Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Houd rekening met zeer heftige koersschommelingen

woensdag 18 maart 2020

Goedemorgen. In deze bijzondere tijden is een goede internetverbinding zo'n beetje het waardevolste bezit dat je kunt hebben. Gelukkig zijn we bij ING allemaal nog goed bereikbaar en werken onze systemen zoals het hoort. 

We moeten door het dal

Terwijl de maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus met uur ingrijpender worden, kondigen centrale banken en overheden meer stimuleringsmaatregelen aan. Dat is goed nieuws en die ingrepen zijn ook de enige manier om de economische gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Of het genoeg zal zijn, zullen we pas achteraf weten. Vooralsnog gaan we ervan uit dat het eerst nog erger wordt voordat het beter gaat. 

Vergelijking met crisis 2008/09…

Alles hangt af van de snelheid waarmee nieuwe besmettingen toenemen. Pas als er een duidelijke afname is, of beter: een vaccin is gevonden, kan de situatie herstellen. Op dit moment grijpt het virus nog wel steeds verder om zich heen. Wereldwijd neemt het aantal besmette personen en dodelijke slachtoffers verder toe. Het is dan ook niet verwonderlijk dat beleggers zeer nerveus zijn. Niemand kan een goede inschatting maken wat de gevolgen zullen zijn. Steeds vaker wordt de vergelijking met de crisis van 2008/2009 gemaakt. En hoewel er misschien veel overeenkomsten zijn, zijn er ook grote verschillen. 

… gaat maar deels op

De economie is in grote delen van de wereld tot stilstand gekomen, waardoor bedrijven de deuren (tijdelijk?) moeten sluiten en de werkloosheid oploopt. Winsten dalen of slaan om in verlies en het consumentenvertrouwen neemt af, met een negatieve economische spiraal als gevolg. Tot zover de overeenkomsten met de wereldwijde financiële crisis. Het grote verschil is dat de financiële positie van banken, bedrijven en huishoudens sinds de vorige crisis sterk is verbeterd. Dit betekent niet dat er geen bedrijven zullen omvallen, maar wel dat de kans op domino-effecten veel kleiner wordt geacht. Als we het coronavirus snel onder controle kunnen krijgen, kan er ook snel een krachtig herstel volgen.

Duits ondernemersvertrouwen keldert

Beleggers hebben ondanks de toegezegde stimuleringsmaatregelen nog weinig vertrouwen in een spoedig en sterk herstel. En dat is ook logisch, zolang de maatregelen om het virus te beheersen eerder strenger dan soepeler worden. Hoop op de aankondiging van meer stimuleringsmaatregelen door overheden en centrale banken gaf beleggers gisteren wel wat moed. Dat bleek nog niet uit de stand van de Duitse beleggersbarometer, de ZEW-index. Die is deze maand gekelderd van -15,7 naar -43,1 punten. De deelindex van de vooruitzichten daalde zelfs van 8,7 naar -49,5 punten. Dat is de sterkste daling ooit en gelijk aan het niveau van 2011, tijdens de eurocrisis. 

Opwaartse druk obligatierentes… 

Desondanks veerden de meeste Europese aandelenbeurzen iets op. De Stoxx Europe 600-index steeg op een wisselvallige handelsdag per saldo 2,3% onder aanvoering van aandelen uit de sector communicatiediensten (+7%). Beursgenoteerde vastgoedaandelen verloren gemiddeld 3%. De sluiting van winkels zet de huurinkomsten onder druk en de iets hogere obligatierentes doet de waardering ook geen goed. In een periode van grote onzekerheid zou je misschien verwachten dat die rentes wat zouden dalen, maar niets is minder waar. De tienjaarsrente op Duitse staatsobligaties steeg met 3 basispunten maar -0,43%. De oorzaken van de hogere rentes zijn divers: ten eerste leiden grote stimuleringspakketten van de overheid en afnemende economische groei (of krimp) tot oplopende tekorten en staatsschulden. Daar hoort een hogere rente bij omdat het debiteurenrisico stijgt. 

