In verband met de extreme koersbewegingen is het mogelijk dat wij voor sommige Sprinters geen laatkoers afgeven. Het is dan niet mogelijk om deze Sprinters aan te kopen.

Auteur

David Wolters
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse Vopak

maandag 17 februari 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0009432491 EUR 16.1 2.89 Ja Energie

Vopak investeert in nieuwe terminals en IT-systemen, waarmee het concern de groei weer wil aanjagen. De huidige oliemarktstructuur is echter op dit moment niet ideaal, wat zichtbaar is in de lage bezettingsgraad. Wel kan het concern profiteren van de drastische verlaging van de limiet voor het zwavelgehalte in scheepsbrandstoffen, waardoor er meer opslag nodig is. De waardering is bovengemiddeld.

Grootste onafhankelijke tankopslagconcern ter wereld

Koninklijke Vopak N.V. (Vopak) is de grootste onafhankelijke dienstverlener in tankopslag ter wereld. Het concern is gespecialiseerd in de opslag en overslag van vloeibare bulkchemicaliën, bulkgassen en olieproducten. Vopak exploiteert in 23 landen 66 terminals, met een totale opslagcapaciteit van 34 miljoen kubieke meter. Deze terminals liggen op strategische plaatsen voor klanten van Vopak, namelijk gunstig ten opzichte van de belangrijkste vaarroutes. Die klanten zijn overwegend ondernemingen uit de chemische sector en de olie-industrie. Vopak slaat voor hen een grote verscheidenheid aan producten op, die uiteindelijk in tal van bedrijfssectoren worden verwerkt.

Kwartaalresultaat stijgt op jaarbasis, aankondiging aandeleninkoop en dividendverhoging

Vopak rapporteerde over het vierde kwartaal van 2019 een omzetdaling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het operationeel bedrijfsresultaat steeg wel met 12% op jaarbasis. Het concern profiteerde van de resultaten van groeiprojecten en van de IMO 2020-wetgeving, waarbij Vopak ruimte heeft vrijgemaakt voor de opslag van belangrijke componenten voor het mengen van scheepsbrandstof. Ook profiteerde het concern van een eenmalige bate met betrekking tot schikkingen. Vopak heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in de uitbreiding en bouw van nieuwe terminals. Daarnaast investeerde het bedrijf in nieuwe technologie, IT-systemen en in onderhoud van de huidige terminals. In 2020 verwacht het bedrijf €300-500 mln te investeren in groeiprojecten en in 2020-2022 een bedrag van €750-850 mln in onderhoud en serviceverbeteringen. De bezettingsgraad is nog steeds laag met 84%. Dit komt onder andere doordat Vopak voorsorteert op een drastische verlaging van de limiet voor het zwavelgehalte in scheepsbrandstoffen, en ruimte vrijmaakt voor de opslag van belangrijke componenten voor het mengen van scheepsbrandstof. Ook is de structuur (prijsontwikkeling en vraag-aanbodverhouding) van de oliemarkt momenteel niet ideaal: er is minder opslag nodig, wat zich uit in een lage bezettingsgraad. Vopak geeft aan dat het op schema ligt met de strategische koerswijziging, waarbij het meer inzet op terminals voor onder andere chemicaliën en vloeibaar aardgas (LNG). Ook kondigt het concern een aandeleninkoopprogramma aan en een verhoging van het dividend met 5%.

Goede kwartaalresultaten, wel lage bezettingsgraad van de terminals en premie op de waardering

Goede kwartaalresultaten van Vopak. Wel maken wij ons zorgen over de lage bezettingsgraad van de terminals, ondanks dat het concern aangeeft dat dit tijdelijk is. De structuur van de oliemarkt is momenteel niet ideaal. Er is minder opslag nodig, wat zichtbaar is in de lage bezettingsgraad. Wel laat de bezettingsgraad een lichte verbetering zien ten opzichte van het derde kwartaal. Ook zijn wij positief over de strategische wijziging van het concern, waarbij het inzet op meer chemicaliën en LNG, en op de gevolgen van IMO 2020. Hiervoor worden de terminals aangepast voor opslag voor het mengen van scheepsbrandstof, wat wij positief vinden. Het concern geeft ook aan dat het de komende jaren wederom fors gaat investeren in groeiprojecten. Vopak heeft een waardering van 18,8 keer de verwachte winst in 2020 en 18 keer de verwachte winst in 2021. Dit is een premie ten opzichte van een aantal directe concurrenten. De winstgroeiverwachting voor de komende jaren is laag. Het dividendrendement bedraagt 2,23%.

Kansen

  • Vopak is wereldwijd marktleider in tankopslag. Daarmee heeft het een gunstige positie als de economische groei versnelt.
  • Vopak heeft veel gunstig gelegen opslaglocaties, waardoor het daar bovengemiddelde prijzen kan vragen.
  • Vopak is fors aan het investeren in nieuwe capaciteit op strategische locaties, daardoor kan het concern de komende jaren een sterke groei van het resultaat laten zien.

Risico's

  • Een oliemarktstructuur die gedurende lange tijd in "backwardation" is, is negatief voor de resultaten van Vopak, doordat er minder behoefte is om olie op te slaan, in verband met de lagere toekomstige olieprijs.
  • Aanwezigheid in minder groeiende markt kan een strategische heroriëntatie nodig maken.
  • Een verschuiving naar niet-fossiele energiebronnen kan op termijn de vraag onder druk zetten.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 40,6 op Vopak 6,8 6,37 6,47 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Long 37,2 op Vopak 4,6 9,49 9,59 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door David Wolters, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van Vopak bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen treedt op als market maker/ liquidity provider in Vopak

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.