In verband met de extreme koersbewegingen is het mogelijk dat wij voor sommige Sprinters geen laatkoers afgeven. Het is dan niet mogelijk om deze Sprinters aan te kopen.

Fundamentele Analyse Aegon - Operationele resultaten stellen teleur

dinsdag 18 februari 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000303709 EUR 3.8 13.13 Ja Financiële waarden

Operationele resultaten stellen teleur

Aegon is een internationaal actieve levensverzekeraar, die het merendeel van de winst realiseert in de Verenigde Staten. We verwachten dat het huidige beleid uiteindelijk leidt tot een scherpere focus en stabielere resultaten. De verbeterde solvabiliteitsratio en de strategische verschuiving richting minder kapitaalintensieve producten bieden gunstige vooruitzichten. Maar gezien de historie van zeer wisselvallige resultaten houden we een slag om de arm. Ook blijft de kapitaalopwekking ondermaats. Die vertaalt zich in een forse korting in de waardering ten opzichte van het gemiddelde van wereldwijd actieve verzekeraars. Wij blijven nog even aan de zijlijn staan en wachten op tekenen van systematische verbetering en van gestage operationele kracht.

Nederlandse verzekeraar met grote blootstelling aan de VS

Aegon N.V. is een internationaal actief verzekeringsbedrijf dat voornamelijk levensverzekeringen en daaraan gerelateerde beleggingsproducten aanbiedt in de Verenigde Staten (VS), het Verenigd Koninkrijk (VK), Nederland en in toenemende mate de opkomende markten. In Europa worden ook schadeverzekering-, lease- en hypotheekproducten aangeboden. Het merendeel van het resultaat wordt gerealiseerd in de VS (57%), waardoor Aegon het beste is te vergelijken met Amerikaanse levensverzekeraars. Het management wil de afhankelijkheid van de VS echter verminderen ten gunste van de opkomende markten (nu ongeveer 10%). Nederland is goed voor zo'n 28% en het VK voor 6%.

Operationele resultaten in de VS en fors lager uitvallende Solvency 2-ratio stellen teleur. Europa in lijn, Azie en vermogensbeheer beter dan verwacht

Aegon rapporteerde over de tweede helft van 2019 een operationele winst van €963 mln, een daling van 5% jaar op jaar (joj) en 3% onder de consensusverwachting. Het tegenvallende resultaat werd veroorzaakt door tegenvallende inkomsten uit de Amerikaanse divisie (-11% joj en 7% onder consensus) die meer dan de helft van de totale operationele winst vertegenwoordigt. Een lagere balans op accounts en een dalende rente, terwijl Aegon een vast rendement over annuïteiten moet uitbetalen, leidden tot druk op de inkomsten. Daarnaast waren er ook nog enkele negatieve eenmalige zaken. Europa presteerde, aangepast voor het vrijvallen van €12 mln bij de Nederlandse arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, in lijn met de verwachtingen. De beter dan verwachte resultaten (+18% joj en 14% boven consensus) van de Aziatische en vermogensbeheeractiviteiten waren het gevolg van een hogere groei in de Chinese joint venture. Maar gezien de geringe omvang (10% van de totale operationele winst) was dit niet voldoende om de zwakke resultaten in de VS te compenseren. De Solvency 2-ratio steeg met 4 procentpunt (pp) naar 201%, maar bleef daarmee 10 pp achter bij de consensusverwachting, ondanks een hoger dan verwachte kapitaalgeneratie. Het management gaf aan dat het verschil met de verwachting voornamelijk veroorzaakt werd door model- en aanname-aanpassingen (5pp), het Nederlandse pensioenplan voor werknemers (2pp) en verlaging van het diversificatievoordeel (1pp). Het aangekondigde dividend per aandeel van €0,16 was in lijn met de verwachtingen, maar hiermee blijft het management wel achter bij haar eigen doelstelling voor de payout ratio. Deze valt voor boekjaar 2019 uit op 41% tegenover een doelstelling van 45-55%.

Lage waardering door hoge mate van onzekerheid

De Nederlandse verzekeringstak heeft in februari 2020 weer dividend aan de groep betaald, wat een positieve vooruitgang is ten opzichte van het voorgaande jaar. Desalniettemin waren de operationele resultaten in de VS en de Solvency 2-ratio de negatieve uitschieters. Aegon heeft een relatief lage kwaliteit van het kapitaal en een vrij hoge blootstelling aan zakelijke leningen, die voor een fors hoger risico zorgen ten opzichte van andere verzekeraars. Het aandeel noteert tegen een koers-winstverhouding van 5,5 en een tastbare-boekwaarderatio van 0,4. De gemiddelden van de Europese verzekeraars hiervoor bedragen respectievelijk 11,2 en 1,6. Kortom: een forse korting, die in het afgelopen halfjaar nog verder uitgelopen is. Ondanks de lage waardering zien wij vooralsnog teveel risico’s voor het aandeel.

Kansen

  • De Amerikaanse levensverzekeraar Transamerica, een van de belangrijkste bedrijfsonderdelen, heeft een sterke merknaam en een dominante positie in een uiterst competitieve markt.
  • Aegon stoot onderdelen af die niet tot de kernactiviteiten behoren en minder rendabel zijn. Het wordt daardoor slanker, met een scherpere focus en stabielere resultaten.
  • De activiteiten in de opkomende markten bieden groeimogelijkheden omdat een groot deel van de bevolking daar nog onderverzekerd is.

Risico's

  • De ‘kapitaalzuinige’ strategie van het management leidt tot lagere winstmarges. De strategie van cross-selling van producten met hogere marges, is makkelijk door concurrenten na te bootsen.
  • Aegon is, in vergelijking met andere levensverzekeraars, vrij gevoelig voor de renteontwikkeling. Het vooruitzicht van minder verhogingen of zelfs verlagingen van de beleidsrentes door de centrale banken, vormt een serieus risico.
  • Andere risico’s voor de koers van het aandeel zijn: kapitaalgaranties op polissen, oplopende risicopremies bij de grote portefeuille met bedrijfsobligaties en schommelingen van de euro-dollarkoers.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 2,054 op Aegon 10,5 0,19 0,21 -31,03 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 1,821 op Aegon 5,0 0,42 0,44 -17,31 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 2,599 op Aegon 4,6 0,46 0,48 +20,51 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 2,599 op Aegon 4,6 0,46 0,48 +20,51 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Mike Mulders, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen