Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Wat voor vorm krijgt het herstel? L, U of V?

maandag 30 maart 2020

Goedemorgen. De klok is weer een uur vooruit, maar van mij had hij wel twee maanden vooruit gezet mogen worden. Hopelijk zijn we tegen die tijd verlost van het coronavirus… 

Wij blijven vooruitkijken

Helaas lijkt het hoogtepunt van de coronacrisis nog niet te zijn bereikt. Het aantal besmettingen in ons land, maar vooral in de VS, laat nog steeds een verontrustend stijgende lijn zien. Experts verwachten dat het aantal dodelijke slachtoffers in de VS wel eens zou kunnen oplopen tot 200.000. Nu is dat nog 2500. Toch proberen we als beleggers in deze moeilijke periode vooruit te kijken. Zo lees ik de afgelopen dagen steeds meer analyses over het te verwachten economisch herstel na de crisis. 

V-vormig herstel?

Je kunt je het op dit moment misschien nauwelijks voorstellen, maar economen zijn vooral bezig met L-U-V. En dan bedoel ik niet de meidengroep uit de jaren zeventig en tachtig maar de letters die voor de vorm van het verwachte herstel staan. Laten we van achteren naar voren gaan. De letter V staat voor een korte maar diepe recessie, gevolgd door een scherp herstel. Een V-vormige groeigrafiek zou het beste scenario zijn. Overheden en centrale banken doen er op dit moment alles aan om dit te bewerkstelligen, door middel van ongekende pakketten aan steunmaatregelen. Maar de kans dat we snel van het coronavirus zijn verlost, maakt een V-vormig herstel steeds onwaarschijnlijker. 

Of U-vormig…

De letter U staat voor een langer durende recessie gevolg door een langere herstel periode. Op basis van het huidige verloop van het virus zou dit scenario waarschijnlijk de meeste kans maken. Voor de L geven we op dit moment minder kans. Omdat we vertrouwen hebben in de knappe koppen van de wetenschap die uiteindelijk een vaccin en een medicijn tegen het virus zullen ontwikkelen. En afhankelijk van hoe lang het duurt voordat de piek in het aantal nieuwe besmettingen wordt bereikt (en hoe lang het duurt voordat we groepsimmuniteit hebben opgebouwd) zullen overheden en centrale banken maximaal steun geven om de economische impact zo beperkt mogelijk te houden. 

… of toch een L?

Pas als het onverhoopt veel langer duurt voordat we het virus onder controle hebben, wordt het economisch scenario pessimistischer en is een L niet uit te sluiten. Dus een scherpe groeivertraging zonder herstel binnen afzienbare termijn. Zover willen we op dit moment niet gaan. Het goede nieuws is dat het aantal slachtoffers in Italië al twee dagen op rij is afgenomen. Laten we daar moed uit putten.

Olieprijs daalt 6% naar $23,50 (Brent), Aziatische markten lager…

Door naar de markten. De Chinese centrale bank heeft vanmorgen onverwacht de rentes op zevendaagse leningen verlaagd van 2,4% naar 2,2% en tegelijkertijd 50 miljard yuan in het financiële systeem gepompt. Een nieuwe steunmaatregel om de Chinese economie een duw in de rug te geven. Op de Aziatische markten wordt vanmorgen echter lauw gereageerd op de maatregelen. Alle beurzen, met uitzondering van die van Australië, staan in het rood. Een overheidshulp-pakket van 130 miljard Australische dollar wordt wel goed ontvangen. De beurs van Sydney boekte met een plus van 7% de grootste dagwinst ooit. Ondertussen leidt een verdere daling van de olieprijs (-6% naar $23,50) en een iets sterkere dollar tot vertwijfeling. De Japanse Nikkei-index staat op het moment van schrijven ruim 3% lager. De Hang Seng-index in Hongkong verliest 0,5% en de beurs van Shanghai is 1% lager. De Zuid-Koreaanse Kospi-index lijkt wat op te krabbelen en staat nu nog maar 0,3% lager. 

… maar futures op aandelenindices VS hoger

De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices staan op het moment van schrijven 0,5% hoger. We verwachten dat de Europese beurzen vlak tot licht hoger zullen openen. Maar dit kan natuurlijk zo weer veranderen. Het grote nieuws van vandaag is dat veel Europese banken waarschijnlijk gehoor zullen geven aan de oproep van de Europese Centrale Bank om voorlopig geen dividend uit te keren en zo de bankbalansen sterk te houden. Dan kunnen ze gemakkelijker kredieten blijven verstrekken aan bedrijven en consumenten. Dat is nodig om de economie te steunen. Banken kunnen zo ‘deel uitmaken van de oplossing’ van de coronacrisis.   

Weekwinst van 6,1% voor Stoxx Europe 600-index

Nog even terug naar afgelopen vrijdag. Ondanks het verlies van 3,3% op de laatste dag van de week boekte de Stoxx Europe 600-index een weekwinst van 6,1%. Dat is de beste week sinds 2011. Zorgen over de coronacrisis overheersten de markten en houden beleggers gevangen tussen hoop en vrees. Vrijdag werd de dollar voor de vierde dag op rij iets zwakker, wat leidde tot opluchting. Het betekent namelijk dat de stress in het financiële systeem wat af lijkt te nemen. Tegelijkertijd is de volatiliteit (koersbeweeglijkheid) op de aandelenmarkt, de obligatiemarkt en de valutamarkt nog bijzonder hoog. Dit zijn geen marktomstandigheden waaronder je een duurzaam herstel van de markten kunt verwachten. Vrijdag liepen de risicopremies (renteverschillen met ‘veilige’ staatsobligaties) op bedrijfsobligaties weer op en sloot de Duitse tienjaarsrente 11 basispunten lager op -0,47%. Een typische ‘risk-off’-dag (beleggers risicomijdender), waarop de negatieve samenhang tussen aandelen en obligaties weer terug lijkt te zijn: koersen van aandelen omlaag en die van staatsobligaties omhoog. We zien dat als een positieve ontwikkeling.    

'Risk-off' op Wall Street

Op Wall Street doken vrijdag de koersen in het laatste uur van de handel flink omlaag. Zo vlak voor het weekend overheerste de angst voor de economische impact van de coronacrisis. De stemming werd verder gedrukt door een sterk gedaalde index van het consumentenvertrouwen. De sentimentindex van de Universiteit van Michigan is deze maand gedaald van 95,9 naar 89,1 punten (90 verwacht). Het is de sterkste daling sinds oktober 2008 (vlak na de val van Lehman Brothers). De S&P 500-index sloot 3,4% lager maar boekte desondanks wel een weekwinst van ruim 10%. De Nasdaq sloot 3,8% lager en de Dow Jones verloor vrijdag 4,1%. De Amerikaanse 10-jaarsrente dook 17 basispunten omlaag naar 0,67%. Ook hier ‘risk-off’ dus.     

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere Duitse en Spaanse inflatiecijfers. Verder krijgen we om 11 uur vertrouwenscijfers over de eurozone. Er wordt verwacht dat de index van het economisch vertrouwen deze maand is gedaald van 103,5 naar 91,6 punten, uiteraard als gevolg van de coronacrisis. Uit de VS krijgen we vanmiddag onder andere cijfers over de verkopen van woningen en de inkoopmanagersindex van de regio Dallas (Texas). Voor die index wordt een daling van 1,2 naar -10 punten verwacht. 

Blijf gezond, sterkte en een fijne dag! 

Groet, Simon

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 25344,94 op Dow Jones 10,2 23,26 23,29 -10,05 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 22463,37 op Dow Jones 5,0 47,66 47,69 -4,94 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 29800,0 op Dow Jones 10,5 22,45 22,48 +13,83 % Koop Sprinter
Sprinter Short 32290,0 op Dow Jones 5,4 44,18 44,21 +6,87 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 30 maart 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.