Auteur

David Wolters
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse Galapagos - Kansrijke ontwikkelpijplijn zorgt voor verbreding beleggingscase

woensdag 4 maart 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
BE0003818359 EUR 0 0 Nee Gezondheidszorg

Kansrijke ontwikkelpijplijn zorgt voor verbreding beleggingscase

Galapagos is een farmaceutisch concern dat zich richt op verschillende medicijnen in verschillende fasen van onderzoek en ontwikkeling. Winstgevende omzet is bij alle medicijnen uit de productenportefeuille nog niet aanwezig, maar de potentie is er wel. Galapagos is een moeilijk te waarderen groeibedrijf, met een waardering die is gebaseerd op mogelijke successen. De kaspositie is ruim voldoende om meerdere medicijnen verder te ontwikkelen.

Biotechbedrijf in ontwikkeling

Galapagos richt zich op de ontwikkeling van nieuwe medicijnen voor onder andere reumatoïde artritis, de ziekte van Crohn en andere auto-immuunziekten. Door zich te richten op moeilijk te behandelen ziektes heeft Galapagos een unieke en mogelijk zeer waardevolle onderzoekspijplijn opgebouwd. Het bedrijf bevindt zich in het ontwikkelstadium en heeft nog geen commercieel product. Daarom zijn de onderzoekskosten hoog. Het bedrijf boekte in 2019 op een omzet van €845 mln een aangepaste nettowinst van €150 mln.

Eerste commerciele lancering komt dichterbij

Het meest veelbelovende medicijn van Galapagos is filgotinib, tegen reumatoïde artritis (RA) en de ziekte van Crohn. Voor RA is het bedrijf dicht bij de lancering van een medicijn na zeer goede testresultaten. Hiermee maakt Galapagos mogelijk in 2020 de stap van ontwikkelend naar commercieel biotechbedrijf. Sectorgenoot Gilead is mede-ontwikkelaar van het medicijn en zal dus ook in de inkomsten delen. Voor behandeling van de ziekte van Crohn en andere aandoeningen heeft het bedrijf onderzoeken lopen in de laatste ontwikkelfase. Hieruit zijn de komende kwartalen veel interessante testresultaten te verwachten en deze kunnen, bij goed nieuws, de positionering van het bedrijf in de markt helpen verbreden. Deze verzameling van veelbelovende medicijnen maakt Galapagos een aantrekkelijk overnamedoel. Het bedrijf heeft alle avances echter afgeslagen en wil liever op eigen kracht groeien.

Tegenvallende cijfers, 2020 wordt belangrijk jaar.

Galapagos rapporteerde over het vierde kwartaal een omzet van €143 mln. Dat is 27% hoger dan in het vierde kwartaal van 2018. Het verlies dat Gilead boekte in het vierde kwartaal kwam uit op €116 mln. Dit is fors minder dan de consensusverwachting van analisten. De kaspositie van het concern bedroeg op 31 december €5,8 mld. Het concern voorziet een ‘cash burn’ van €420-450 mln in 2020. Galapagos geeft aan samen met Gilead belangrijke vooruitgang te hebben geboekt met filgotinib, een middel voor de behandeling van reuma en het flagship-programma van het concern. Na de indiening van dossiers ter goedkeuring in Europa en Japan, heeft Gilead voor filgotinib nu ook dossiers ter goedkeuring in de VS ingediend. De Food & Drug Administration (FDA) heeft hierbij aangegeven dat filgotinib een “priority review” heeft. Dit is een programma van de FDA om het beoordelingsproces voor medicijnen die naar verwachting een bijzonder grote impact hebben op de behandeling van een ziekte, te versnellen. Het concern verwacht de commerciële lancering van filgotinib in de tweede helft van 2020.

Productontwikkeling kansrijk, maar risico's blijven aanwezig

Hoewel de kwartaalcijfers fors afwijken van de consensusverwachting, is dat voor de beleggingscase niet heel belangrijk. Voor het concern wordt 2020 een belangrijk jaar, omdat het dan wellicht een commercieel actief biotechbedrijf wordt, na goedkeuring van de verschillende instanties voor filgotinib. Op dit moment is Galapagos nog moeilijk te waarderen gezien de verliezen van de afgelopen jaren. De voortekenen voor filgotinib zijn echter positief en het concern heeft ook nog andere medicijnen in ontwikkeling op het gebied van artrose en idiopathische longfibrose. Ook hier verwacht het concern nog belangrijke pijplijndata in 2020.

Kansen:

  • Meerdere kansrijke medicijnen in verschillende fasen van onderzoek.
  • De financiële bijdrage van Gilead biedt ruime financiële mogelijkheden om extra studies naar nieuwe medicijnen op te starten.
  • Het belangrijkste product van Galapagos, filgotinib, heeft de potentie om een groot (financieel) succes te worden.

Risico's

  • Er is geen garantie dat de medicijnen die momenteel in ontwikkeling zijn, worden ontwikkeld tot een commercieel succes.
  • De waarderingen van biotechbedrijven in het algemeen staan onder druk. Ook de politieke discussie over medicijnprijzen in de VS helpt niet mee.
  • De risico's bij Galapagos zijn hoger dan bij andere biotechbedrijven doordat Galapagos alleen nog maar medicijnen in ontwikkeling heeft.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een achterblijver (NFI -) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 85,89 op Galapagos 10,3 0,85 0,89 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 75,89 op Galapagos 4,9 1,85 1,89 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 254,71 op Galapagos 0,5 16,93 0,00 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 254,71 op Galapagos 0,5 16,93 0,00 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door David Wolters, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen