Auteur

Friso Rengers
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Positieve beursstemming houdt aan

donderdag 20 februari 2020

Opnieuw hogere aandelenkoersen gisteren, zowel in Europa als op Wall Street. Ook op de Aziatische beurzen zagen we vanmorgen een positief stemmingsbeeld, mede door nieuwe renteverlagingen door de Chinese centrale bank.

Grote interesse van beleggers in aandelen…

Beleggers betalen steeds hogere prijzen voor aandelen, ook in Europa. Het rapportageseizoen loopt op zijn einde en aandelen van bedrijven die met positieve berichten kwamen, gingen flink in koers omhoog. Een teken dat beleggers behoefte hebben aan aandelen van bedrijven met toekomst.

… behalve in die van de oliesector

Een sector waar beleggers steeds minder voor willen betalen, is de oliesector. Zo maakte BP geen enkele indruk met de mededeling dat het in 2050 CO2-neutraal wil zijn. En het aandeel Royal Dutch Shell koerst richting €23, wat resulteert in een dividendrendement van 7,3%. Het is niet alleen de klimaatpolitiek die de oliesector buitenspel zet, ook is er sprake van overcapaciteit in bijna ieder segment van de industrie. Hierdoor zijn winsten aanmerkelijk lager.  

Positief sentiment in Europa en VS

Europese aandelen sloten gisteren opnieuw hoger. De brede Stoxx Europe 600-index sloot 0,83% hoger. De euro blijft verzwakken en is ten opzichte Amerikaanse dollar inmiddels onder de 1,08 beland. Europese obligatierentes staan laag en komen nauwelijks van hun plaats, waarbij staatsobligaties van landen uit de periferie nog steeds beleggers aantrekken vanwege de iets hogere rentes. Ook op de Amerikaanse financiële markten blijft het sentiment positief. Alle aandelenbeurzen, inclusief de Russel 2000-index die meer een graadmeter voor de lokale economie is, boekten een plus. Technologiebeurs Nasdaq spande de kroon met een winst van 0,87%. De rente op de 10-jarige Amerikaanse staatsobligatie, de ‘Treasury’, bleef vrijwel onveranderd op 1,57%.

Weer renteverlaging Chinese centrale bank

De Aziatische aandelenmarkten laten vanmorgen een overwegend positief beeld zien. De Chinese centrale bank heeft opnieuw enkele beleidsrentes verlaagd, wat positief werd ontvangen. De beurzen van Shanghai (+1,8%) en Shenzen (+2,1%) stegen flink, terwijl de Hang Seng-index in Hongkong 0,3% inleverde. Ook de Koreaanse Kospi-index leverde in (-0,7%). De Japanse Nikkei-index sloot 0,3% hoger. Een combinatie van afnemende virusangst en vertrouwen in de stimulerende maatregelen van centrale banken en overheden geeft de financiële markten een boost.

Agenda van vandaag

Vandaag rapporteren onder andere de beursgenoteerde bedrijven Galapagos, Swiss Re, AXA, Air France-KLM, Heijmans, BE Semiconductor, Anglo American en First Solar. Op de macro-economische agenda staan onder andere de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank (ECB) en cijfers over het consumentenvertrouwen in de eurozone. In de VS komt de Philadelphia Federal Reserve Bank met zijn business outlook en ook worden de wekelijkse werkeloosheidsstatistieken bekendgemaakt.

Fijne dag!

Groet, Friso.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 2991,28 op EURO STOXX 50 9,6 3,39 3,41 +16,04 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 2656,31 op EURO STOXX 50 4,9 6,74 6,76 +7,48 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 3542,2 op EURO STOXX 50 11,3 2,93 2,95 -14,04 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 3885,76 op EURO STOXX 50 5,2 6,37 6,39 -6,86 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Friso Rengers, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 20 februari 2020, 7.52 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.