Fundamentele Analyse: RELX RELX - Stabiele, maar gematigde omzettrends over de afgelopen jaren

donderdag 13 februari 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
GB00B2B0DG97 EUR 20.3 2.54 Ja Industriegoederen

Stabiele, maar gematigde omzettrends over de afgelopen jaren

De digitalisering van de content heeft RELX geen windeieren gelegd. Het concern heeft daardoor een constante kasstroom, omzet en winst gekregen. Ook wordt RELX een steeds dominantere speler als dataleverancier en het aanbieden van analysetools. Dit ondersteund de stabiele kasstroom. Het concern heeft geen uitspraken gedaan over de rel met de verschillende universiteiten over het gratis ter beschikking stellen van research, maar ook geen berichten over omzetverlies door het mislopen van deals. Het escaleren van bovenstaande rel zou de investment case in gevaar kunnen brengen.

Uitgever en leverancier van data en analysetools met defensief profiel

RELX was oorspronkelijk uitgever van kranten, magazines en dagbladen, maar is steeds meer opgeschoven naar de functie van distributeur via het internet. Reed Elsevier, voortgekomen uit de fusie van het Engelse Reed en het Nederlandse Elsevier, geeft bladen uit over wetenschap, onderwijs en over medische en juridische onderwerpen. Daarin is het concern onbetwist marktleider in de wereld. In totaal, bestaat RELX uit vier divises. Onder de divisie Scientific, Technical & Medical (33,5% van de omzet) worden onder andere alle onderzoeken gepubliceerd. De divisie Risk & Business Analytics (29,4%) focust zich op het leveren van data en risicoanalyses. De divisie Legal (21%) biedt ondersteunende dienstverlening aan onder andere advocaten. Ten slotte, de divisie Exhibitions (16,1%) organiseert meer dan 500 evenementen per jaar. Het concern behaalde over 2019 een omzet van £7,9 mld. De omzet van RELX is wereldwijd gespreid, waarbij Noord-Amerika (56% in 2019) de belangrijkste markt vormt. De rest van de omzet wordt behaald in Europa (23%) en de rest van de wereld (21%).

Sterke focus op groeien marktaandeel als dataleverancier en aanbieder van analysetools

De afgelopen jaren is RELX flink aan het inspelen op de groeiende vraag naar data en analysetools. Hierbij focust het concern zich met name op het uitbreiden en verbeteren van de dienstverlening op het gebied van risicoanalyse. Om te groeien en meer expertise in huis te halen, doet RELX regelmatig overnames. Eind 2018 deed RELX zijn grootste overname in 10 jaar tijd door het bedrijf ThreatMetrix over te nemen, een leverancier van fraudeanalyses. In januari 2020 deed RELX opnieuw een relatief grote overname van ID Analytics, wederom een speler in de fraude hoek. Het concern lijkt hierdoor goed gepositioneerd om ook in deze markt een dominante speler te worden.

