In verband met de extreme koersbewegingen is het mogelijk dat wij voor sommige Sprinters geen laatkoers afgeven. Het is dan niet mogelijk om deze Sprinters aan te kopen.

Fundamentele Analyse ABN Amro - Lage rente drukt op de omzet

dinsdag 18 februari 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0011540547 EUR 5.5 13.78 Ja Financiële waarden

Lage rente drukt op de omzet

De activiteiten van ABN Amro zijn sinds de opsplitsing in 2008 vooral gericht op Nederland. De bank is daarbij sterk afhankelijk van haar stabiele en goed renderende retailactiviteiten (dagelijkse bankzaken voor particulieren en het mkb). De aantrekkende Nederlandse economie, de goede kredietkwaliteit van de leningenportefeuilles, de positie van marktleider op gebied van private banking en de sterke kapitaalpositie maken de bank relatief aantrekkelijk. Negatieve factor is de vrij grote blootstelling aan rente-inkomsten, waardoor ABN Amro kwetsbaar is voor de renteontwikkeling. Gezien de huidige vooruitzichten daarvoor, moet de bank het dan ook vooral hebben van kostenverlagingen. De recente perikelen omtrent opsporing van financiële criminaliteit zetten opwaartse druk op de kosten om zaken op orde te krijgen. Hierdoor vinden wij de korting ten opzichte van de Europese bankensector terecht.

Toonaangevende bank met dominante positie in Nederland

ABN Amro (ABN) is een toonaangevende bank in Nederland. Zij is grotendeels afhankelijk van retail banking (bankproducten voor consumenten) en private banking (financiële diensten voor vermogende particulieren). Ongeveer een derde van de winst komt uit corporate banking (services aan het bedrijfsleven). Het aandeel van ABN in de retailbankingmarkt in Nederland is 20 à 25%. De bank bezit in ABN Amro MeesPierson bovendien de grootste private bank van Nederland en bezet daarmee op basis van beheerd vermogen de derde plaats in Duitsland en vierde in Frankrijk. ABN realiseert ongeveer 80% van haar operationele winst in Nederland. De bank is relatief afhankelijk van haar netto rentemarge (70%) en in mindere mate van provisiebaten (20%). De kredietportefeuille bestaat voor het grootste gedeelte uit hypotheken. Bedrijfskredieten zijn goed voor ongeveer een derde van de totale portefeuille. De Nederlandse staat heeft nog 56% van de aandelen in bezit maar heeft de intentie dit belang in de komende jaren te verkopen.

Lage rente zet omzet onder druk, investeringen in opsporing financiele criminaliteit drukken op de kosten. Fors hogere voorzieningen voor slechte leningen zijn negatieve verrassing

ABN AMRO rapporteerde een nettoresultaat van €316 mln over het vierde kwartaal van 2019. Hiermee bleef het nettoresultaat nagenoeg gelijk ten opzichte van het voorgaande jaar, maar viel het wel 26% lager uit dan de gemiddelde analistenverwachting. De omzet daalde met 2,2% jaar op jaar (joj) en viel daarmee 1,1% lager uit dan de consensusverwachting. Onderliggend daalden de netto rente-inkomsten met 3,5% joj en bleven licht achter bij de verwachtingen. De lage rentes hebben een negatief effect op de netto rente-inkomsten, doordat de bank deze niet in zijn geheel kan doorrekenen in de depositorentes die het zijn klanten betaalt. ABN AMRO geeft aan dat het zijn klanten met een spaarbalans onder de €100.000 geen negatieve rente in rekening zal brengen. Dit zijn 95% van de klanten. De fee-inkomsten daalden met 6,8% joj en vielen 4% lager uit dan verwacht, door lagere inkomsten uit het clearing-segment door lagere volatiliteit. De kosten daalden met 11% joj en vielen daarmee 1% lager uit dan de consensusverwachting. De voorzieningen voor slechte leningen vielen met €314 mln fors (81%) hoger uit dan verwacht en stegen met 51% joj. Een groot deel werd veroorzaakt door fors hogere afboekingen op zakelijke leningen aan de energie/offshore-sector. De kapitaalratio daalde met 10 basispunten (bp) ten opzichte van het derde kwartaal naar 18,1% en viel 50 bp lager uit dan verwacht. Dit werd echter veroorzaakt doordat een gedeelte van de veranderingen voor de Basel 4-regelgeving in het huidige kwartaal geboekt werden. De onderliggende kapitaalgeneratie is wel in lijn met de verwachtingen. Het management kondigde een einddividend aan van €0,68 per aandeel, wat 8% lager is dan de consensusverwachting. Dit komt neer op een uitbetalingspercentage van 62% over 2019, gelijk aan 2018. Het management verwacht voor 2020 netto rente-inkomsten tussen €1,5 mld en €1,6 mld per kwartaal (€1,59 mld in Q4) en €400 mln aan fee-inkomsten per kwartaal (€396 mln in Q4). De verwachting voor andere inkomsten werd verlaagd van €125 mln naar €100 mln per kwartaal.

