. De eindmarkten staan echter onder druk en de volumedalingen zijn fors. De hoger dan verwachte winst was echter eenmalig van aard en de doelstellingen voor 2020 lijken ambitieus. In combinatie met de relatief hoge waardering biedt het aandeel volgens ons niet veel ruimte voor buitengewone koersrendementen. Het aandeel noteert tegen een koers-winstverhouding van 21x op basis van de getaxeerde winst voor de komende twaalf maanden, ruim boven het eigen historisch gemiddelde over de afgelopen tien jaar van 16x en boven het gemiddelde van de subsector chemicaliën (18,2x). Het getaxeerde dividendrendement van 2,5% ligt in lijn met het gemiddelde van de subsector.

Kansen

  • Sterke positionering in Europa en Azië
  • Structurele operationele verbeteringen in de verf- en coatingdivisies
  • De succesvolle uitvoering van de strategie heeft geleid tot een hogere winstgevendheid

Risico's

  • Sterke stijging van de grondstoffenprijzen
  • De eindmarkten staan onder druk door de economische impact van de handelsoorlog. Vooral de automobielsector, scheepvaart- en olie & gas-activiteiten hebben het moeilijk.
  • Sterkere concurrentie, de marges liggen nog altijd onder die van PPG en Sherwin-Williams.
  • Akzo heeft 15 fabrieken in China waaronder één in Wuhan. Voorlopig lijkt het er volgens het concern op dat de impact op de jaarresutlaten van 2020 beperkt zullen blijven, maar zijn de gevolgen voor de resutlaten in het eerste kwartaal nog moeilijk in te schatten.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 74,0 op Akzo Nobel 7,7 0,26 0,96 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Long 64,5 op Akzo Nobel 5,0 14,22 14,92 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 79,0 op Akzo Nobel 5,0 0,77 1,47 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 79,0 op Akzo Nobel 5,0 0,77 1,47 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jan Kleipool, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen