Auteur

Sander van Baren
Hoofd ING Sprinters

Brent Crude Oil Aanpassing stop loss-niveau

maandag 30 maart 2020

 

Op 30 maart 2020 zijn de stop loss-niveaus van Sprinters op de Brent Crude Oil future aangepast als gevolg van het doorrollen van de future.

 Elke maand rolt ING de Brent future door naar het volgende futurecontract om fysieke levering van olie te voorkomen. Op de roldag verkoopt ING de oude future en koopt ING de nieuwe future. Het prijsverschil wordt verwerkt in het financieringsniveau. Het stop loss-niveau wordt hierop aangepast.

Tot afgelopen vrijdag hadden de Sprinters op Brent de Mei Future als onderliggende waarde. Sinds maandag 30 maart 2020 in de Juni Future de onderliggende waarde.Het prijsverschil van ongeveer USD 2,5 is verwerkt in het financieringsniveau.

Op dit moment noteert de mei future rond USD 23, de Juni future rond 26,50 USD. Stel dat ING niet gerold zou hebben, dan zou de onderliggende waarde van de Brent Sprinters nog steeds de mei future zijn en zou deze momenteel USD 23 noteren.

 Hierbij een voorbeeld van hoe het rol-proces verloopt. Om het voorbeeld eenvoudig te houden, is de waarde van de Sprinter in USD uitgedrukt en zijn de niveaus fictief.

Oude situatie (vrijdag)

 Brent future mei 26, financieringsniveau 20, waarde Sprinter = 26 -20 = USD 6

 Nieuwe situatie (na het rollen)

 Brent future juni 28,50, financieringsniveau 22,50, waarde Sprinter = 28,50 -22,50 = USD 6

Meer informatie over Sprinters op futures vindt u in de brochure.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 43,29 op Brent Future 9,8 4,08 4,10 -7,26 % Koop Sprinter
Sprinter Long 40,3 op Brent Future 5,0 7,98 8,00 -4,08 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 52,18 op Brent Future 10,5 3,77 3,79 +8,31 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 57,18 op Brent Future 5,0 7,94 7,96 +3,52 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.