Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Kortste bearmarkt ooit op Wall Street, maar leed is nog niet geleden

vrijdag 27 maart 2020

Goedemorgen. Hoe snel kan het gaan? Van de snelste bearmarkt in de historie naar de snelste bullmarkt ooit. Het kostte de Dow Jones-index slechts drie handelsdagen om van het laagste niveaus sinds 2016 met maar liefst 20% omhoog te schieten.

Zowel aandelen als obligaties zeer gewild

Tegelijk met de snelle stijging van de aandelenkoersen op Wall Street, daalden wereldwijd de kapitaalmarktrentes sterk. De koersen van obligaties schoten omhoog, omdat centrale banken ze ongelimiteerd gaan kopen om de rentes laag te houden. Als belegger wil je dan natuurlijk een graantje meepikken en alvast kopen wat de ECB en de Fed van plan zijn te kopen. Zowel aandelenkoersen als obligatiekoersen omhoog, het lijkt wel een 'goudlokje'-scenario als je alle ellende van de coronacrisis even vergeet.

Recordaantal uitkeringsaanvragen in VS

De steunpakketten van de centrale banken en overheden worden in ieder geval goed ontvangen. Beleggers reageren hoopvol, en dat terwijl uit de eerste cijfers blijkt dat de economische impact van de coronacrisis enorm is. Zo werd gisteren bekend dat het aantal uitkeringsaanvragen in de VS in de afgelopen week met bijna 3,3 miljoen is gestegen. Dat is het hoogste aantal ooit en ruim 5(!) keer zoveel als het vorige record uit 1982. En dat terwijl er verhalen zijn dat het veel mensen door overbelaste websites en telefoonlijnen niet is gelukt om een aanvraag in te dienen. Dat belooft nog wat voor volgende week... 

Beleggers willen de boot niet missen

Je zult je misschien afvragen hoe het kan dat vlak na de publicatie van dit dramatische cijfer, de aandelenkoersen in bijna één rechte lijn omhoog schoten. Er is een aantal verklaringen te bedenken. Blijkbaar werden er nog slechtere cijfers verwacht, is de gedachte dat het niet slechter wordt dan dit, dat de 'geldkraan' vol openstaat, en de waarderingen weer aantrekkelijk genoeg zijn. Er is niet één reden aan te wijzen, het is een combinatie van factoren. De bewegingen worden bovendien versterkt doordat beleggers (of algoritmes?) weer net zo hard achter elkaar aan rennen als bij dalende koersen. Want vergeet niet, dat de angst om de boot te missen minstens net zo groot is als de angst voor dalende koersen. 

Zwakkere dollar is gunstig teken

Een belangrijke steun voor het optimisme, is dat de dollar flink zwakker is geworden. Blijkbaar zijn de maatregelen van de Fed voldoende en dat is echt belangrijk. We beschouwen het als een duidelijk signaal van afnemende stress in de markten. Laten we hopen dat dit verder verbetert, al houden we rekening met blijvend zeer beweeglijke markten.

Aantal besmettingen neemt nog sterk toe

Inmiddels zijn er in de VS bijna 86.000 coronabesmettingen, meer dan in China, en lijkt het einde nog niet in zicht. Alleen gisteren kwamen er wereldwijd bijna 62.000 nieuwe gevallen bij, een nieuw record. Ook in Italië is het aantal nieuwe besmettingen gisteren weer sterk gestegen. We kunnen dus helaas nog niet spreken van een positieve trend, eerder een negatieve versnelling. Dit betekent dat de economische impact misschien groter wordt en het herstel langer gaat duren. Een V-vormig herstel van de economie, dat de markten graag willen inprijzen, lijkt op dit moment niet realistisch. 

Stoxx Europe 600-index +15% in drie dagen

Na een lagere opening zakten de Europese beurzen na het middaguur nog iets verder weg. Tegenvallende vertrouwenscijfers uit Frankrijk en Duitsland versterkten de negatieve stemming. Maar toen Wall Street, ondanks het dramatisch aantal uitkeringsaanvragen, positief uit de startblokken schoot, begonnen de Europese beurzen aan een herstel. Uiteindelijk sloot de Stoxx Europe 600-index 2,55% hoger en boekte de brede Europese aandelenindex de sterkste driedaagse rally (+15%) ooit. Hoop, dat de steunpakketten van overheden en centrale banken de economische schade beperkt zullen houden, doet leven. Ondanks de ongekende rally staat de Stoxx Europe 600-index dit jaar nog wel op een verlies van bijna 23%. 

Rentes zuidelijke eurolanden zakken

Zoals gezegd daalden ook de rentes op de obligatiemarkten gisteren sterk, vooruitlopend op het opkoopprogramma van de ECB. De centrale bank maakte gisteren bekend geen limieten per obligatietitel meer te hanteren. Vooral de zuidelijke eurolanden profiteerden. De Duitse 10-jaarsrente daalde met 10 basispunten naar -0,36%, terwijl de Italiaanse en Spaanse 10-jaarsrentes met respectievelijk 32 en 30 basispunten omlaag doken. Daar zal naar verwachting vandaag wel een correctie op volgen. De kans op de introductie van zogeheten eurobonds is, na de afkeuring door onder andere premier Rutte, namelijk afgenomen. De dollar verzwakte met 1,5% naar 1,102 tegenover de euro. 

Enorm contrast in New York

Het contrast kan bijna niet groter. Terwijl New York de brandhaard is van corona in de VS met bijna 40.000 patiënten en in lockdown is gegaan, heerst op Wall Street al een aantal dagen een hosannastemming. Het aangekondigde steunpakket van $2.000 miljard voedt de hoop dat de schade aan de Amerikaanse economie relatief beperkt kan blijven. De koers van het aandeel Boeing steeg gisteren met nog eens bijna 14% en is in vier handelsdagen bijna verdubbeld. De toegekende steun aan de luchtvaartindustrie geeft hoop voor de zwaar getroffen sector. Ondanks het koersherstel in de afgelopen dagen, staat het aandeel dit jaar nog op een verlies van ruim 44%. 

Kortste bearmarkt ooit

Met een stijging van 6,4% beëindigde de Dow Jones-index de kortste (11 dagen) bearmarkt ooit. Veel records zijn de afgelopen weken gebroken en we verwachten dat er nog wel meer zullen volgen. We leven in heel bijzondere tijden. De S&P 500-index sloot met een winst van 6,2% en de Nasdaq-index boekte een winst van 5,6%. Op de obligatiemarkt waren de koersuitslagen veel minder groot. De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde met slechts 2 basispunten naar 0,84%.                

Renteverlaging India mag niet baten

Net als op Wall Street en de Europese beurzen, heerst er vanmorgen een optimistische stemming op de Aziatische beurzen. Na een eindsprint is in Tokio de Nikkei-index bijna 4% hoger gesloten. De plussen op de andere beurzen zijn minder groot. Beleggers regeerden aanvankelijk enthousiast op een renteverlaging door de centrale bank van India, maar inmiddels staat de Sensex-index in Bombay ruim 1% lager. De Hang Seng-index noteert 0,4% hoger in Hongkong en de beurs van Shanghai plust 0,3%, ondanks slechte Chinese macrocijfers. De winsten van Chinese industriële bedrijven zijn in februari met 38,3% gedaald in vergelijking met vorig jaar. De Australische beurs is 5,3% lager gesloten. De termijncontracten op de Amerikaanse aandelenindices staan op het moment van schrijven rond 1% lager. 

Agenda van vandaag 

Op de agenda voor vandaag staan onder andere Franse en Italiaanse vertrouwenscijfers. Uit de VS krijgen we vanmiddag onder andere cijfers over het inkomen en de uitgaven van Amerikanen en inflatiecijfers van februari. Ten slotte worden om 15 uur de (definitieve) sentimentindices van de universiteit van Michigan bekendgemaakt.
 
Alvast een goed weekend en blijf gezond!

Groet, Simon

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 27900,76 op Dow Jones 9,9 25,71 25,74 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 24856,13 op Dow Jones 5,0 50,74 50,77 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 31990,0 op Dow Jones 15,5 16,34 16,37 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 31990,0 op Dow Jones 15,5 16,34 16,37 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 27 maart 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.