Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Belangrijke aanjagers van (koers)winsten vallen weg

donderdag 2 april 2020

Goedemorgen. Voor beleggers is het tweede kwartaal net zo beroerd gestart als het eerste eindigde: met stevige verliezen. Het schrappen van dividenden en aandelen-inkoopprogramma’s maakt beleggers nerveus.

Angst onder beleggers neemt weer toe

De angst voor de economische gevolgen van het coronavirus neemt toe, nu de beperkende maatregelen om het virus te stoppen zijn verlengd, terwijl het aantal besmettingen nog elke dag verder toeneemt. Net als de dag ervoor, zijn er gisteren wereldwijd ruim 71.000 nieuwe gevallen gemeld. De brandhaard van het virus lijkt te verschuiven van Europa naar de VS, terwijl ook in China weer nieuwe besmettingsgevallen worden gemeld. De angst voor een 'tweede golf' is dan ook toegenomen. Op de beurzen zien we dat de angst voor een tweede 'dalingsgolf' toeneemt. Doordat steeds meer bedrijven hun dividend en/of aandelen-inkoopprogramma’s opschorten, worden de winst(groei)vooruitzichten somberder. Die negatieve vooruitzichten zijn nog niet helemaal verwerkt in de koersen, als je de huidige waarderingen vergelijkt met voorgaande recessies.

Herstel in de vorm van het Nike-logo

Dat we in een recessie zitten is wel duidelijk. De vraag is hoe lang en hoe diep die gaat worden en hoe het herstel eruit zal gaan zien. Eerder deze week hadden we het al over de letters LUV. Nu lees ik steeds vaker over een 'swoosh shaped recovery', oftewel een economisch herstel dat de vorm heeft van het Nike-logo. Een scherpe daling, gevolgd door een traag herstel. Op dit moment lijkt dat ook wel het meest logische scenario. 

Inkoopmanagersindex geeft vertekend beeld

Gisteren werden diverse inkoopmanagersindices van maart bekendgemaakt. De definitieve stand van de inkoopmanagersindex van de productiesector van de eurozone kwam uit op 44,5 punten. Dit getal wijst op krimp, maar de daling ten opzichte van de 49,2 van vorige maand viel erg mee. Je zou kunnen denken dat de productiesector nog best goed draait, maar daar moeten we een kanttekening bij plaatsten. De indexstand wordt namelijk vertekend door een deelindex van de leveringen. Die noteert namelijk erg hoog vanwege lange levertijden. In een 'normale' economische omgeving wijst dit op aantrekkende groei. Nu is het cijfer zo hoog vanwege leveringsproblemen, omdat fabrieken en bedrijven stilliggen. Verder is de sterkere daling van de dienstensector ten opzichte van de productiesector wel goed te verklaren. Denk maar aan de reiswereld, de horeca en alles wat met evenementen te maken heeft. Dat ligt helemaal plat. 

Risicobereidheid neemt weer af

Op de eerste dag van het nieuwe kwartaal doken de Europese beurzen direct omlaag. De Stoxx Europe 600-index verloor 2,9% en staat weer op het niveau van vorige week vrijdag. Vooral bankaandelen (-5,2%) lagen onder druk, nadat de Britse banken HSBC en Standard Chartered bekendmaakten het dividend te schrappen en de aandelen-inkoopprogramma's op te schorten. Energieaandelen (-1,1%) konden niet profiteren van de hogere olieprijs. Er wordt druk gespeculeerd over een ‘staakt-het-vuren’ tussen Rusland en Saoedi-Arabië door bemiddeling van president Trump. De Duitse 10-jaarsrente daalde met 1 basispuntje naar -0,46% terwijl de risicopremies op hoogrentende (high yield) bedrijfsobligaties sterk opliepen. In dit segment wordt – terecht - een toenemend aantal faillissementen ingeprijsd.

Stevige verliezen op Wall Street

De waarschuwende woorden van president Trump van een dag eerder, leidden gisteren tot een afname van de risicobereidheid op Wall Street. Volgens Trump staan de Amerikanen een paar zware weken te wachten. Het aantal coronabesmettingen zal verder oplopen en het aantal slachtoffers zal naar verwachting sterk stijgen, van nu nog ruim 5.000 naar ten minste 100.000 of zelfs meer dan 200.000. Dit schrikbeeld drukte de stemming bij aandelenbeleggers en leidde tot een ‘vlucht naar veilige havens’. De S&P 500-index eindigde voor de derde keer in vier handelsdagen met verlies: -4,4%, het grootste verlies in twee weken. Ook de Nasdaq-index en de Dow Jones-index gingen 4,4% omlaag. Een hoger dan verwachte inkoopmanagersindex van de productiesector (49,1 tegenover 44,5 verwacht), die ook in de VS wordt vertekend door de leveringsproblemen bij bedrijven, en een minder sterke daling van het aantal banen gemeld door loonstrookjesverwerker ADP (-27.000 tegenover -150.000 verwacht), konden de negatieve stemming op de beurzen niet keren.

Aanjagers van winsten en koersen vallen weg

Hoe later de piek in de coronacrisis wordt bereikt, hoe groter de impact op de Amerikaanse economie en de bedrijfswinsten. Ook in de VS maken beleggers zich steeds meer zorgen over het wegvallen van dividenden en de inkoop van eigen aandelen, als belangrijke aanjagers van de winsten en koersen. Steeds meer bedrijven melden dat ze vanwege de crisis voorlopig geen dividend zullen uitkeren en geen aandelen meer inkopen. Dit betekent dat lagere waarderingen gerechtvaardigd zijn. Beleggers vluchtten naar veilige havens, waardoor de 10-jaarsrente 9 basispunten daalde naar 0,58%.   

Gemengd beeld in Azië

De stemming op de Aziatische beurzen is vanmorgen verdeeld. De beurs van Shanghai noteert 1,2% hoger, terwijl de Hang Seng-index 0,2% stijgt. De Nikkei-index verliest in Tokio 1,4%, maar de Kospi-index plust 2,4% in Seoel. De Australische beurs is 2% lager gesloten. Berichten dat China, de grootste olie-importeur van de wereld, groot aan het inslaan is, zet de olieprijs vanmorgen flink hoger. De prijs van een vat Brent noteert 10% hoger op ruim $27. De termijncontracten (‘futures’) op de Amerikaanse aandelenindices noteren op het moment van schrijven 1,5% hoger, maar door het grote verlies op Wall Street van gisteravond zullen de Europese beurzen naar verwachting slechts vlak openen.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere producentenprijscijfers van de eurozone, maar de meeste aandacht zal vanmiddag uitgaan naar de wekelijkse uitkeringsaanvragen in de VS. Vorige week zagen we al een historische stijging naar 3,3 miljoen, voor deze week wordt een stijging van 3,7 miljoen verwacht. De verwachting is dat de Amerikaanse werkloosheid eind deze maand zal zijn gestegen naar zo'n 10% (nu 3,5%). Morgen krijgen we het officiële arbeidsmarktrapport van maart. Verder staan er in de VS nog cijfers over de fabrieksorders en orders voor duurzame goederen op de agenda.     

Fijne dag en blijf gezond!
 
Groet, Simon

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 2744,12 op EURO STOXX 50 8,8 3,44 3,46 +21,91 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 2509,79 op EURO STOXX 50 5,3 5,78 5,80 +11,99 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 3260,0 op EURO STOXX 50 10,1 3,02 0,00 -17,26 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 3676,32 op EURO STOXX 50 4,7 6,44 6,46 -8,90 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 2 april 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.