Auteur

Jan Kleipool
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse DSM - Redelijke resultaten, tegenvallende omzettrends

donderdag 13 februari 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000009827 EUR 22.1 2.23 Ja Basismaterialen

Redelijke resultaten, tegenvallende omzettrends

DSM profiteert van de omvorming van zijn productenportefeuille naar meer voeding en minder petrochemie. Dit maakt de omzet minder gevoelig voor de economische cyclus en de marges stabieler. Door de nieuwe portefeuille efficiënter te maken kan DSM kosten besparen en processen verbeteren. Het concern heeft een sterke positie in de opkomende markten. Ook profiteren DSM’s producten van de trend van de verduurzaming van ingrediënten en productieprocessen.

Wereldwijde producent van voedingsingredienten en high-performancematerialen

Het Nederlandse chemiebedrijf Koninklijke DSM ontwikkelt en produceert hoogwaardige materialen en ingrediënten voor de voedingsindustrie. Bij een omzet van €9,0 mld boekte het bedrijf in 2019 een nettowinst van €826mln. De divisie Voeding is goed voor zo'n 66% van de omzet, Materialen voor 32%. Daarnaast heeft het bedrijf een R&D-divisie (‘Innovation Center’, 2% van de omzet) opgezet waar de productontwikkeling plaatsvindt. DSM is wereldwijd actief en haalt ongeveer 35% van de omzet uit Europa (Nedderland 4,4%), Noord-Amerika (22%), China (12%), Zuid-Amerika (12%) met de balans uit overige landen en regio's.

Verschuiving naar specialistische activiteiten

Na een aantal acquisities en verkopen van bedrijfsonderdelen is de voedingdivisie nu het belangrijkste onderdeel van DSM. Hier produceert het bedrijf vitamines en andere voedingsingrediënten voor (dier)voeding, dranken, babyvoeding en dieetsupplementen. Die zijn minder gevoelig voor economische ups & downs dan de materialendivisie. De materialendivisie is sterk gericht op verduurzaming en op de vervanging van schaarse en gevaarlijke materialen in de productieprocessen van afnemers, bijvoorbeeld in de automobiel- en bouwsector. Nu de verschuiving in de productenportefeuille achter de rug is, wil DSM werken aan de optimalisering van de verschillende divisies en deelnemingen.

Aangepaste EBITDA licht beter dan verwacht, maar omzettrends zijn tegenvallend. Impact coronavirus moeilijk in te schatten

De aangepaste EBITDA steeg met 7% jaar op jaar (joj) naar €396 mln en lag daarmee vrijwel in lijn met de consensusverwachting van analisten. DSM gaat in de prognose voor 2020 niet uit van een verdere verbetering van de economie en rekent op een ’mid single digit’ groei van de aangepaste EBITDA dankzij de eigen groei-initiatieven en verdere innovatie. Het bedrijf geeft verder aan dat de impact van het Wuhan-coronavirus op de winst moeilijk is in te schatten. De productiefaciliteiten van DSM in China zijn weer opgestart, met uitzondering van één fabriek die al dicht was voor onderhoud. Maar de logistiek rond de toelevering is bijvoorbeeld wel verstoord. De omzet daalde met 3% joj naar €2,15 mld (organische omzetgroei was -5%) en kwam 4,4% lager uit dan analisten hadden verwacht. Lagere volumes (-2%) en lagere prijzen (-3%) waren debet aan de omzetdaling. De omzet bij de Nutrition-divisie daalde met 1% naar €1,46 mld en kwam zo’n 4% lager uit dan de consensusverwachting. De aangepaste EBITDA steeg bij de divisie echter met 9%, in lijn met de verwachting dankzij een hoger dan verwachte marge van 20,2% (consensus 19,3%). De Materials-divisie boekte een omzet van €632 mln (-12% joj) door lagere prijzen (-6%) en volumes (-6%). De omzet van de divisie lag daarmee fors (8,6%) onder de gemiddelde verwachting van analisten. Ook bij deze divisie werd de aangepaste EBITDA (+2% boven consensus) geholpen door een hoger dan verwachte marge. De lagere omzet van het hele bedrijf werd dit kwartaal gecompenseerd door lagere grondstoffenkosten, een betere productmix en kostenbesparingen, waardoor de EBITDA per saldo in lijn lag met de verwachting. Ten slotte heeft het management nieuwe efficiëntiemaatregelen aangekondigd bij de Nutrition-divisie. Als onderdeel hiervan zullen zo’n 350 banen verdwijnen (3% van het totaal van de divisie en 1,5% van het totaal aantal werknemers van DSM).

Waardering aan de hoge kant

Per saldo wederom redelijke resultaten, ondanks flinke druk op de omzet. Hoewel de operationele uitvoering indrukwekkend is, lijkt dit inmiddels in de waardering verwerkt. Het aandeel noteert tegen 22,0x de getaxeerde winst voor de komende twaalf en ligt daarmee aanzienlijk boven de eigen gemiddelde historische waardering over de afgelopen tien jaar van 15,3x en gemiddelde waardering van de subsector chemicaliën (18,4x). Ten opzichte van directe concurrenten in de ingrediëntenbusiness is het aandeel echter wat lager gewaardeerd. Theoretisch is er dus nog wat ruimte om deze waarderingskorting in te lopen. Het getaxeerde dividendrendement voor de komende twaalf maanden is 2,2% en ligt onder het gemiddelde van de subsector chemicaliën (2,5%).

Kansen

  • Aanhoudende wereldwijde economische groei
  • Verschuiving naar bewuster en gezonder eten
  • Voortzetting product- en procesverduurzaming
  • Verdere specialisatie van productportefeuille naar hoogwaardiger producten via M&A.

Risico's

  • Margedruk door prijsconcurrentie of stijgende grondstoffenprijzen
  • Onvoorziene vertragingen in de productie
  • Sterkere euro ten opzichte van valuta’s van andere regio’s waar DSM actief is.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 96,01 op DSM 10,1 0,83 1,03 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 86,92 op DSM 5,3 1,75 1,95 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 116,04 op DSM 5,8 1,49 1,79 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 124,78 op DSM 4,4 2,15 2,35 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jan Kleipool, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen