In verband met de extreme koersbewegingen is het mogelijk dat wij voor sommige Sprinters geen laatkoers afgeven. Het is dan niet mogelijk om deze Sprinters aan te kopen.

Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​China-scenarios: aandelenmarkt optimistischer dan obligatiemarkt

maandag 17 februari 2020

Vandaag weer een Dagbericht beleggen dat al op zondagavond is geschreven. Dit in verband met de toelichting op ons beleggingsbeleid die we maandagochtend vroeg geven aan adviseurs van ING. De Aziatische beurzen blijven dit keer dan ook buiten beeld. 

Minder risico

In de vergadering van het beleidscomité voor het beleggingsbeleid van ING hebben we vorige week namelijk besloten om wat minder risico te nemen. In het Maandbericht beleggen van februari kun je onder andere lezen waarom we de weging van aandelen hebben teruggebracht van overwogen naar neutraal.

Weekwinst van 1,5% voor Stoxx Europe 600-index

Terwijl storm Dennis nog niet is gaan liggen, lijkt er op de financiële markten op het eerste gezicht geen wolkje meer aan de lucht. Zorgen over het coronavirus leken vorige week naar de achtergrond gedrongen door beter dan verwachte kwartaalcijfers en vooral de hoop op een spoedige stabilisatie van het aantal virusuitbraken en economisch herstel in China. Wereldwijd gezien staan de aandelenindices inmiddels weer rond recordniveaus. De Stoxx Europe 600-index sloot vrijdag 0,1% lager waardoor de weekwinst bleef steken op 1,5%. 

Na komende weken weten we meer

De economische-groeicijfers uit Duitsland en de eurozone over het vierde kwartaal van 2019 maakten vrijdag nauwelijks indruk op beleggers. Deze lagen dan ook in lijn met de verwachtingen van analisten. De groei in de eurozone is met een plusje van slechts 0,1% in de laatste drie maanden van 2019 bijna tot stilstand gekomen. Ook zullen de (positieve) sentimentsindicatoren, waaronder de inkoopmanagersindices, naar verwachting weer wat terugvallen als gevolg van de corona-griepepidemie. De komende weken zal blijken of de sterke consumentenbestedingen op peil zijn gebleven. 

Verschillen tussen obligatie- en aandelenmarkt 

Het onverstoorde enthousiasme op de aandelenbeurzen zien we niet terug op andere markten. Zo blijft de dollar, die gezien wordt als een ‘veilige haven’ in onzekere tijden, sterk en blijft er ook ruimschoots vraag naar veilig geachte staatsobligaties zoals de Duitse en Amerikaanse. Vrijdag daalde de Duitse tienjaarsrente met twee basispunten naar -0,40%. Obligatiebeleggers houden blijkbaar wel degelijk rekening met lagere groei- en inflatiecijfers als gevolg van het virus. Aandelenbeleggers zien die lage rente op dit moment vooral als extra steun onder de markten en rekenen op meer stimuleringsmaatregelen door centrale banken. 

Hoe snel krijgt China het virus in toom?

Voor beide 'kampen' is een positief scenario te schetsen. Maar toch vinden we dat vooral de risico's voor aandelenbeleggers door het virus zijn toegenomen. Tegen de achtergrond van zwakkere economische groei is het nu eenmaal moeilijker voor bedrijven en analisten om de winstverwachtingen vast te houden. We zien dat analisten de winstverwachtingen voor het eerste en tweede kwartaal neerwaarts aanpassen. De kracht van een economisch herstel in China, te verwachten als de epidemie is beteugeld, is vooral afhankelijk van het de snelheid waarmee de Chinezen het virus onder controle krijgen. Hoe eerder, hoe beter. Op dit moment zijn de berichten hierover echter wisselend. 

Laait ongerustheid over protectionisme weer op?

Ook Amerikaanse beleggers waren vrijdag nog niet overtuigd van een snel herstel van de Chinese economie. Verder werd de stemming op Wall Street bepaald door licht tegenvallende winkelomzetcijfers van januari en cijfers over de industriële productie. Na een redelijk kalme handelsdag en het vooruitzicht van een lang weekend (maandag 17 februari zijn de beurzen gesloten vanwege de viering van Presidents' Day) sloot de S&P 500-index met een winst van 0,2%. Mede door de goed ontvangen kwartaalcijfers van chipmaker Nvidia (+7%) eindigde ook de Nasdaq 0,2% hoger. De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde met 2 basispunten naar 1,58%. Het zou ons niet verbazen als de zorgen over de economische effecten over het coronavirus de komende week weer de kop op steken. Verder zal de dreiging van president Trump om geen Amerikaanse straalmotoren aan China te leveren en de hogere importheffing op Airbus-vliegtuigen uit Europa mogelijk leiden tot oplaaiende zorgen over het protectionistische beleid van de VS.  

Agenda van vandaag

Zoals gezegd wordt, er niet gehandeld op Wall Street vanwege de viering van Presidents' Day. Op de agenda staan wel onder andere Japanse groeicijfers over het vierde kwartaal en cijfers over de bouwuitgaven in de eurozone van december. Er staan geen belangrijke kwartaalcijfers van bedrijven op de agenda. 

Fijne week!

Groet, Simon

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 2456,08 op EURO STOXX 50 9,5 2,83 2,85 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 2179,99 op EURO STOXX 50 4,8 5,60 5,62 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 2915,33 op EURO STOXX 50 10,4 2,57 2,59 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 3194,53 op EURO STOXX 50 5,0 5,36 5,38 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 17 februari 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.