Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Economische klap moet nog komen

dinsdag 24 maart 2020


Goedemorgen. Terwijl in ons land de crisismaatregelen verder zijn aangescherpt, het Verenigd Koninkrijk drie weken in 'lockdown’ gaat en de centrale banken de geldkraan vol opendraaien zijn ze in het Amerikaanse Congres nog steeds niet tot overeenstemming gekomen over invulling van het hulppakket van $2000 miljard. 

Fed koopt ook bedrijfsobligaties

Tot afschuw van president Trump en miljoenen Amerikaanse bedrijven en gezinnen wordt de politieke strijd tussen de Republikeinen en de Democraten in de Senaat over de steunmaatregelen vandaag voortgezet. Gistermiddag verraste de Amerikaanse centrale bank, de ‘Fed’, ons nog met de aankondiging van een obligatie-opkoopprogramma zonder maximum aan het budget daarvoor. Naast de aankoop van staatsobligaties en hypotheekobligaties gaat de Fed nu voor het eerst ook bedrijfsobligaties opkopen om de rentes te drukken en de druk op het financiële systeem in de VS te verminderen. 

Congres moet nu over de brug komen

Het is alles bij elkaar een ongekend groot pakket aan maatregelen: groter dan tijdens de financiële crisis. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat de economische schade van het coronavirus voor de grootste economie van de wereld zo beperkt mogelijk blijft. De Fed gaat er vol in en trekt alle registers open. Maar nu de Fed er alles aan doet om de economie te steunen, moet het Congres ook snel over de brug komen. Anders loopt de schade alleen maar verder op. 

Lichtpuntjes: China en Italië

Ondertussen is er goed nieuws uit China. De miljoenenstad Wuhan zal naar verwachting op 8 april verlost worden van de 'lockdown', nadat het leven in de stad waar het virus voor het eerst opdook, maanden heeft stilgelegen. Sinds 19 maart zijn er geen nieuwe coronapatiënten meer bijgekomen. Ook lijkt het in Italië een klein beetje de goede kant op te gaan. De afgelopen twee dagen zijn er minder dodelijke slachtoffers gemeld. Daar staat een sterk oplopend aantal slachtoffers in Frankrijk en Spanje tegenover. We zijn er dus nog lang niet maar er zijn lichtpuntjes. 

Koopjesjagen: begrijpelijk maar risicovol

De ongekend omvangrijke stimuleringsmaatregelen van overheden en centrale banken geven beleggers een beetje moed. De lijst met aangekondigde maatregelen groeit met de dag. Gezondheid is niet simpelweg met geld te koop. Wel wordt geprobeerd om de economische schok, die ongekend groot zal zijn, zo goed als mogelijk op te vangen. Na de ruim 30% koersdaling van wereldwijde aandelen vanaf de top in februari zijn de markten op zoek naar de bodem en proberen beleggers koopjes te vinden. En dat is heel begrijpelijk maar tegelijk ook niet zonder gevaar. Het is als rijden in zeer dichte mist op een onbekende weg. 

Royal Dutch Shell 3,2% in de plus

Gisteren overheerste de onzekerheid over de gevolgen van de coronacrisis. Na een korte opleving in reactie op de laatste stimuleringsmaatregelen van de Fed liepen tegen het einde van de handelsdag de verliezen op de Europese beurzen toch weer verder op. De Stoxx Europe 600-index sloot met een verlies van 4,3%. De AEX hield het verlies beperkt met een min van 1,9%. Zwaargewicht Royal Dutch Shell sloot 3,2% hoger na de bekendmaking van een kostenbesparingsprogramma en een lager tempo bij het inkopen van eigen aandelen. Ook andere Europese oliebedrijven kondigden soortgelijke maatregelen aan. 

Olieprijs stabiliseert, dollar zwakker en Bund daalt naar -0,38%

Europese aandelen uit de sector energie sloten gisteren als enige gemiddeld in de plus (2,1%). De prijs van een vat ruwe Noordzeeolie (Brent) stabiliseerde rond de $27. Op de obligatiemarkt was de stemming nog steeds ‘risk-off’: beleggers kopen liever minder risicovolle leningen. De risicopremies (renteverschillen met ‘veilige’ staatsobligaties) liepen dan ook verder op en staatsobligaties van kredietwaardig geachte landen waren gevraagd. De Duitse tienjaarsrente (‘Bund’ in jargon) daalde daardoor met 5 basispunten naar -0,38%. In reactie op de stimuleringsmaatregelen van de Fed werd de dollar iets zwakker op 1,075 tegenover de euro. 
 
Wall Street: aandelen lager door uitblijven steunakkoord

Op Wall Street reageerden beleggers teleurgesteld op het uitblijven van een akkoord in het Congres over het stimuleringspakket van de regering-Trump. Dat woog net iets zwaarder dan de 'bazooka' (het allesverpletterende steunwapen) van de Fed. De S&P 500-index sloot, ondanks een rally in het laatste halfuur, 2,9% lager. De Nasdaq verloor echter slechts 0,3% maar de Dow Jones Industrial Average eindigde ruim 3% lager. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde met 6 basispunten naar 0,79%. De Fed zal daar de rentes voorlopig wel onder druk houden. 
 
Nikkei plust ruim 7%, ook andere Aziatische beurzen hoger 

Wat een fijn gezicht! Wat de Aziatische beurzen aangaat, zie ik op het moment van schrijven alleen maar groene (dus hogere) cijfers oplichten. De Nikkei-index in Tokio is maar liefst 7,1% hoger gesloten, mede door de koerswinst van zwaargewicht Softbank van bijna 19%. Dat aandeel sloot gisteren ook al bijna 19%, na de bekendmaking van het afstoten van grote bedrijfsonderdelen om de balans te verbeteren. In Zuid-Korea reageren beleggers uitgelaten nadat de regering in Seoel maatregelen heeft aangekondigd om de financiële markten te stabiliseren (lees: opkopen aandelen en obligaties). De Kospi index is 8,6% hoger gesloten. De Hang Seng-index in Hongkong staat 4,4% hoger en de beurs van Shanghai plust 2,3%. Ook de Indiase aandelenmarkt herstelt zo'n 2% na de klap van gisteren. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices staan rond de 4% hoger. Ook de Europese beurzen zullen naar verwachting flink hoger openen. Eens kijken of we de winst vandaag wel vast kunnen houden.   

Agenda van vandaag
 
Op de agenda voor vandaag staan onder andere (voorlopige) inkoopmanagersindices van een aantal eurolanden en van de eurozone als geheel. Deze geven ons een indicatie van de economische teruggang in maart. Voor de eurozone als geheel wordt een daling verwacht van 51,6 naar 38,8 punten. Dit wijst op een flinke economische krimp, waarbij zowel de productiesector als de dienstensector een forse tik heeft gekregen van de coronacrisis. Ook uit de VS krijgen we vanmiddag voorlopige inkoopmanagersindices: die van onderzoeksbureau Markit. Voor de Amerikaanse productiesector wordt een daling van 50,7 naar 43,5 punten verwacht en voor de dienstensector een daling van 49,4 naar 42 punten verwacht. Verder krijgen we nog cijfers over de verkopen van nieuwe woningen uit de VS.

Blijf gezond, sterkte gewenst en fijne dag! 

Groet, Simon

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 5,637 op ING 10,2 0,38 0,58 +9,09 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 5,001 op ING 4,9 1,02 1,22 +3,70 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 24 maart 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.