Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Geen breed gedragen herstel

vrijdag 8 mei 2020

Beleggers zetten in op meer stimulering; Nasdaq dit jaar op winst

Goedemorgen. Het belooft vandaag weer een prachtige voorjaarsdag te worden. Helaas moeten we nog even wachten voordat we de ‘vrijmibo’ kunnen vieren op een terras. Ondertussen gaat het feest op de financiële markten gewoon door. 

Nasdaq-index dit jaar op winst

De Nasdaq Composite-index sloot gisteren boven de slotstand van eind 2019 en staat dit jaar dus gewoon op winst, na een verlies van ruim 20% dat eind maart nog op de borden stond. Als je niet zou weten dat we midden in een coronacrisis zitten, zou je denken dat er weinig aan de hand is. Je zou je afvragen waarom iedereen zich zo druk maakt over de economie en banen die verloren zijn gegaan. Maar beurzen staan niet gelijk aan de economie. Vooral niet als de samenstelling van de index geen afspiegeling is van de maatschappij. In de VS maken de ‘FAAMG’-bedrijven, te weten Facebook, Apple, Amazon, Microsoft en Google (die laatste via moederbedrijf Alphabet), met zijn vijven meer dan 20% uit van de S&P 500-index. Dit zijn bedrijven die nauwelijks of geen last hebben van de coronacrisis en er soms zelfs van profiteren. Denk ook aan de vele biotechbedrijven die deel uit maken van de Nasdaq en in enkele gevallen alleen al dit jaar honderden procenten zijn gestegen. 

Geen breed gedragen herstel 

En als beleggers zich alleen maar richten op de snelle-groeibedrijven en de meer cyclische bedrijven links laten liggen, omdat die de meeste last hebben van de crisis, dan snap je dat de beurzen op dit moment steunen op slechts een paar pijlers. En daar zit een risico in. Want voor een duurzaam herstel van de aandelenmarkten, zal de ook de brede markt moeten herstellen. Bij het uitblijven van een snel economisch herstel, zullen ook die paar sterke pijlers het moeilijk kunnen gaan krijgen. 

Beleggers zetten in op meer stimulering

Onder andere het IMF en bestuurders van de Amerikaanse centrale bank, de Fed, waarschuwen dat een economisch herstel langer gaat duren dan kort geleden nog werd verwacht, omdat de coronacrisis nog niet is bestreden. Toch zien beleggers al weer licht aan het einde van de tunnel. Het sentiment wordt gesteund door de hoop op meer (oneindige?) stimulering door centrale banken. Gisteren werd ingezet op de Bank of England. Gehoopt wordt dat de Britse centrale bank binnenkort meer gaat stimuleren om de Britse economie een duw in de goede richting te geven. Er wordt gespeculeerd dat zij volgende maand al met stimuleringsmaatregelen komt. In reactie steeg de FTSE 100-index met 1,4% en nam andere Europese beurzen op sleeptouw. De AEX-index steeg zelfs meer dan 2% en was daarmee de best presterende Europese beurs. Gisteren waren het vooral aandelen uit de cyclische sectoren die werden gekocht. Zo blijft het een beetje stuivertje wisselen, zonder echt vooruitgang te boeken. De Stoxx Europe 600-index boekte een winst van 1,1%.

Lagarde: we zullen alles doen wat mogelijk is

Op de obligatiemarkt daalde de marktrente op de tienjarige Duitse staatsobligatie, de Bund, met 4 basispunten naar -0,55% na opmerkingen van Christine Lagarde, de voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB). Die herhaalde maar weer eens dat de ECB alles zal doen wat binnen het mandaat mogelijk is om de crisis te bestrijden. Een 'goldilocks' dag was dus het gevolg, met stijgende koersen van zowel aandelen als obligaties. Beleggers en/of speculanten zetten al groot in op een verdere verlaging van de beleidsrente (depositorente) van de ECB naar -1% (nu -0,5%). 
 
