Fundamentele Analyse Aalberts Industries - Redelijke winstgroei, relatief lage waardering

maandag 2 maart 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000852564 EUR 21.8 2 Ja Industriegoederen

Redelijke winstgroei, relatief lage waardering

De operationele resultaten van Aalberts blijven indrukwekkend. Aalberts ondervindt momenteel tegenwind in de eindmarkten door de zwakke economische ontwikkelingen wereldwijd, maar het concern is volgens ons goed gepositioneerd om het marktaandeel verder uit te breiden door zowel autonome groei als overnames. De cijfers over 2019 vielen wel een beetje tegen.

Brede productportefeuille

Aalbers Industries heeft circa 15.000 medewerkers in 30 landen. Het concern is ingedeeld in vier divisies: Building Installations, Climate Control, Industrial Controls en Industrial Services. Aalberts richt zich wereldwijd op tien eindmarkten en zes geografische regio’s. Het concern levert producten aan en ontwerpt processen en systemen voor specifieke marktsegmenten. Bijvoorbeeld de halfgeleider- en automobielindustrie, de olie- en gassector en de turbine- en luchtvaartindustrie. Ook is Aalberts actief in de ontwikkeling, productie en assemblage van producten en systemen voor vloeistoffen en gassen. Het concern behaalde in 2019 een omzet van €2,8 mld en een nettowinst van €223 mln.

Magere omzetgroei en winstdaling; strategische plannen herhaald

De jaarresultaten over 2019 die Aalberts op 27 februari presenteerde, vielen een beetje tegen. De omzet was €2,8 mld (+1,1% organisch jaar op jaar, joj) en lag iets onder de gemiddelde verwachting van analisten. De EBITDA was €460 mln (-0,7% joj) en lag ongeveer 3% onder de verwachting. Dit werd voornamelijk gedreven door Material Technology, maar ook een ongunstige vergelijkingsbasis (lees: minder eenmalige meevallers ten opzichte van 2018). Ook daalde de EBITDA-marge iets van 13,3% naar 12,8%. De aangepaste winst per aandeel was €2,39 (-3,8% joj) en lag 3,4% onder de verwachting. De vrije kasstroom was met €312 mln gelijk aan vorig jaar. Het management stelt een dividend voor van €0,80 (+6,7% joj). Gedurende het jaar bleef het bedrijf last houden van moeilijke marktomstandigheden in de auto-industrie en een aantal industriële nichemarkten, wat leidde tot uitstel van bestellingen en voorraadverminderingen. Bij de duurzame eindmarkten nam de vraag juist wel toe, waardoor de omzet toch licht groeide. Over de verwachtingen voor 2020 zei het management weinig. In december kwam Aalberts met een strategische update voor de periode 2020-2022: verdere groei via overnames, meer investeringen in innovatie en het afstoten van onderdelen die niet tot de kernactiviteiten behoren, moeten leiden tot een omzetgroei van gemiddeld 3-5% per jaar. De impact van het coronavirus lijkt vooralsnog gering (6% van de omzet komt uit Azië). Het bedrijf heeft een aantal productiefaciliteiten in China die gesloten waren, maar inmiddels is de productie grotendeels weer opgestart.

Relatief laag gewaardeerd ten opzichte van concurrenten

In 2019 een licht hogere omzet, maar lagere winst. Dit wordt deels veroorzaakt door meer investeringen en herstructureringen. De beslissing om met minder producten en minder eindmarkten te gaan werken, lijkt ons de juiste keuze. De groeiverwachtingen voor 2020 en 2021 zijn dan ook redelijk. Volgens ons is Aalberts goed gepositioneerd om marktaandeel uit te breiden middels autonome groei en overnames. Het aandeel noteert tegen 13,1 keer de verwachte winst in de komende 12 maanden en is daarmee iets lager gewaardeerd ten opzichte van zijn tienjaarsgemiddelde van 13,7. Het aandeel is relatief goedkoop ten opzichte van directe concurrenten (17,2).

Kansen

  • Het managementteam heeft een duidelijke focus op sterkere groei, rendement op eigen vermogen en operationele excellentieprogramma’s. De omzet en winst kunnen hierdoor blijven groeien.
  • Aalberts omzet is goed gespreid: het concern opereert in tien verschillende eindmarkten en zes geografische regio’s. Tegenvallende economische groei in Noord-Amerika kan opgevangen worden door sterkere groei uit West- en/of Noord-Europa.

Risico's

  • Aalberts groeit onder andere via overnames. Dit brengt integratierisico’s met zich mee.
  • De eindmarkten waarin Aalberts opereert zijn cyclisch gevoelig. De omzetgroei in deze markten wordt voornamelijk gedreven door bbp-groei (en -verwachtingen). Die kan tegenvallen.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een middenmoter (NFI =) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 26,7 op Aalberts 5,3 5,54 5,64 +4,68 % Koop Sprinter
Sprinter Long 26,7 op Aalberts 5,3 5,54 5,64 +4,68 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 30,7 op Aalberts 6,5 4,45 4,55 -5,66 % Koop Sprinter
Sprinter Short 33,5 op Aalberts 3,9 7,59 7,69 -3,41 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Robert de Jong, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen