Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Lagarde doet een ‘whatever it takes’, maar overtuigt beleggers (nog) niet

donderdag 19 maart 2020

Goedemorgen. Dag drie alweer van de thuisquarantaine, want ondanks dat het 'zelfopgelegd' is, voelt het wel zo. En inmiddels begint het al te wennen. Wat maar heel moeilijk went, zijn de heftige koersbewegingen op de beurzen. 

Ook deze crisis zullen we overwinnen

Nu heb ik de afgelopen jaren al behoorlijk wat meegemaakt, maar je zal maar net zijn begonnen met beleggen. Dan loopt het dus compleet anders dan je had verwacht. Natuurlijk is je horizon langer dan vandaag, een week of een maand. Maar over een aantal jaren wil je wel uitzicht hebben op een hoger rendement dan op een spaarrekening. De beginners, en natuurlijk ook de gevorderde beleggers, willen we toch even een hart onder de riem steken. Net als alle andere crises, zal ook de coronacrisis weer verdwijnen en kunnen we erna weer positieve rendementen verwachten. Op dit moment voelt het aan als 'oorlog'. Geen echte gelukkig, maar wel een oorlog tegen een onzichtbaar en gevaarlijk virus. 

Lagarde doet een ‘whatever it takes’

Nooit eerder zijn in vredestijd zoveel (financiële) stimuleringsmaatregelen ingezet om de strijd te winnen. Gisteravond laat heeft de ECB tijdens een ingelaste spoedvergadering nog eens €750 miljard uitgetrokken voor extra opkoopprogramma's. Dit programma zal aanhouden tot de strijd tegen het coronavirus is gewonnen, en ten minste tot het einde van dit jaar. ECB-voorzitter Christine Lagarde merkte daarbij op dat het programma mogelijk verder wordt uit gebreid als dat nodig is. "There are no limits to our commitment to the euro", zei ze. Een vergelijkbare uitspraak deed haar voorganger Mario Draghi in 2012 ten tijde van de eurocrisis. 

Recessie niet te voorkomen

Het probleem is alleen dat je gezondheid niet kunt kopen. De maatregelen die gisteren zijn aangekondigd, komen naast een hele reeks aan stimuleringsmaatregelen die door andere centrale banken en overheden al zijn aangekondigd. En dat is hard nodig ook. Het coronavirus legt steeds grotere delen van de wereld plat. Een recessie in de eerste helft van dit jaar is dan ook niet meer te voorkomen. Ondertussen lopen de spanningen op de financiële markten verder op.

Opvallende bewegingen in olie en dollar

De extra maatregelen van de ECB kwamen na weer een zeer hectische handelsdag. Aan koersuitslagen van meer dan 5% zijn we inmiddels wel gewend, maar gisteren waren er toch weer een paar opvallende uitslagen. De prijs van een vat Brent-olie denderde na een wilde rit met ruim 13% omlaag naar $24,88 en de prijs van een vat WTI-olie daalde zelfs ruim 24%. Deze bewegingen wijzen op enorme onderliggende spanningen in de markt. We zien het ook terug op de valutamarkt, waar de wisselkoers van de dollar naar ongekende hoogte is gestegen. De dollar steeg met ruim 1,2% tegenover de euro naar 1,085. Er is een enorme vraag naar contanten en de dollar wordt nog steeds gezien als ‘veilige haven’. 

Doldwaze rit in Italiaanse rente

Normaalgesproken fungeren staatsobligaties ook als veilige haven. Maar dat gaat nu veel minder op, na de aankondiging van gigantische noodpakketten die overheden in de afgelopen dagen hebben beloofd om de economische impact van het coronavirus op te vangen. En dit leidt weer tot andere spanningen. Zo steeg de Italiaanse 10-jaarsrente gisteren even tot vlak onder de 3%. Beleggers vrezen dat door de coronacrisis niet alleen de kredietwaardigheid van het land onder druk komt, maar dat er ook te weinig steun is vanuit de Europese Unie. Dat zou weer kunnen leiden tot een eurocrisis. Pas nadat er laat in de middag geruchten kwamen dat er 'iets' zou gaan gebeuren, daalde de Italiaanse rente weer. Na een doldwaze rit steeg de Italiaanse 10-jaarsrente met 7 basispunten naar 2,43%. 

Nederlandse 10-jaarsrente weer boven 0

Ook de rentes op andere eurostaatsobligaties liepen op. De Duitse 10-jaarsrente steeg met 20 basispunten naar -0,24%, de Nederlandse 10-jaarsrente steeg met 18 basispunten naar +0,09%. Meer stimuleringsmaatregelen door overheden betekent in een tijd van recessie hogere begrotingstekorten, meer schuld en oplopende rentes. En vooral vanwege die oplopende rentes is het heel belangrijk dat de ECB gisteren heeft ingegrepen. Die moet de rentes laag zien te houden, anders is de 'geest uit de fles'. Een samenspel tussen overheden en centrale banken is nu ongelooflijk belangrijk. Meer en beter gecoördineerde acties zijn dan ook noodzakelijk om de rust op de financiële markten terug te laten keren. 

