Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Beurzen onderweg naar beste maand sinds 2009

donderdag 30 april 2020

Beurzen onderweg naar beste maand sinds 2009

Waarom zou je je als belegger druk maken…

Dat beurzen niet altijd de richting van de economie volgen, is wel duidelijk. Het zijn vooral de ongekend grote steunmaatregelen van de centrale banken die beleggers te hulp zijn geschoten. Een patroon dat sinds de wereldwijde financiële crisis alleen maar is versterkt. Dat de coronacrisis nu de aanleiding is voor het maken van een enorme schuldenberg, maakt de discussie over de manier waarop er wordt gehandeld een stuk eenvoudiger. Er zijn maar weinig critici die zich negatief durven uitlaten over de genomen, en nog te nemen, steunmaatregelen. Dat komt later wel.

… als de Fed toch wel te hulp schiet?

Dat de economie in zwaar weer zit, zal niemand verrassen. Gisteren werd bekend dat de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal met 4,8% (omgerekend naar een periode van een jaar) is gekrompen ten opzichte van het vierde kwartaal van vorig jaar. Dat is een sterkere krimp dan de 4% die analisten gemiddeld hadden verwacht, maar komt in de buurt van de 6% krimp die we in ons basisscenario hebben geschetst. Voor het tweede kwartaal verwachten we een krimp van 40%(!). De steun van overheden en centrale banken om de klap op te vangen is dus nog hard nodig. Gisteren kondigde de Fed aan dat ze, zoals verwacht, de rente nog lang laag zal houden en extra steunmaatregelen zal nemen als het nodig is. Je vraagt je als belegger soms af wat voor zin het heeft om economische scenario's te maken, als je weet dat centrale banken toch steeds bescherming tegen verliezen zullen bieden. 

VS: hoogste waardering in 10 jaar

En toch is het belangrijk om de risico's (en de kansen) niet uit het oog te verliezen, omdat het sentiment de waarderingen sterk beïnvloedt. Ruim een maand geleden kon je stellen dat de waarderingen van aandelen aan de goedkope kant begonnen te raken. Nu kun je stellen dat ze weer heel duur zijn geworden op basis van de verwachte winsten. Zo hebben Amerikaanse aandelen (MSCI World USA) nu de hoogste waardering (koers-winstverhouding van 19,6) in tien jaar, op basis van de verwachte winsten voor de komende twaalf maanden. De hoop op een spoedig medicijn tegen corona en een scherp economisch herstel geeft beleggers moed. Na de rally in de afgelopen maand is niet alleen de absolute waardering van aandelen sterk opgelopen, maar ook de relatieve waardering, ondanks de lage rentes. Er zit al heel veel goed nieuws verwerkt in de koersen. Dit maakt aandelenbeurzen kwetsbaar voor tegenslagen en laat weinig ruimte voor opwaarts potentieel.

Positieve testresultaten van coronamedicijn

De Europese aandelenbeurzen begonnen gisteren opgewekt aan de nieuwe handelsdag. Een nog grotere daling – de sterkste ooit – van het economisch vertrouwen in de eurozone (van 94,2 naar 67 punten, 73,1 verwacht) had geen enkele invloed op de positieve stemming. Het sentiment werd ook gesteund door een bericht over positieve testresultaten van het experimentele medicijn Remdesivir van het Amerikaanse bedrijf Gilead. Coronapatiënten die het middel toegediend hebben gekregen, zouden sneller zijn genezen dan patiënten die het middel niet kregen. Zelf is het bedrijf, net als bij een vorige test, voorzichtig optimistisch en wacht het op meer data. Voor beleggers was het voldoende positief nieuws en de Stoxx Europe 600-index sloot gisteren met een winst van 1,75%. Ook op de obligatiemarkt was de stemming uitstekend te noemen. Vooruitlopend op de mogelijke aankondiging van meer stimuleringsmaatregelen door de ECB (lees: uitbreiding van het opkoopprogramma) daalden de rentes op eurostaatsobligaties. De Duitse 10-jaarsrente daalde met 3 basispunten naar -0,50%.

Energieaandelen gewild door sterke stijging olieprijs

Beleggers pikten gisteren vooral aandelen op uit sectoren die dit jaar het sterkst zijn gedaald en nog nauwelijks zijn hersteld. Aandelen uit de sectoren energie (+4,3%) en financiële waarden (+3,9%) voerden de lijst met grootste stijgers aan. Olie-gerelateerde bedrijven profiteerden van een herstel van de olieprijs met ruim 20%, na berichten over een kleiner dan verwachte toename van de Amerikaanse olievoorraden. Procentuele veranderingen van de olieprijs zijn, vanaf deze lage niveaus, natuurlijk al snel heel groot. 