… door hogere risico’s en behoefte aan cash

Zo liep de Italiaanse tienjaarsrente gisteren met 20 basispunten op naar 2,36%. Een maand geleden noteerde deze nog 0,93%. Ten tweede zijn beleggers (maar ook bedrijven) soms gedwongen op zoek naar liquiditeit (direct beschikbaar kapitaal). En cash is nog steeds het meest liquide. Vandaar dat ook de koersen van staatsobligaties onder druk staan en de rentes dus opwaartse druk krijgen. Dit zien we ook terug in de daling van de goudprijs, die gisteren overigens iets herstelde. Ook de risicopremies op bedrijfsobligaties (de renteverschillen met ‘veilige’ staatsobligaties) daalden gisteren een klein beetje, terwijl de olieprijs verder daalde tot ruim onder de $29 per vat Brentolie, het laagste niveau sinds 2003.

Amerikaanse overheid strooit helikoptergeld

Wall Street krabbelde gisteren enigszins op en herstelde iets van de daverende klap van maandag. De aankondiging van een groot steunpakket door de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin gaf beleggers hoop. Een pakket van in totaal $1200 miljard moet Amerikaanse consumenten en bedrijven de komende maanden steun bieden. Anders zou volgens Mnuchin de werkloosheid kunnen oplopen naar 20%. Die is nu 3,5%. En over twee weken krijgen Amerikanen een check van $1000, 'helikoptergeld' is dan een feit in de VS. Tegelijkertijd heeft de centrale bank, de ‘Fed’, maatregelen genomen om de geldmarkt vlot te trekken door kortlopende bedrijfskredieten (‘commercial paper’) op te kopen om bedrijven voldoende liquiditeit te verschaffen. 

Dollar duurder, 10-jaarsrente VS stijgt naar 1,08%

De grote vraag naar liquiditeit heeft er onder andere toe geleid dat kortlopende (dag)rentes sterk zijn gestegen en dat de vraag naar dollars sterk is toegenomen. Daardoor is de dollar de afgelopen dagen een stuk duurder is geworden op de valutamarkten. Door de aangekondigde maatregelen moet dit verbeteren en de stress op de geldmarkt afnemen. De dollar sloot gisteren op 1,099 (EUR/USD) tegenover de euro. In reactie op de aangekondigde stimuleringsmaatregelen herstelde de S&P 500-index met 6%, de Nasdaq won 6,2% en de Dow Jones pluste 5,2%. De Amerikaanse 10-jaarsrente schoot met 36 basispunten omhoog naar 1,08%, deels vanwege iets meer risicobereidheid (‘risk-on’) maar vooral door de redenen die noemde. 

Aziatische beurzen houden winsten niet vast 

In navolging van het positieve slot van Wall Street en gedreven door hoop begonnen de meeste Aziatische beurzen vannacht onze tijd ook positief aan de nieuwe handelsdag. Maar nu, tegen het einde van de handelsdag, zie ik dat de koersen alweer flink zijn weggezakt en de meeste winsten zijn omgeslagen in verlies. Van een stabiel beursklimaat is dan ook nog geen sprake. Hoop en vrees zijn de beursbepalende emoties die elkaar snel afwisselen. De Nikkei-index in Tokio is 1,7% lager gesloten en de Australische beurs dook 6,4% omlaag. Na een positief begin noteert de Hang Seng-index in Hongkong op het moment van schrijven 3,7% lager dan het laatste slot en geeft de beurs van Shanghai 1,5% prijs. Nadat de futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices gisteren om deze tijd nog 'limit-up' noteerden, staan ze nu weer 'limit-down' oftewel op een verlies van ongeveer 4%. De Europese beurzen zullen naar verwachting dan ook flink lager openen. Maar houd, zoals al vaker gezegd, voorlopig rekening met zeer heftige koersschommelingen. 

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere handels- en inflatiecijfers van de eurozone. Deze zijn van januari respectievelijk februari en dus achterhaald. Uit de VS krijgen we vanmiddag onder andere huizenmarktcijfers maar de meeste aandacht van beleggers gaat uit naar de ontwikkeling van het aantal nieuwe coronabesmettingen en slachtoffers. Hopelijk gaan we hier snel iets van verbetering zien. Pas dan zal ook het beurssentiment kunnen herstellen. 

Fijne dag en sterkte! 

Groet, Simon

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 23261,99 op Dow Jones 10,0 22,83 22,86 -1,81 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 20672,45 op Dow Jones 5,0 45,93 45,96 -0,95 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 28231,36 op Dow Jones 10,1 22,71 22,74 +2,02 % Koop Sprinter
Sprinter Short 30090,0 op Dow Jones 4,9 46,85 46,88 +0,97 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 18 maart 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.