Weer bloedbad op de beurzen

Gisteren was er nog weinig zicht op rust. De Europese aandelenbeurzen hadden weer een slechte dag met grote verliezen. De Stoxx Europe 600-index verloor na een volatiele handelsdag nog eens 3,9%. De angst voor het coronavirus overheerst op de markten. Door de lagere olieprijs lagen aandelen uit de sector energie (-9,9%) zwaar onder druk. Op Wall Street was de stemming zo mogelijk nog slechter. Tussentijds werd de handel weer even stilgelegd, omdat de S&P 500-index meer dan 7% daalde. Na een afkoelingspauze van 15 minuten werd de daling echter voortgezet. Na een tussentijdse daling van 9,8% volgde een voorzichtig herstel. De Amerikaanse hoofdindex eindigde na een achtbaanrit 5,2% lager. De Nasdaq-index verloor 4,7%, de Dow Jones-index eindigde 6,3% in de min. Vliegtuigbouwer Boeing ging nog eens bijna 18% omlaag en heeft het zeer zwaar. Toch waren er ook een paar plusjes, zoals Walmart (+2,8%) en Cisco (+4,6%). Op de obligatiemarkt steeg de Amerikaanse 10-jaarsrente met 11 basispunten naar 1,19%. Ook hier geldt: meer stimuleringsmaatregelen door de overheid = groter begrotingstekort = meer schuld = hogere rente.    

ECB-actie heeft nog weinig effect

De laatste actie van de ECB lijkt vooralsnog weinig effect te hebben. De euro veerde vanmorgen heel kort even op, de dollar werd iets zwakker en ook de olieprijs veerde in eerste instantie stevig op. Het geeft aan hoe sterk verweven de markten met elkaar zijn. Het is een hele reeks van met elkaar communicerende vaten. De dollar noteert op het moment van schrijven iets boven de 1,09 tegenover de euro en een vat Brent-olie noteert 6% hoger op $26,40. 

Aziatische beurzen overwegend lager

In Azië reageerden aandelenbeleggers positief op de ECB-noodmaatregelen, maar zijn de meeste plussen nu wel omgeslagen in minnen. In Japan is de Nikkei-index 1% lager gesloten, terwijl de Topix-index 1% hoger is geëindigd. Dit komt doordat de Japanse centrale bank vooral aandelen uit de (bredere) Topix-index opkoopt en de koersen ervan steunt. De Hang Seng-index noteert 1,7% lager, maar de beurs van Shenzhen noteert 0,2% hoger. De Kospi-index is daarentegen ruim 8% lager gesloten en de beurs van Australië verloor vanmorgen 3,4%. De termijncontracten (‘futures’) op de Amerikaanse aandelenindices staan, na een eerdere winst, nu weer zo'n 2% lager. De Europese beurzen zullen naar verwachting dan ook weer lager van start gaan. Van de zeer heftige koersschommelingen zijn we voorlopig nog niet af. 

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere werkloosheidcijfers uit Nederland. Ook wordt de vertrouwensindex van Duitse ondernemers bekendgemaakt. We verwachten dat de Ifo-index deze maand vanwege het coronavirus flink is gedaald. Het stilleggen van fabrieken en het openbare leven zal een flinke tol eisen. Uit de VS krijgen we vanmiddag onder andere de wekelijkse uitkeringsaanvragen. Die zullen naar verwachting al flink zijn opgelopen. Maar nog niet alle recente (tijdelijke) ontslagen zullen in deze cijfers te zien zijn. Die komen later. Verder wordt ook nog de index van leidende indicator bekendgemaakt. Voor februari wordt een daling van 0,8% naar 0,1% verwacht. Maar dat is oud nieuws. Hopelijk kunnen we de komende dagen iets van steun vinden op de markten. Belangrijk is dat de beweeglijkheid afneemt, en nog veel belangrijker is dat het aantal nieuwe besmettingen afneemt. 

Fijne dag en blijf gezond! 

Groet, Simon

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 23120,0 op Hang Seng (China) 7,3 3,90 3,98 +3,96 % Koop Sprinter
Sprinter Long 20960,0 op Hang Seng (China) 4,6 6,26 6,34 +2,27 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 27140,0 op Hang Seng (China) 7,8 3,65 3,73 -4,16 % Koop Sprinter
Sprinter Short 28590,0 op Hang Seng (China) 5,3 5,40 5,48 -2,86 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 19 maart 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.