Auteur

Sander van Baren
Hoofd ING Sprinters

Doorollen WTI Future Aanpassing stop loss-niveau's en doorrollen WTI future

vrijdag 17 april 2020

Op 17april 2020 zijn de stop loss-niveaus van Sprinters op de WTI Crude Oil future aangepast als gevolg van het doorrollen van de future.

 Elke maand rolt ING de WTI future door naar het volgende futurecontract om fysieke levering van olie te voorkomen. Op de roldag verkoopt ING de oude future en koopt ING de nieuwe future. Het prijsverschil wordt verwerkt in het financieringsniveau. Het stop loss-niveau wordt hierop aangepast. Het doorrollen heeft geen invloed op de waarde van de Sprinter.

Tot en met 16 april 2020 hadden de Sprinters op WTI de mei future als onderliggende waarde. Vanaf 17 april is de juni future de onderliggende waarde.Het prijsverschil van USD 6.75 is verwerkt in het financieringsniveau.

Op het moment van rollen noteerde de mei future USD 19.97 en de juni future USD 26,72.

 Hierbij een voorbeeld van hoe het rol-proces verloopt. Om het voorbeeld eenvoudig te houden, is de waarde van de Sprinter in USD uitgedrukt en zijn de niveaus fictief.

Oude situatie

 WTI future mei 19.97 , financieringsniveau 14.97, waarde Sprinter = 19.97 -14.97 = USD 5

 Nieuwe situatie (na het rollen)

 WTI future juni 26.72, financieringsniveau 21.72, waarde Sprinter = 26.72 -21.72 = USD 5

Meer informatie over Sprinters op futures vindt u in de brochure.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 53,62 op WTI Future 9,9 5,03 5,04 -7,02 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 47,36 op WTI Future 4,8 10,29 10,30 -3,47 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 65,78 op WTI Future 8,9 5,62 5,63 +7,04 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 70,65 op WTI Future 5,1 9,71 9,72 +4,07 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.