Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse Peugeot - PSA verkoopt minder auto?s in 2019, maar profiteert van vraag naar duurdere modellen

dinsdag 3 maart 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
FR0000121501 EUR 6.3 5.09 Ja Duurzame consumentengoederen

PSA verkoopt minder auto?s in 2019, maar profiteert van vraag naar duurdere modellen

Het lelijke eendje van de automobielsector is uitgegroeid tot een bedrijf dat laat zien met het vernieuwen van de modellen en het toevoegen van premiummodellen succesvol te kunnen zijn. De duurdere modellen brachten de operationele winstmarge van de automotive-divisie naar 8,5%, een marge die voorheen door BMW en Daimler werd gehaald. De voorraden zijn meer dan 11% teruggelopen door alle tegenslagen die de automarkt het afgelopen jaar te verduren heeft gehad. Ook heeft het concern de CO2-uitstoot van met name de overgenomen Opel-auto’s flink weten te verlagen (20%). Hopelijk kan PSA dit ook doen met de auto’s van aanstaande fusiepartner Fiat Chrysler, een van de grotere toekomstige uitstootboetebetalers.

Op de goede weg

De Franse PSA Group is na Volkswagen de grootste personenautofabrikant van Europa. De omzet van PSA komt op dit moment voor 60% uit de volwassen automarkt van West-Europa. PSA verlegt nu wel langzaam de focus naar de snelgroeiende opkomende markten van China en India, waar de penetratiegraad van auto’s nog erg laag is. Het concern heeft verder een financiële divisie en een controlerend belang in een leverancier van auto-onderdelen, Faurecia. De omzet kwam in 2018 uit op €74,7 mld.

Afzwakkende vraag in vrijwel de hele wereld

Autofabrikant Groupe PSA (PSA), moederbedrijf van onder meer Peugeot, Citroën en Opel, heeft afgelopen jaar de winst weten op te voeren. Het bedrijf verkocht minder auto's maar de verkopen van de duurdere modellen bleven op peil, waardoor de inkomsten toch stegen. PSA behaalde een omzet van €74,7 mld, slechts 1% meer dan in 2018 maar wel beter dan de gemiddelde analistenverwachting van €73,87 mld. De automotive-divisie was goed voor €58,94 mld, meer dan verwacht. De operationele winst steeg met 11% naar €6 mld. De nettowinst ging, mede door kostenbesparingen, omhoog van €2,8 mld naar een recordbedrag van €3,2 mld. De vooruitzichten voor 2020 zijn niet zo gunstig. PSA gaat voor Europa, veruit de belangrijkste markt voor het bedrijf, uit van een verkoopdaling van 3%. Voor China, waar veel autofabrieken stilliggen door de uitbraak van het nieuwe coronavirus, heeft het bedrijf geen vooruitzichten afgegeven. Het concern verwacht geen mededingingsproblemen voor de fusie met Fiat Chrysler en dat het fusieproces 12 tot 15 maanden in beslag zal nemen.

Waardering

De waardering is, net als van bijna de hele sector, inmiddels ultra-laag, namelijk 4,5 keer de getaxeerde winst voor het lopende jaar en dit met een dividendrendement van 6,5%.

Kansen

  • Strengere wereldwijde milieueisen zouden de toekomstige vraag naar de lage CO2-uitstotende modellen van Peugeot moeten verhogen. 2021 komt steeds dichterbij.
  • De samenwerking met Dong Feng werpt zijn vruchen af, eindelijk verkoopt PSA meer auto's in de opkomende markten.
  • Binnen 1 jaar heeft het concern het noodlijdende Opel weer winstgevend gekregen, dit belooft veel voor de toekomst.

Risico's

  • Het mislukken van introducties van nieuwe modellen blijft een van de grootste risico’s van de autosector.
  • Imagoverlies door technische problemen.
  • Het marktaandeel in de opkomende markten is laag. Hierdoor zijn de te maken kosten relatief hoog, zoals bijvoorbeeld specifieke dealer-opstartkosten en productiekosten.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 9,0 op Peugeot 2,3 6,11 6,15 -5,40 % Koop Sprinter
Sprinter Long 9,0 op Peugeot 2,3 6,11 6,15 -5,40 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 17,8 op Peugeot 2,5 5,57 5,61 +6,48 % Koop Sprinter
Sprinter Short 17,8 op Peugeot 2,5 5,57 5,61 +6,48 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen