Auteur

David Wolters
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse Total

maandag 16 maart 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
FR0000120271 EUR 33.5 7.53 Nee Energie

Total heeft een relatief laag break-evenpunt voor de olieprijs, een koers-winstverhouding van 8 op basis van de verwachte winst in 2020 en een dividendrendement van 9%. Ook heeft het een relatief lage schuldpositie. Het concern is goed gepositioneerd om de moeilijke omstandigheden in de sector te weerstaan.

Grote, geintegreerde oliemaatschappij

Het Franse Total behoort tot de grootste onafhankelijke ‘geïntegreerde’ (met dus zowel winning als verwerking) oliebedrijven ter wereld. Het heeft een relatief grote raffinage- en chemietak (‘downstream’) en produceert 3 miljoen vaten olie-equivalent per dag. Total boekte in 2019 een omzet van $176 mld en een aangepaste winst van $12,2 mld.

Energiesector: beleeft bearmarkt

De prijsoorlog tussen Saoedi-Arabië en Rusland heeft voorlopig een einde gemaakt aan de jaren met een redelijk stabiele, gereguleerde oliemarkt. Maandag 9 maart onderging de olieprijs een crash van historische omvang. Nu de vraag naar olie extra onder druk staat door de economische schade als gevolg van de coronavirus-pandemie terwijl tegelijkertijd de productie door Saoedi-Arabië en Rusland wordt opgevoerd, wordt de markt overspoeld door goedkope olie. De oliemarkten beleven dus een aanbodoorlog terwijl de vraag naar crisisniveaus daalt. Ondanks de uitspraken van de Russische olieminister, dat Rusland samen met Opec alsnog maatregelen kan nemen om de markt te stabiliseren, verwachten wij dat het overaanbod van olie de komende maanden zal aanhouden.

Kwartaalresultaat beter dan verwacht, sterke vrije kasstroom, dividend wordt verhoogd

Total heeft in het vierde kwartaal van 2019 betere resultaten geboekt dan de meeste analisten hadden verwacht. Het olieconcern rapporteerde een omzet van $49,3 mld oftewel een daling van 6% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De aangepaste winst per aandeel kwam op $1,22, een stijging van 2% op jaarbasis en beter dan de consensusverwachting van analisten. De divisie Refining & Chemicals boekte beter dan verwachte resultaten, ondanks de (op jaarbasis) lagere bezettingsgraad, die werd veroorzaakt door onderhoud en stakingen. Ook staan de marges in de raffinage- en chemiesector onder druk. Ook de exploratie- en productiedivisie boekte beter dan verwachte resultaten en profiteerde van grote projecten die sterk groeien, ondanks de lage olie- en gasprijzen. De divisie Integrated Gas, Renewable & Power boekte eveneens een beter dan verwacht resultaat. Ondanks de lage gasprijzen in Europa en Azië was dat hoger dan een jaar eerder, dankzij een sterke productiegroei. Ook de supply- en marketingdivisie boekte beter dan verwachte resultaten. De operationele kasstroom kwam in het vierde kwartaal uit op $6,6 mld, de investeringen bedroegen $4,3 mld en de dividenduitkering was $1,9 mld. De productie bedroeg 3,1 mln vaten olie-equivalent per dag, een stijging van 8% op jaarbasis.

Lage waardering, hoog dividendrendement en sterke balans

Total is een oil major met een relatief laag break-evenpunt ten opzichte van de olieprijs (lees: de operationele kasstroom ten opzichte van de investeringen en de dividendbetaling). Het concern heeft een koers-winstverhouding van 8 op basis van de verwachte winst in 2020, een koers-boekwaardeverhouding van 0,6 en een dividendrendement van 9%. Daarmee ligt de waardering van Total onder die van de Amerikaanse oil majors. Ook heeft het concern een relatief lage schuldpositie ten opzichte van de Europese oil majors.

Kansen

  • Het break-evenpunt van de olieprijs, waarbij de operationele kasstromen dus gelijk zijn aan de investeringen en het dividend, is lager dan van andere zeer grote olieconcerns, op dit moment is het “break-evenpunt” voor de olieprijs $45.
  • Total heeft de afgelopen jaren forse kostenbesparingen doorgevoerd bij zijn upstream- en downstreamdivise. Dit heeft bijgedragen aan de forse verbetering van de resultaten.
  • Total heeft een sterke balans, zodat het concern lange tijd lage olieprijzen kan opvangen en dividend kan blijven uitkeren.

Risico's

  • Voor de zeer grote oliemaatschappijen (oil majors) wordt het steeds moeilijker om de voorraden op niveau te houden door nieuwe gas- en olievoorraden te ontdekken.
  • De raffinaderijen van Total liggen grotendeels in Europa. Vergeleken met de Amerikaanse raffinaderijen hebben zij kostennadeel, omdat zij geen gebruik kunnen maken van schalieolie in de VS. Schalieolie in de VS is over het algemeen goedkoper dan Brent-olie uit de Noordzee.
  • De resultaten van oil majors worden sterk beïnvloed door de olieprijs. Een langdurig lage olieprijs is dan ook slecht voor de resultaten.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 26,4 op Total 3,4 10,09 10,11 -3,16 % Koop Sprinter
Sprinter Long 26,4 op Total 3,4 10,09 10,11 -3,16 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door David Wolters, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.