Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX Herstelbeweging realistisch

donderdag 19 maart 2020

Ondanks dat de meest recente gap (tot aan 425) werd gesloten, blijft de vrije val nog steeds in stand. Een test van de zone 380 tot 390 blijft realistisch, maar een herstelbeweging lijkt binnenkort te starten.

Op 17 februari 2020 werd de top in de markt geplaatst bij 632,10. Vanaf die top ontstond binnen enkele dagen de huidige en zeer steile neerwaartse beweging, die zorgde voor een vrije val. Dit is een zeer steile neerwaartse beweging die met zeer grote sprongen verloopt. Het laagste punt tot op heden werd afgelopen maandag geplaatst bij 389,60. Hiermee werd mijn eerste doel van 400 – 410 al gebroken. Mijn 2e doel van deze bearmarkt ligt bij 380. Dit is dieptepunt van begin 2016. Ik acht de kans groot dat de huidige neerwaartse beweging verder zal doorzetten richting mijn volgende doel van 340. Bij dit niveau liggen meerdere toppen en bodems uit de jaren 2010 – 2012. Het is echter de vraag tot hoever deze bearmarkt zal doorzetten. Het bereiken van een koersdoel is namelijk niet het eindsignaal van een dalende trend. Daarvoor moeten we kijken naar duidelijke en krachtige omkeerpatronen in het korte en langetermijnbeeld. En deze patronen zijn momenteel nog zeker niet te vinden. De huidige daling heeft inmiddels gezorgd voor een neerwaartse beweging van bijna 40% (ruim 240 punten). De snelheid van deze dalende beweging hebben we in het verleden nog niet vaak gezien. We moeten terug naar eind 2008 om een vergelijkbare daling te zien, maar destijds was de tijdsperiode aanzienlijk langer. Tussen de 340 en 380 ligt verder alleen nog een te berekenen niveau bij 360. Dit is het laatste belangrijke (61,8%) Fibonacci-retracementniveau die is te berekenen tussen de bodem van net onder de 200 punten en de recente top bij 632. Het vorige 50% niveau lag rond de 415. Dit betekent dat in een maand tijd al de helft van de voormalige sinds begin 2009 opgaande beweging is gecorrigeerd, een enorme beweging dus. 


korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Short

Short

389,60 / 380 / 360 / 340

410 / 425 / 467 / 472 / 482


Grafiek AEX-index op dagbasis

Krachtige bewegingen in de intermarktindicatoren 

Tot aan de recente plaatsing van de 632-top zagen we al een behoorlijk aantal risico-signalen in de markt. Ik gaf toen aan dat we zeer alert moesten zijn op een neerwaartse doorbraak in de grafiek zelf. Al die risico-signalen kunnen namelijk niet het definitieve omslagpunt aangeven. Zo was er in de voorgaande maanden namelijk al sprake van negatieve divergentie in de technische indicatoren. Dit betekent dat de RSI en MACD lagere toppen maken terwijl de grafiek zelf nog hogere toppen vormt. Een ander risico-signaal was de euforie in de markt. Dit is een contrair signaal waarbij de euforie onder zowel beleggers als analisten steeds verder oploopt naar zeer hoge niveaus. Destijds werden kleine terugvallen van slechts enkele procenten gezien als mooie langetermijn instapmomenten en werden koersdoelen steeds verder opgehoogd. Ook een signaal van topvorming. De intermarktindicatoren gaven verder duidelijke signalen af dat de aandelenmarkten tegen een climax aanliepen. Zo zagen we duidelijke opwaartse omkeersignalen in de rente-ontwikkeling. De 10-jaars rente vormde recent nog een dubbele bodem, maar de opwaartse doorbraken waren al eerder afgegeven. We zagen gisteren voor het eerst in langere tijd zelfs een beweging boven de 0%. De goudprijs gaf al eerder een krachtig opwaarts signaal. De huidige terugval is naar mijn mening een terugtest naar belangrijke steunpunten waarna de opwaartse weg weer kan worden ingeslagen. Ook de olieprijs bevindt zich al langere tijd in een neerwaartse trend waarbij de bodem van de afgelopen jaren nu ook nog eens neerwaarts werd gebroken. De definitieve signalen moeten echter uit de grafiek zelf komen. In de weekgrafiek zagen we meerdere opwaartse versnellingen in de afgelopen maanden waarbij de trends sinds vorig jaar augustus steeds steiler werden. De doorbraak richting het einde van februari onder de bodemlijn van een groot wigpatroon gaf het bevestigende neerwaartse signaal. Daarbij werden ook een dark cloud cover in de weekgrafiek en een bearish engulfing in de maandgrafiek gevormd. Een complete cocktail van neerwaartse signalen. Eind 2018 gaf ik in mijn langetermijnvisie al een neerwaarts koersdoel af van 410. De krachtige opwaartse beweging in 2019 zorgde niet voor een verandering van mijn neerwaartse gerichte langetermijnopinie.

Herstelbeweging blijft realistisch zolang de AEX boven de zone 380 – 389 blijft 

Tijdens de gehele dalende trend zagen we tot 2 dagen geleden een groot aantal en veelal forse neerwaartse gaps in de grafiek. Dit waren er 5 in totaal. De meest recente neerwaartse gap tot aan de 425 werd in de afgelopen dagen gesloten. De vraag is of dit een exhausting gap zal zijn, en daarmee het beginpunt is van een herstelbeweging. Ik gaf in mijn laatste opinie al aan dat een herstelbeweging na deze vrije val normaal is. Deze herstelbewegingen blijven tot op heden beperkt tot eendaagse (vaak intraday) opgaande bewegingen. Zowel de RSI evenals de MACD noteren op extreem lage niveaus, niveaus die we de afgelopen 100 jaar niet veel hebben gezien.  Het scenario van een herstelbeweging blijft intact zolang de AEX boven de 380 – 390 blijft. Hier ligt onder andere mijn volgende koersdoel van 380 en de meest recente bodem bij 389,60. De kans op een verlaging van de bodem bij 389,60 blijft namelijk op korte termijn nog wel mogelijk. We moeten dus alert zijn op bodempatronen in de daggrafiek en of de AEX boven de zone 380 – 390 weet te blijven. Zodra aan deze voorwaarden is voldaan, lijkt een herstelbeweging voor de vorming van een duidelijke 1e lagere top realistisch. Een koers onder de 380 zet direct het vervolg van deze extreem steile neerwaartse beweging in. Zodra een herstelbeweging wordt ingezet, ligt het eerste richtpunt bij de 4e neerwaartse gap tussen de 467 en 482. De vraag is voor de komende dagen of het zover zal komen dat een herstelbeweging wordt gestart, of dat de AEX al direct zijn neerwaartse weg vervolgd richting de 360 tot 340. De trends blijven vooralsnog allemaal neerwaarts gericht. Opvallend is verder dat vandaag een dead cross zal plaatsvinden tussen het 50-daags en 200-daags gemiddelde. De afstand tot aan het 200-daags gemiddelde is zeer fors en geeft ook aan dat de kans op een herstelbeweging reeel is. 

Technische analyse maakt deel uit van de risicoanalyse van het ING Investment Office

Risicobarometer ING Investment Office

Signaal

=

 

 

Macro-economie

=/-

 

Negatieve gevolgen virusuitbraak worden komende maanden pas echt zichtbaar

Liquiditeit/ rente

++

 

Centrale banken draaien de geldkraan vol open

Waardering

=/+

 

‘Veilige’ beleggingen hooggewaardeerd, aandelen aantrekkelijker geworden

Sentiment¹

 -

 

Negatief sentiment op aandelen-, obligatie- en valutamarkten

Technische analyse²

 -

 

Steunniveaus gebroken, verschillende signalen op ‘oversold’

1 Contra-indicator, zeer negatief sentiment kan beoordeeld worden als positief. ² Technische analyse (TA) is een manier om de koersontwikkeling op financiële markten te voorspellen en is één van de signalen die onze risicobarometer stuurt. Alle signalen (waaronder het TA-signaal) worden onafhankelijk van elkaar bepaald en opgeteld tot één (totaal) risicosignaal. Dit signaal is bepalend voor onze tactische assetallocatie. 

Meer weten over technische analyse?

Zie onze uitleg van technische begrippen

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 518,43 op AEX 10,0 5,71 5,73 +3,06 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 462,22 op AEX 5,0 11,33 11,35 +1,52 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 622,14 op AEX 10,0 5,71 5,73 -2,89 % Koop Sprinter
Sprinter Short 669,0 op AEX 5,0 11,35 11,37 -1,47 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 19 maart 2020 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.