Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Beleggers worden geconfronteerd met de harde realiteit

donderdag 16 april 2020

Goedemorgen. Beleggers werden gisteren met de neus op de feiten gedrukt door enkele dramatische macro-economische cijfers en tegenvallende kwartaalcijfers van Amerikaanse banken.

Lockdowns weerspiegeld in de cijfers

Hoewel er positieve berichten zijn over het beperken van de ontwikkeling van het coronavirus, wordt de economische impact nu pas zichtbaar. De lockdowns die in veel landen/regio's vanaf ongeveer de eerste week van maart zijn ingevoerd, zien we nu terug in de economische cijfers. En die zijn redelijk dramatisch. Dat was natuurlijk al wel verwacht, maar als het dan zwart op wit staat en je met de neus op de feiten wordt gedrukt, komt dat toch best hard aan. Beleggers waren de afgelopen weken juist opgewekt en vooral onder de indruk van de enorme steunmaatregelen die door overheden en centrale banken werden aangekondigd. En die zullen hard nodig zijn. 

Economische schade loopt verder op

De economische schade zal in het eerste kwartaal naar verwachting een stuk minder ernstig zijn dan wat we voor het tweede kwartaal kunnen verwachten. De al dan niet intelligente lockdowns duren in veel landen nog ten minste tot het einde van deze maand, waarbij ‘social distancing’ (een soort Tinder maar dan andersom?) nog lange tijd zal aanhouden. De terugkeer naar een 'normale' samenleving kan nog wel maanden duren en is volledig afhankelijk van het overwinnen van het coronavirus. Ondertussen loopt de economische schade steeds verder op en zullen er meer steunmaatregelen nodig zijn. Tegelijkertijd neemt de politieke druk verder toe om de beperkende maatregelen te versoepelen, om de blijvende economische schade te beperken. Maar we weten nu al dat de periode na de coronacrisis anders zal zijn dan ervoor.  

Beleggers worden met de neus op de feiten gedrukt

Gisteren leek het besef bij beleggers, dat we in de diepste recessie zitten in bijna honderd jaar, weer door te dringen. Matige tot slechte kwartaalcijfers van bedrijven en dramatische macro-economische cijfers leidden tot winstnemingen, na de herstelrally in de voorgaande weken. De sterkste daling ooit van de Amerikaanse winkelverkopen (-8,7% tegenover -8% verwacht), de sterkste daling van de industriële productie in de VS sinds 1946 (-5,4% tegenover -4% verwacht), een daling van de inkoopmanagersindex van de regio New York naar het laagste punt ooit (van -21,5 naar -78,2 punten) en het instorten van de vertrouwensindex van Amerikaanse huizenbouwers (van 72 naar 30 punten, 55 verwacht) maakt nog maar eens duidelijk dat het niet allemaal wel mee zal vallen. De verwachtingen waren al laag, maar het blijkt dus nog veel slechter te zijn. 

Amerikaanse banken vullen de stroppenpot

Daarnaast waren er tegenvallende kwartaalcijfers van een reeks Amerikaanse banken, waaronder Citigroup, Goldman Sachs en Bank of America. Zij melden, naast sterke handelsinkomsten door de volatiele financiële markten, een stevige toename van de voorzieningen voor slechte leningen. De stroppenpotten van de banken zijn in het eerste kwartaal tot 400% gestegen om de te verwachten verliezen op onder andere creditcards en autoleningen op te kunnen vangen. Bovendien zijn de vooruitzichten weinig rooskleurig zolang het coronavirus niet onder controle is en de beperkende maatregelen om een volgende virusgolf te voorkomen, voortduren.