Achterblijvers ook populair op Wall Street

De hoop dat er snel een medicijn tegen het coronavirus wordt ontwikkeld en meevallende kwartaalresultaten van onder andere Alphabet, waren aanleiding voor optimisme op Wall Street. De S&P 500-index steeg 2,7%, de Nasdaq-index won 3,6%. Net als op de Europese beurzen, hadden beleggers vooral interesse in de meer cyclische aandelensectoren die zijn achtergebleven in de rally van de afgelopen vijf weken. Aandelen uit de sector energie (+7,3%) waren de grootste winnaar van de dag. Defensieve sectoren als nutsbedrijven (-0,92%) en dagelijkse consumentengoederen (-0,4%) werden ingeruild. De Amerikaanse 10-jaarsrente steeg 1 basispuntje naar 0,63%.  
 
Positieve stemming in Azië

Het hogere slot op Wall Street en beter dan verwachte kwartaalcijfers van onder andere Facebook (+10% nabeurs), Tesla (+8,8% nabeurs) en Microsoft (+2,1% nabeurs) die gisteravond nabeurs bekend werden gemaakt, leiden vanmorgen tot een positieve stemming op de Aziatische beurzen. De beurzen op het vasteland van China staan op het moment van schrijven rond de 1,5% in de plus. In Hongkong wordt, net als in Seoel, vandaag niet gehandeld vanwege een feestdag. De Nikkei-index is in Tokio 2,1% hoger gesloten, de Australische beurs eindigde 2,4% in de plus. De termijncontracten op de Amerikaanse aandelenindices staan rond de 0,4% hoger. 

Vraaguitval in het westen drukt op Chinese economie

Gemengde macro-economische cijfers uit China konden de pret niet drukken. De inkoopmanagersindex van de Chinese dienstensector is in april gestegen van 52,3 naar 53,2 punten. Dat is hoger dan de verwachte 52,5 punten. Maar de index van de productiesector is gedaald van 52 naar 50,8 punten (51 verwacht). Vooral de sterke daling van de deelindex van nieuwe exportorders (van 46,4 naar 33,5 punten) geeft aan dat China veel last heeft van de vraaguitval in de rest van de wereld, waar economieën nog grotendeels stilliggen door de lockdowns. De inkoopmanagersindex van de productiesector van nieuwsdienst Caixin is deze maand gedaald van 50,1 naar 49,4 punten (50,5 verwacht), wat wijst op een daling van de economische activiteit ten opzichte van maart. Het goede nieuws is dat hierdoor de kans op meer stimuleringsmaatregelen door de Chinese overheid en de centrale bank is toegenomen. 

Agenda van vandaag
 
Op de agenda van vandaag staan onder andere Franse groeicijfers over het eerste kwartaal. Ik zie net dat de Franse economie in het eerste kwartaal is gekrompen met 5,8% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019. Dat is de sterkste daling sinds de cijfers beschikbaar zijn (1949). Analisten rekenden op een daling van 4%. Op basis van de laatste twee weken van maart, houden analisten nu rekening met een krimp van 16%(!) in het tweede kwartaal. Het ergste moet dus nog komen. De Spaanse economie is in het eerste kwartaal met 5,2% gekrompen, bij een verwachting van -4,3%. Om elf uur volgen de groeicijfers voor de eurozone (-3,8% verwacht). Op basis van de Franse cijfers zal dit een stuk lager uit gaan komen. Om twaalf uur volgen de groeicijfers uit Italië (-5,4% verwacht). Vanmiddag volgt het rentebesluit van de ECB. We verwachten dat de beleidsrente ongewijzigd zal blijven, maar dat er mogelijk gehint wordt op een uitbreiding van het obligatie-opkoopprogramma. Uit de VS krijgen we onder andere de wekelijkse uitkeringsaanvragen (+3,5 miljoen verwacht), inflatiecijfers en de inkoopmanagersindex van Chicago. Kwartaalcijfers krijgen we vandaag van onder andere Société Générale, Danske Bank, Royal Dutch Shell, Orange, BASF, BBVA, Nokia, KPN, Swiss Re en 55 bedrijven uit de S&P 500-index, waaronder zwaargewichten Apple en Amazon.

Fijne dag en blijf gezond!

Groet, Simon

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 2917,59 op S&P 500 10,4 2,68 2,71 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 2590,22 op S&P 500 5,0 5,56 5,59 +0,18 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 3503,08 op S&P 500 9,7 2,86 2,89 -0,35 % Koop Sprinter
Sprinter Short 3731,0 op S&P 500 4,9 5,66 5,69 -0,18 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 30 april 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.