Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX ​Xetra DAX en STOXX Europe 600: topvormingsscenario

woensdag 13 mei 2020

Xetra DAX en STOXX Europe 600: topvormingsscenario voor 1e lagere top in langere technische beeld blijft intact

Als we kijken naar andere belangrijke Europese indices zoals de Duitse Xetra DAX en de STOXX Europe 600 dan zien we dat deze indices achterblijven ten opzichte van de AEX. Zij vormden twee weken geleden al een lagere top met in beide indices een bearish engulfing. Deze top werd tijdens de huidige zeer korte termijn herstelbeweging niet meer benaderd en de DAX rondde de handelsdag gisteren af met opnieuw een bearish engulfing en de STOXX Europe 600 vormde een dark cloud cover. Net als de AEX hebben deze indices anderhalve week geleden een grote stijgende wig gebroken die startte bij het jaardieptepunt van medio maart. Ook geldt voor deze indices dat er nog geen bevestiging is gegeven van de potentieel gevormde lagere top. Voor de DAX wordt deze gegeven onder de 10.250 en in de STOXX 600 onder de 327. Ook het eerdere herstel in deze indices bleef tot onder het 50%-Fibonacci-retracementniveau van de voormalige vrije val in februari-maart. Een krachtig herstel in deze indices, maar minder krachtig dan in de AEX. Voor de STOXX 600 ligt de top bij 349 en daarboven zal het herstel verder doorzetten. In de DAX ligt deze top bij 11.235 waarboven een verder herstel in het kortetermijnbeeld mag worden verwacht. Net als in de AEX ga ik in deze indices uit van een topvormingsscenario (1e lagere top in middellangetermijnbeeld) waarna de bearmarkt binnenkort een nieuwe impuls kan krijgen. De trends blijven neerwaarts gericht met een aanzienlijk neerwaarts potentieel in de komende maanden. 

Grafiek Xetra DAX op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 11 mei 2020

Grafiek STOXX Europe 600 Index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 11 mei 2020

Technische analyse maakt deel uit van de risicoanalyse van het ING Investment Office

Risicobarometer ING Investment Office

Signaal

-

 

 

Macro-economie

-

 

Maatregelen om virusverspreiding te beperken hebben enorme economische impact

Liquiditeit / rente

++

 

Centrale banken halen alles uit de kast en draaien de geldkraan vol open

Waardering

=/+

 

‘Veilige' beleggingen hooggewaardeerd, aandelen zijn goedkoper geworden

Sentiment¹

-

 

Beleggers lijken gevolgen voor economie en bedrijfswinsten te licht op te nemen

Technische analyse²

-

 

Veel indices zijn bezig met de vorming van een lagere top

Deze tabel wordt een keer per maand geüpdatet. Laatste wijziging 8 april 2020

1 Contra-indicator, zeer negatief sentiment kan beoordeeld worden als positief. ² Technische analyse (TA) is een manier om de koersontwikkeling op financiële markten te voorspellen en is één van de signalen die onze risicobarometer stuurt. Alle signalen (waaronder het TA-signaal) worden onafhankelijk van elkaar bepaald en opgeteld tot één (totaal) risicosignaal. Dit signaal is bepalend voor onze tactische assetallocatie. 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 500,26 op AEX 10,0 5,44 5,46 +2,64 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 445,34 op AEX 5,0 10,94 10,96 +1,39 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 599,76 op AEX 10,0 5,49 5,51 -3,17 % Koop Sprinter
Sprinter Short 645,0 op AEX 5,0 10,98 11,00 -1,61 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 13 mei 2020 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.