Waardering vertegenwoordigd korting ten opzichte van de sector sector

ABN Amro heeft last van de lage rentestand die de omzet drukt, terwijl aan de kostenkant de investeringen in het opsporen van financiële criminaliteit (ook wel Anti Money Laundering (AML) genoemd) nog tot in 2022 de totale kosten verhogen. De grote blootstelling aan renteproducten vormt een negatieve factor voor de vooruitzichten, maar de solide kapitalisatie is gunstig voor het vermogen van de bank om kapitaal uit te keren aan de aandeelhouders. Toch zien we dat het management terughoudend blijft in het uitkeren van kapitaal, gezien de onzekerheden in de kapitaaleisen en het lopende onderzoek naar de screening van klanten in verband met het opsporen van witwaspraktijken. Het aandeel noteert tegen een koers-winstverhouding van 8,1 tegenover het gemiddelde van de Europese bankensector van 9,4. Er zit dus een korting in de waardering, naar onze mening terecht gezien de hoge gevoeligheid voor de rentestand en de uitdagingen rond AML voor de bank.

Kansen

  • De stabiele retail-banking- en private-bankingactiviteiten bieden een aantrekkelijk rendement op het eigen vermogen, bij een relatief aantrekkelijk risico-rendementsverhouding.
  • De Nederlandse economie groeit gestaag, de huizenmarkt trekt nog steeds aan en de vertrouwensindicatoren stijgen. Dit biedt goede vooruitzichten voor de kredietwaardigheid van de leningenportefeuilles en voor verdere groei van de kredieten.
  • ABN Amro heeft een sterke kapitaalopwekking, die de financiële ruimte biedt om tegenvallers op te vangen. En als wordt besloten dat de huidige buffers voldoende zijn, kan ABN Amro overgaan tot extra uitkeringen aan de aandeelhouders in de vorm van dividend of de inkoop van eigen aandelen.

Risico's

  • De ECB, de Europese toezichthouder, is van plan om de regels voor de kapitaalpositie van banken aan te scherpen. Volgens de nieuwe voorstellen moeten tegenover uitstaande leningen grotere kapitaalbuffers worden aangehouden, als het gaat om hypotheekleningen. Mochten deze regels worden ingevoerd, dan zal ABN Amro, met haar relatief grote blootstelling aan hypotheken, harder worden geraakt dan sommige concurrenten.
  • ABN Amro’s omzet is grotendeels afhankelijk van haar rente-inkomsten. Deze zijn goed voor meer dan 70% van de omzet, tegenover gemiddeld 58% voor de sector. De bank is dus relatief sterk gevoelig voor een langer laag blijvende rente.
  • ABN Amro is sterk afhankelijk van haar activiteiten in Nederland. De Nederlandse markt is vrij volwassen en biedt slechts beperkte groeikansen. Bovendien is de beperkte geografische diversificatie een nadeel als de Nederlandse economie minder goed presteert.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 6,778 op ABN AMRO 5,8 1,33 1,36 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 6,455 op ABN AMRO 4,7 1,66 1,69 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 9,45 op ABN AMRO 4,5 1,74 1,77 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 9,45 op ABN AMRO 4,5 1,74 1,77 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Mike Mulders, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft een wezenlijk financieel belang in ABN Amro.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.