Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Hoop op steunmaatregelen zet beurzen hoger

dinsdag 3 maart 2020

Met name op Wall Street gingen de koersen gisteren hard omhoog. Vandaag overleggen de centrale bankiers en de ministers van Financiën van de grote economieën en beleggers hopen op de aankondiging van forse stimuleringsmaatregelen.

Beleggers rekenen op stimulering

Paniek! Waar kan ik zo snel mogelijk, zoveel mogelijk aandelen kopen? Dat moet de gedachte zijn geweest van beleggers na het bericht dat gistermiddag rond vijf uur naar buiten kwam. Bij de nieuwsdiensten rolde de kop over het scherm dat vandaag de ministers van Financiën en de centrale bankiers van de G7-landen gezamenlijk telefonisch overleg zullen voeren over de aanpak van de economische gevolgen van het coronavirus. Renteverlagingen, uitbreiding van opkoopprogramma's en fiscale stimulering liggen in het verschiet. Die gaan er echt wel komen. Daarmee kun je het virus natuurlijk niet bestrijden, maar wel de financiële pijn verzachten. 

Bodem lijkt – voorlopig – bereikt

Of deze maatregelen een snel effect op de reële economie gaan hebben is de vraag, maar tegelijkertijd voor beleggers op de korte termijn totaal niet relevant. Goedkoper geld maakt financiële instrumenten immers duurder (lees: koersen gaan omhoog). Dat hebben we de afgelopen tien jaar nu wel geleerd en zo simpel is het. Zelf had ik vorige week bedacht dat de aandelenmarkten gisterochtend rond half 11 het voorlopige dieptepunt zouden bereiken. In paniek geraakte beleggers zouden in mijn scenario afgelopen weekend (onder druk van de angst voor het coronavirus en teleurgestelde partners?) de knoop door hebben gehakt en gisterochtend massaal verkooporders hebben doorgegeven. Jammer, ik zat er tweeënhalf uur naast. Het voorlopige dieptepunt op de Europese beurzen werd om één uur neergezet. Zo zie je maar weer hoe lastig het 'timen' van de markt is.

Europese aandelen iets omhoog

Na een achtbaanrit eindigden de meeste Europese beurzen op de eerste dag van de nieuwe week hoger dankzij een sprintje in het laatste halfuur. De hoop op stimulering door overheden en centrale banken gaf beleggers moed. Alleen de beurzen van Milaan (-1,5%) en Frankfurt (-0,3%) eindigden in de min. De Stoxx Europe 600-index eindigde 0,1% hoger. De vraag naar veilig geachte beleggingen is echter nog niet voorbij. Vooruitlopend op lagere economische groei en meer stimulering door de ECB daalde de rente op de 10-jarige Duitse staatsobligatie 2 basispunten naar -0,62%. De risicopremies op staatsobligaties van de zuidelijke eurolanden liepen wel wat verder op. Zo steeg de Italiaanse 10-jaarsrente met 3 basispunten naar 1,14%.

Inkoopmanagersindex stijgt

Redelijk goede inkoopmanagersindices van februari werden voor kennisgeving aangenomen. De inkoopmanagersindex van de productiesector in de eurozone is in februari gestegen van 47,9 naar 49,2 punten (49,1 verwacht). Hierbij moeten we de kanttekening plaatsen dat dit cijfer is opgemaakt aan de hand van gegevens die verzameld zijn voor de Europese uitbraak van het coronavirus. Voor maart is er dan ook een daling te verwachten. 

Wall Street knalt omhoog

Zoals we hier al vaker schreven, volgen op de slechtste beursdagen vaak snel de beste beursdagen. Daarom is het verstandig om bij een stevige correctie het geduld te bewaren en vooral niet in paniek te raken. De hoop op een stevig ingrijpen door de centrale banken joeg de aandelenkoersen op Wall Street gisteren hard omhoog. Met een plus van 4,6% boekte de S&P 500-index de grootste dagwinst sinds eind 2018. Aandelen die vorige week nog het sterkst daalden, knalden gisteren hard omhoog in New York. Zwaargewichten als Apple (+9,3%) en UnitedHealth (+7,1%) trokken de Dow Jones Industrial-index naar een winst van ruim 5%. De Nasdaq won 4,5% en heeft daarmee een flink deel van de daling alweer goedgemaakt. Tegenvallende Amerikaanse inkoopmanagersindices van februari konden de stemming niet drukken. Op de obligatiemarkt draaide de 10-jaarsrente van 1,04% in de ochtend naar een slot van 1,16% bij het luiden van de gong.

Welk signaal geeft renteverlaging Fed

Alle hoop is nu gevestigd op stimuleringsmaatregelen door centrale banken en overheden. Sommige analisten verwachten dat de Fed al voor de beleidsvergadering van 18 maart aanstaande de beleidsrente met 50 basispunten zal verlagen. Ik weet nu niet of ik dat als positief zou moeten opvatten… Dit zou namelijk kunnen betekenen dat de Amerikaanse economie al flink in de problemen zit en dus een teken van zwakte kunnen zijn. 

Centrale bank Australië verlaagt rente

De centrale bank van Australië heeft vanmorgen het voortouw genomen en de beleidsrente, na een reguliere vergadering, met 25 basispunten verlaagd naar 0,5%. Dat is het laagste niveau ooit en volgens de verwachting van de meeste analisten. Tegelijkertijd gaf de centrale bank aan meer te zullen stimuleren als dat nodig is. In reactie op de renteverlaging en de hoop op meer stimulering, is de beurs van Australië vanmorgen 0,7% hoger gesloten. 

Aziatische beurzen in de plus

De Aziatische beurzen staan in de plus. Dat geldt niet voor de Japanse beurs, die mede door een sterkere wisselkoers van de yen 1,2% lager is gesloten. Volgens een bericht van nieuwsdienst Reuters bevat een pro-forma verklaring van de G7-landen, die vandaag zoals gezegd telefonisch zullen vergaderen, (te) weinig details over fiscale en monetaire stimuleringsmaatregelen. De hoop op georkestreerde maatregelen lijkt dus al snel weer vervlogen. De winsten op de Aziatisch beurzen lopen dan ook alweer terug. De Kospi-index is in Seoel nog wel 0,6% hoger gesloten en in Hongkong noteert de Hang Seng-index 0,3% hoger, na eerder op een ruime winst te hebben gestaan. De beurs van Shanghai plust 0,7% en de beurs van Shenzhen wint 0,9%. De termijncontracten op de Amerikaanse aandelenindices schommelen rond het slot van gisteren en de Europese beurzen zullen naar verwachting hoger openen. Ik ben benieuwd of we de winst vandaag vast kunnen houden.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere inflatiecijfers van de eurozone, maar geen belangrijke Amerikaanse macro-economische cijfers. De aandacht van beleggers zal vooral gericht zijn op de uitkomst van het G7-overleg.
  
Fijne dag!

Groet, Simon

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 22260,0 op Hang Seng (China) 11,1 2,38 2,46 -11,03 % Koop Sprinter
Sprinter Long 20050,0 op Hang Seng (China) 5,5 4,86 4,94 -5,77 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 24870,0 op Hang Seng (China) 7,9 3,44 0,00 +9,90 % Koop Sprinter
Sprinter Short 26180,0 op Hang Seng (China) 5,3 5,06 5,14 +6,47 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 3 maart 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.