Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX Topvorming blijft realistisch

dinsdag 12 mei 2020

Na de hertest van de zone 489 – 491 vorige week maandag veerde de AEX weer op richting de top bij 528. Pas buiten deze grenzen wordt een vervolgrichting voor de komende tijd gekozen. Ik acht de kans het grootst op topvorming.

De vrije val in de maanden februari en maart was zeer fors en vond plaats in een extreem kort tijdsbestek. De AEX viel ongeveer 240 punten terug vanaf de eerdere top bij 632 tot aan de 389. Het herstel dat hierop volgde, was ook zeer krachtig tot de recente top bij 528, ofwel ongeveer 140 punten. Dit herstel was krachtiger dan ik had verwacht na de vorming van de bodem bij 389. Ik was in eerste instantie uitgegaan van een richtpunt bij 482. Daar lag de bovenkant van een eerdere neerwaartse gap en het eerste Fibonacci-retracementniveau van de gehele vrije val. De doorbraak hierboven zette de weg open voor een beweging richting de 528 waar de bovenkant van een volgende forse neerwaartse gap was te vinden. Door dit krachtige herstel zal het wel langer gaan duren voordat de eerder gevormde bodem bij 389 weer in zicht kan komen. Ik acht de kans nog steeds realistisch dat de neerwaartse weg in het middellange en langetermijnbeeld zal worden vervolgd in de rest van dit handelsjaar. Vanaf de eerder gevormde bodem op 16 maart bij 389 was de kans zeer groot geworden op een krachtig herstel. Dit kwam destijds door de vorming van een zogenoemde ‘exhausting gap’, de benadering van mijn 2e langetermijndoel bij 380 en de extreme stand in de technische indicatoren. Een dergelijke oversold indicatie van deze indicatoren hadden we namelijk nog niet eerder gezien. Een laatste belangrijke indicator was de afstand destijds tussen de koers en het 200-daags gemiddelde. Deze was toen opgelopen tot ongeveer 45%. In een minder volatiele markt is de kans meestal al realistisch op een tegenreactie zodra deze afstand ongeveer 10% tot 15% bedraagt. Inmiddels heeft er enige tijd geleden ook een dead cross plaatsgevonden, een situatie waarbij het 50-daags neerwaarts door het 200-daags gemiddelde breekt.

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Short

Short

512 / 492,50 / 489 – 491 / 477 – 482,70

525 / 528,70 / 540 / 543,90

Grafiek AEX-index op dagbasis


Bron: Reuters Metastock XVII, 11 mei 2020

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 12 mei 2020 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.