Italiaanse risicopremie in de lift

Europese beleggers reageerden zoals verwacht negatief op de macro-economische en bedrijfscijfers. De stemming werd ook gedrukt door de oplopende rentes en risicopremies (‘spreads’) op staatsobligaties van de zuidelijke eurolanden. De Italiaanse 10-jaarsrente steeg, ondanks ingrijpen (opkopen) van de ECB, met 10 basispunten naar 1,88%. De Duitse 10-jaarsrente daalde daarentegen met 9 basispunten naar -0,465%. Met de oplopende spreads anticiperen beleggers niet alleen op oplopende schuldposities, maar speculeren zij ook op toenemende politieke onenigheid binnen de eurozone. Dit zagen we ook terug in een zwakkere euro, die tussentijds met een procent daalde tegenover de dollar naar 1,086, maar herstelde naar 1,092. Verder lag de olieprijs weer onder druk, nu duidelijk is dat het aanbod voorlopig nog veel hoger is dan de sterk teruggevallen vraag. De Stoxx Europe 600-index sloot 3,3% lager, de sterkste daling sinds 27 maart. De beurs van Milaan verloor 4,8% en was daarmee gisteren één van de slechtst presterende beurzen. 

Beleggers VS schroeven wat risico terug…

Op Wall Street reageerden beleggers ook negatief op de dramatische macrocijfers en een aantal tegenvallende kwartaalcijfers. Van de banken sloot alleen Goldman Sachs (+0,2%) met een kleine plus. Richting het einde van de handelsdag veerden de koersen iets op door de hoop een versoepeling van de beperkende maatregelen. Verwacht wordt dat president Trump de komende dagen een versoepeling zal aankondigen. De S&P 500-index sloot met een verlies van 2,2%, de Nasdaq sloot 1,4% lager. Op de obligatiemarkt daalde de 10-jaarsrente met 12 basispunten naar 0,63% en liepen de risicopremies op bedrijfsobligaties op. Een echte ‘risk-off’-dag dus.

… maar zijn nog altijd erg optimistisch

Of de beleggers op Wall Street in de afgelopen weken niet al een enorm voorschot hebben genomen op het einde van de recessie, valt nog te bezien. Op basis van historische data, bodemt de aandelenmarkt vijf maanden voor het einde van de recessie. Beleggers gaan er blijkbaar van uit dat we vanaf augustus weer snel kunnen groeien. Dat is een optimistisch scenario, waarin er niets tegen mag zitten. Je zult begrijpen dat we dan ook iets terughoudender zijn. 

Gemengd beeld in Azië

Op de Aziatische beurzen zie ik vanmorgen een gemengd beeld. De Nikkei-index is in Tokio 1,3% lager gesloten, terwijl de Kospi-index in Seoel rond de slotstand van gisteren schommelt. De Hang Seng-index verliest op het moment van schrijven 0,6%, maar de beurs van Shanghai wint 0,2%. De beurs van Australië is ruim 1% lager gesloten. De termijncontracten (‘futures’) op de Amerikaanse aandelenindices schommelen rond het slot van gisteren. We verwachten een licht hogere opening van de Europese beurzen om negen uur. 

Agenda van vandaag

Op de agenda van vandaag staan onder andere inflatiecijfers uit Duitsland en industriële-productiecijfers uit de eurozone. Uit de VS komen vanmiddag onder andere huizenmarktcijfers, maar de meeste aandacht zal uitgaan naar de wekelijkse uitkeringsaanvragen. Voor de afgelopen week wordt een stijging van nog eens 5,5 miljoen verwacht. Ik las dat het 'whisper number' zelfs op 6,8 miljoen ligt. In dit tempo zal de werkloosheid eind deze maand naar verwachting oplopen tot 20%, twee keer zo hoog als wat we tijdens het dieptepunt van de vorige recessie hebben gezien. Kwartaalcijfers krijgen we vandaag van onder andere Bank of New York Mellon, Blackrock en Morgan Stanley.  

Fijne dag en blijf gezond!

Groet, Simon

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 23497,95 op Dow Jones 10,1 23,20 23,23 +15,53 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 20938,53 op Dow Jones 5,1 45,90 45,93 +7,24 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 28507,92 op Dow Jones 10,0 22,38 22,41 -12,40 % Koop Sprinter
Sprinter Short 30090,0 op Dow Jones 5,2 43,81 43,84 -6,82 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 16 april 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.