Auteur

Bob Homan
Hoofd ING Investment Office

Dagbericht beleggen ​Economische impact virus geleidelijk duidelijker

vrijdag 21 februari 2020

Goedemorgen. Tot een half uur voor het slot van de handel was het een rustige dag op de Europese beurzen. Het laatste half uur zakten beurzen alsnog flink weg, om met verliezen rond de procent te sluiten. Waar aandelen over het algemeen lager koersten, boekten obligaties wat winst. 

Meer winstwaarschuwingen door coronavirus

De daling tegen het slot van de handel was een reactie op beurzen in de VS, die toen snel wegzakten. Uiteraard werd het coronavirus aangehaald als oorzaak. Nieuwe besmettingsgevallen buiten China, vooral in Zuid-Korea, vergroten de angst dat het ergste nog niet is geweest. De markt zoekt naar aanwijzingen of het virus al over zijn hoogtepunt heen is en vond deze nog niet. Het andere punt waar de markt naar kijkt, is de impact van het virus op de economie. Wat betreft dat laatste schatten we in, dat met name de Chinese economie op dit moment letterlijk op halve kracht draait en dat ook de gevolgen voor de productieketens in de rest van de wereld - met name in de VS - groter zijn dan nu door de markt wordt ingecalculeerd. We verwachten de komende tijd meer berichten zoals Air France-KLM gisteren gaf. Dat gaf aan, dat als gevolg van het coronavirus een flinke hap uit de resultaten van het eerste kwartaal wordt genomen.

Sterke arbeidsmarkt in Nederland

Vooralsnog heeft de uitbraak van het coronavirus geen invloed op het vertrouwen in Europa. Het economisch sentiment bij Europese consumenten bleek in februari verrassend goed en dat is belangrijk, nu vooral de export te lijden gaat hebben onder de gevolgen van de virusepidemie. Het goede sentiment werd in Nederland bevestigd met harde cijfers. De werkloosheid is gedaald naar 3% van de beroepsbevolking en de banenaanwas van 68 duizend in december en januari was een record. Op de Amsterdamse beurs steeg NN Group flink na het bericht dat de activistische aandeelhouder Elliott een belang van ruim 3% in het bedrijf heeft genomen. Meestal volgt Elliott dan niet veel later met een plan om het bedrijf meer aandeelhouderswaarde te laten creëren. 

Positieve signalen productiesector oostkust VS 

Ook in de VS waren de economische cijfers prima. De Philadelphia Fed Manufacturing Index, de bedrijvigheidsindicator voor de productiesector van de centrale bank voor een deel van de oostkust van de VS, steeg sterk naar het hoogste punt in drie jaar. Vooral de vele nieuwe orders en de sterke verwachtingen daaromtrent vielen op in de gepubliceerde cijfers. Dat het doen van overnames ook dit jaar gewoon doorgaat, bewees Morgan Stanley, die voor $13 miljard het beursbedrijf E-trade overneemt. De aandeelhouders van E-trade krijgen hiermee een premie van ruim 30% ten opzichte van de slotkoers geboden. 

Omgekeerde rente: wordt recessie weer thema? 

De Amerikaanse beurzen sloten gemiddeld toch een half procent lager vanwege de genoemde nieuwe besmettingsgevallen met het coronavirus. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde tot 1,5%. Inmiddels is er weer sprake van een zogenoemde omgekeerde rentestructuur, waarbij de korte rente hoger is dan de rente op langer lopende leningen. Afgelopen zomer was dit ook het geval en veel economen voorspelden aan de hand hiervan een aanstaande recessie. Tot nu toe hoor ik er niemand over, maar ik verwacht dat dit thema de komende weken wel weer opgerakeld wordt.

Lichte verliezen in Azië, autoverkoop China valt stil

In Azië staan de meeste beurzen vanochtend ook licht in de min. Slechts de beurzen in China houden het droog met minieme plussen. De rest van Azië laat koersdalingen van rond een half procent zien. Negatieve uitschieter is Zuid-Korea, waar de beurs anderhalf procent verliest na nieuwe besmettingsgevallen. In China viel de verkoop van nieuwe auto’s enorm terug. In de eerste week van februari werd per dag in heel China gemiddeld slechts 811 auto’s verkocht. Inmiddels trekt het iets aan, maar de eerste weken van februari werden er 92% minder auto’s verkocht dan een jaar eerder.

Agenda van vandaag

Vandaag worden in veel landen de inkoopmanagers gepubliceerd, waaronder in Japan, Europa en de VS. Japan trapte vanochtend af en dat viel niet mee. Vooral de dienstensector liet na een periode van groei een veel sterkere krimp zien dan werd verwacht. In zowel in Europa als in de VS worden kleine dalingen verwacht waarbij de maakindustrie iets verder krimpt en de dienstensector nog gezond is, maar iets minder groeit dan vorige maand. Gegeven de cijfers uit Japan zijn de indices in Europa en de VS belangrijke cijfers, die iets meer kunnen vertellen over de economische impact van het virus in de EU en VS. Bedrijfscijfers zijn er vandaag nauwelijks: Allianz in Duitsland en Deere in de VS zijn de enige grote bedrijven. 

Ik wens u vast een prettig weekend! 

Bob 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 2991,28 op EURO STOXX 50 9,9 3,31 3,33 +13,31 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 2656,31 op EURO STOXX 50 4,9 6,66 6,68 +6,21 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 3542,2 op EURO STOXX 50 10,8 3,01 3,03 -11,70 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 3885,76 op EURO STOXX 50 5,1 6,45 6,47 -5,69 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 21 februari 2020, door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.