Enorme stijging werkloosheid VS

De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde met 4 basispunten naar 0,14%, het laagste niveau ooit. Beleggers lopen vooruit op verdere renteverlagingen door de Fed. De markt prijst nu voor januari volgend jaar een negatieve beleidsrente in. Dat nog meer stimulering nodig is, lijkt na gisteren wel duidelijk. Het aantal uitkeringsaanvragen is de afgelopen week met nog eens 3,2 miljoen opgelopen. In de afgelopen zeven weken hebben 33,5 miljoen Amerikanen een werkloosheidsuitkering aangevraagd. Verwacht wordt dat het officiële arbeidsmarktrapport, dat vanmiddag wordt bekendgemaakt, een afname van 22 miljoen banen in april zal laten zien. Daarmee zijn in één maand meer banen verdwenen dan er in de afgelopen twintig jaar zijn gecreëerd. Dit betekent dat het werkloosheidspercentage zou zijn gestegen van 4,4% naar 16%. En de verwachting is dat dit nog verder zal oplopen.

Beleggers zijn aan het bodemvissen

Op Wall Street is het glas echter (meer dan) halfvol. De gedachte is dat het ergste nu wel voorbij is en dat het dieptepunt achter ons ligt. Met het laatste zijn we het wel eens voor wat de economie betreft, maar de prijs die nu wordt betaald voor aandelen vinden we aan de hoge kant. De S&P 500-index steeg gisteren 1,2%, de Nasdaq-index boekte een winst van 1,4%. Ondanks een lagere olieprijs en dalende rentes, waren aandelen uit de sectoren energie (+2,5%) en financiële waarden (+2,2%) de sterkste stijgers. Beleggers zijn aan het 'bodemvissen'. Toen ik dat vroeger nog deed in de sloot voor ons huis, haalde ik meestal geen mooie vissen omhoog maar vooral broekpalingen (rotzooi dus).  
 
Optimisme op Aziatische beurzen

Het bericht dat de VS en China elkaar vanmorgen telefonisch hebben gesproken om verder te blijven praten over handelsvoorwaarden, leidt vanmorgen tot optimisme op de Aziatische beurzen. De angst die er eerder deze week nog was over het oplaaien van de handelsoorlog, is hierdoor weer wat naar de achtergrond verschoven. Met uitzondering van de beurs van Jakarta, staan alle Aziatische beurzen in het groen. De Nikkei-index is in Tokio 2,6% hoger gesloten, de Hang Seng-index wint 0,9% in Hongkong en de beurs van Shanghai plust 0,8%. De termijncontracten op de Amerikaanse aandelenindices staan rond de 1,5% hoger. We verwachten dan ook een hogere opening van de Europese beurzen, op alweer de laatste handelsdag van de week.                   

Agenda van vandaag
     
Op de agenda van vandaag staan onder andere industriële-productiecijfers uit Nederland. Ik zie net dat deze in maart met 8,4% zijn gedaald in vergelijking met vorig jaar. Dat was te verwachten. De Duitse export is in maart 11,8% gedaald, waar analisten rekenden op een daling van 5%. De import nam met 5,1% af (-4% verwacht). Verder krijgen we vandaag industriële-productiecijfers uit Spanje en, zoals gezegd, het arbeidsmarktrapport van april uit de VS. Met het huidige positieve beurssentiment zou het me niet verbazen dat bij tegenvallende macrocijfers de markten verder zullen oplopen, omdat de kans op meer stimulering door de Fed hierdoor toeneemt. Bij minder slecht dan verwachte cijfers, kan het omgekeerde het geval zin. We zijn benieuwd. Kwartaalcijfers krijgen we vandaag van onder andere van ons eigen ING, Siemens, Exelon en Noble Energy.
  
Blijf gezond en alvast een heel mooi weekend! 

Groet, Simon

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 485,6 op AEX 10,0 5,31 5,33 +4,72 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 432,45 op AEX 5,0 10,63 10,65 +2,41 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 582,63 op AEX 10,0 5,33 5,35 -4,13 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 635,16 op AEX 5,0 10,59 10,61 -2,03 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 8 mei 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.