RELX zet gematigde groeitrend voort; resultaten licht onder de verwachting

De jaarresultaten over 2019 die RELX op 13 februari presenteerde, waren prima maar lagen op de meeste vlakken licht onder de gemiddelde verwachting van analisten (de consensus). Alleen de aangepaste winst per aandeel (wpa) van £0,93 (+7% jaar op jaar, gemeten in constante valuta) lag ruim 1,6% boven de consensus, maar werd voornamelijk gedreven door een belastingvoordeel. De omzet van £7,9 mld (+5,1% joj) werd gedreven door groei in alle vier divisies. De operationele winst van £2,5 mld (+6,2% joj) was dankzij een margeverbetering van 30 basispunten naar 31,6%. Behalve in de divisie Exhibitions, groeit de operationele winst harder dan de omzet. De verbetering in de marges wordt gedreven door een combinatie van focus op het creëren van meer digitale content en het uitbreiden van de dienstverlening op het gebied van data en risicoanalyse. Dit zorgt voor een stabielere bron van inkomsten en leidt dus uiteindelijk tot hogere marges. Ondanks een licht hoger dan verwachte omzetgroei in de grootste divisie Science, Technical & Medical, zien wij hier wel een risico in het verdienmodel. Steeds meer universiteiten en andere instituten kiezen voor vrije publicatie van onderzoeksresultaten en zeggen contracten met RELX op. Doordat de inkomsten uit zogenaamde ‘pay walls’ teruglopen, probeert RELX in een vroeger stadium betrokken te raken bij wetenschappelijke onderzoeken door data en analysetools aan te bieden tegen betaling. De divisie Risk & Business Information (RBI) groeit nog steeds het snelst (gemiddeld met 7% per jaar) dankzij organische groei en overnames. De consolidatie van de grote overname ThreatMetrix eind 2018 laat echter nog geen verbetering zien. RELX stelt een dividend voor van £0,46 (+9% joj) per aandeel. Wat betreft de vooruitzichten voor 2020, gaat het management uit van een voorzetting van de gematigde groeitrends. De strategische focus ligt op het uitbreiden en verbeteren van de dienstverlening in de divisie RBI. In januari van dit jaar heeft RELX het bedrijf ID Analytics overgenomen dat aan deze strategische doelstelling moet bijdragen. Verder gaat RELX voor £400 mln eigen aandelen inkopen en dit is iets lager dan verwacht.

Waardering flink hoog; korting ten opzichte van Wolters Kluwer

Over het geheel genomen heeft RELX solide resultaten behaald in het afgelopen jaar. Het bedrijf laat al vier jaren op rij een gematigde groei zien. Desondanks lagen de resultaten licht onder de consensus. RELX zal moeten zorgen voor een groeiende, stabiele bron van inkomsten om aan de verwachtingen te blijven voldoen. Het Wuhan-coronavirus gaat hierbij niet helpen en gaat een nog onbekende impact hebben de divisie Exhibitions (16% van de omzet). Het aandeel noteert tegen 21 keer de verwachte winst voor de komende 12 maanden en is daarmee zeer hoog gewaardeerd ten opzichte van zijn tienjaarsgemiddelde van 15,1. Het aandeel is relatief goedkoop ten opzichte van concurrent Wolters Kluwer (23,4). Het getaxeerde dividendrendement is 2,3% en ligt daarmee boven het gemiddelde van de sector Professional Services (1,4%) en Wolters Kluwer (1,7%). Op deze waarderingsniveaus, zien wij weinig ruimte voor bovengemiddelde rendementen.

Kansen

  • RELX heeft een hoge wederkerende omzet en sterke vrije kasstroom. Het concern wordt dan ook gezien als een meer defensieve belegging.
  • De uitgever heeft zijn publicaties (de content) succesvol gedigitaliseerd, meer dan 70% van de omzet is dan ook elektronisch.
  • Toonaangevende merken in alle bedrijfssegmenten.
  • Meer dan de helft van de omzet komt uit abbonementen. Hierdoor vrij voorspelbare kasstromen.

Risico's

  • RELX heeft hoge marges, het is dan ook de vraag of RELX in staat is om nog betere marges te behalen.
  • Het is belangrijk dat RELX zich blijft innoveren en hierdoor een betere service kan bieden aan zijn klanten, door relevante producten te blijven aanbieden. Er bestaat anders een risico dat de klanten van RELX geen toegevoegde waarde meer zien in de producten die RELX aanbiedt.
  • Blootstelling aan valutaschommelingen (Britse pond tegenover euro en Amerikaanse dollar).

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 17,7 op RELX (Reed Elsevier) 6,0 3,22 0,00 +3,54 % Koop Sprinter
Sprinter Long 16,2 op RELX (Reed Elsevier) 4,2 4,56 0,00 +2,47 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Robert de Jong, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft een aanzienlijke deelneming (>1%) in RELX.