Auteur

Jan Kleipool
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: ArcelorMittal ArcelorMittal - Management neemt maatregelen om bedrijf door crisis te loodsen

donderdag 7 mei 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
LU1598757687 EUR 0 0.49 Nee Basismaterialen

Management neemt maatregelen om bedrijf door crisis te loodsen

Hoewel het wereldwijd marktleider is, heeft staalbedrijf ArcelorMittal weinig prijszettingskracht. Daarom zijn kostenbeheersing en precies gedoseerde investeringen belangrijk voor het behoud van zijn winstmarges. Via overnames versterkt het bedrijf zijn positie in Europa, maar aan de operationele uitvoering hiervan kleven risico’s. Het handelsconflict tussen de VS en China, de wereldwijde virusuitbraak, een sterke stijging van de ijzerertsprijs (grondstof voor staal) en wereldwijde economische vertraging hebben de staalprijzen onder druk gezet. Het concern neemt echter diverse maatregelen om de kosten te beheersen en de kaspositie te ondersteunen.

Grootste staalproducent ter wereld

Het wereldwijd opererende staalbedrijf ArcelorMittal maakt staalproducten zoals plaatmetaal en draadstaal. Daarnaast exploiteert het steenkool- en ijzerertsmijnen. Bij een omzet van $71mld behaalde het bedrijf in 2019 een verlies geboekt van $112mln. De omzet kwam uit de staalproductie in Europa (48%), Noord-Amerika (24%), Brazilië (11%) en Azië (10%). Inkomsten uit de mijnbouwactiviteiten droegen de overige 7% bij, al is 80% van de steenkool en ijzerertsproductie voor eigen gebruik.

Staal- en ijzerertsmarkten in beweging

ArcelorMittal richt zijn investeringen met name op de automobiel-, machinerie- en constructiesegmenten. Geografisch gezien heeft het een sterke aanwezigheid in Europa en de VS en komt zo’n 30% van de omzet uit de opkomende markten. ArcelorMittal kan volop profiteren van de wereldwijde industriële ontwikkeling door de hoge kwaliteit van zijn producten en de efficiënte productie daarvan, vooral in tijden van grote vraag. ArcelorMittal blijft ook investeren in mijnbouwcapaciteit om volledig zelfvoorzienend te worden en het overschot, op de wereldmarkt te kunnen verhandelen. De wereldmarkt voor staalproducten is zeer gefragmenteerd. Zo heeft marktleider ArcelorMittal slechts 5% daarvan in handen, waardoor zijn ‘pricing power’ (prijszettingskracht) beperkt is. Daardoor zijn de inkomsten van het bedrijf zeer gevoelig voor de politieke en economische ontwikkelingen, vooral die in de VS en China.

Beter dan verwachte resultaten; vooruitzichten op diverse vlakken bemoedigend; onder de streep fors verlies door afschrijvingen op voorraden; dividend geschrapt

ArcelorMittal rapporteerde 7 mei beter dan verwachte resultaten over het eerste kwartaal van 2020. De EBITDA steeg met 5% kwartaal op kwartaal (kok), maar daalde 41% jaar op jaar (joj) naar $967 mln. De EBITDA lag hiermee 11% boven de gemiddelde verwachting van analisten (de consensus), die in aanloop naar de kwartaalcijfers al fors naar beneden was bijgesteld. De hoger dan verwachte EBITDA was te danken aan hogere volumes in Noord-Amerika, een belangrijke markt voor ArcelorMittal. Onder de streep boekte het concern wel een fors nettoverlies van $1,12 mld, onder andere door afschrijvingen op de voorraden van $457 mln. Staalleveringen daalden in totaal met 1,2% kok en 10,7% joj. Vooral in Midden- en Noord-Amerika stegen de leveringen sterk, met 10% kok. De netto schuld bleef met $9,5 mld vrijwel vlak vergeleken met het vierde kwartaal, waardoor de netto schuld afgezet tegen de EBITDA rond de 2,5x ligt. Het management verwacht echter de netto schuld te kunnen verlagen naar $7 mld op de middellange termijn. Voor het tweede kwartaal rekent ArcelorMittal op een daling van de staalleveringen van 28% kok en een EBITDA van $0,4-0,6 mld. Het concern neemt diverse maatregelen om de kosten te beheersen en de kaspositie te ondersteunen. Vaste kosten worden verlaagd met 25% tot 30% en kapitaaluitgaven worden verlaagd met $0,8 mld naar $2,4 mld. Het werkkapitaal wordt zoveel mogelijk gemanaged om de kasstroom op peil te houden. Daarnaast is het management nog steeds van plan $2 mld aan onderdelen af te stoten, wat tegen medio 2021 moet zijn afgerond ($0,6 mld voltooid tot nu toe). Het dividend werd geschrapt, wat geen verrassing is.

Lage waardering terecht gezien de uitdagingen

Over het geheel genomen een meevallend kwartaal en het management neemt de nodige maatregelen om het bedrijf door de crisis te loodsen. De brede vraagverzwakking en de impact van de pandemie op de wereldeconomie en industriële toeleveringsketens leiden tot een verhoogd risico. De waardering lijkt echter al aan de lage kant met een bedrijfswaarde afgezet tegen de EBITDA van 5,1x tegenover 6,9x voor de subsector Metals & Mining.

Kansen

  • Sneller herstel van de automobielsector en industrie na het versoepelen dan wel eindigen van lockdowns die door de wereldwijde virusuitbraak zijn ingesteld.
  • Nieuwe plannen voor beperking overcapaciteit China
  • Herstel staalprijzen in Europa staalprijzen
  • Kostenvoordeel uit overname Ilva en andere staalfabrieken.

Risico's

  • Verslechtering van de schuldpositie kan een downgrade van de kredietscore tot gevolg hebben; in april heeft Fitch de kredietscore verlaagd naar BB+ (junkstatus).
  • De brede vraagverzwakking en de impact van de pandemie op de wereldeconomie en industriële toeleveringsketens leiden tot een verhoogd risico.
  • Oplaaien handelsconflict VS-China of strengere milieuwetgeving
  • Groter dan verwachte volatiliteit van grondstoffenkosten of afzetprijzen.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 9,686 op Arcelor Mittal 8,2 0,91 1,26 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 8,862 op Arcelor Mittal 5,0 1,74 2,09 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 11,267 op Arcelor Mittal 8,4 0,88 1,23 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 11,861 op Arcelor Mittal 5,7 1,48 1,83 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jan Kleipool, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van ArcelorMittal bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.