Auteur

David Wolters
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Philips Philips - Meeveranderen met de markt

woensdag 13 mei 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000009538 EUR 22.5 2.01 Ja Gezondheidszorg

Meeveranderen met de markt

CEO Frans van Houten is enkele jaren geleden begonnen met een herstructurering van het bedrijf. Dit heeft geleid tot een concern dat medische technologie en consumentenelektronica produceert. De lichtdivisie is afgesplitst en Philips genereert nu een sterke vrije kasstroom en hogere marges. Ook heeft het concern een lagere waardering dan het sectorgemiddelde. Wel heeft de pandemie een positieve en negatieve invloed op de resultaten van de verschillende divisies.

Apparatuur voor consumenten en medische toepassingen

Na de afsplitsing van de verlichtingsdivisie komen de inkomsten van Philips uit de divisies Personal Health (elektrische apparatuur voor het huishouden en persoonlijke verzorging, 42%), Diagnosis & Treatment (apparatuur voor medische diagnose en behandeling, 41%) en Connected Care (zorg op afstand,). In 2019 behaalde het bedrijf bij een omzet van €19,5 mld een nettowinst van €1,5 mld.

Philips verandert mee met de zorgmarkt

Het bedrijf richt zich nu voor het grootste deel op medische technologie en producten voor persoonlijke verzorging. In een markt met stijgende kosten, vergrijzing en chronische aandoeningen, worden innovatie, kwaliteit en gebruiksgemak steeds belangrijker. Daarnaast zorgen consolidatie en gecombineerde inkoop bij zorgaanbieders voor prijsdruk in de markt. Door goede contacten op te bouwen met ziekenhuizen en naast éénmalig een grote machine, ook software en aanvullende diensten te leveren, hoopt Philips deze prijsdruk het hoofd te bieden. De divisie Personal Health heeft wereldwijd een sterke positie met goede naamsbekendheid. De productieketen van deze divisie is verspreid over de hele wereld, wat een kostenvoordeel oplevert. Dit leidt echter wel tot een verhoogd valuta- en politiek risico.

Gemengd resultaat; organische omzetgroei zwak, operationele marge fors minder dan verwacht; concern trekt outlook in, wel sterke ordergroei

Philips boekte een gemengd eerstekwartaalresultaat, waarbij de organische omzetgroei zwak was en ook het operationeel resultaat fors lager was dan analisten hadden verwacht. Dit kwam voornamelijk door de marge die geboekt werd in de divisie Personal Health. De omzet kwam uit op €4,16 mld, een daling van 2,3% in vergelijking met een jaar eerder en licht hoger dan de gemiddelde verwachting van analisten. Organisch groeide de omzet met 0,2%. De divisies Connected Care en Diagnosis & Treatment boekten wel een sterke organische groei van respectievelijk 8,9% en 6,1%. De Personal Health-divisie liet een daling zien van 12,1%. Philips rapporteerde een aangepast operationeel resultaat van €244 mln, fors minder dan de consensusverwachting van analisten. De aangepaste operationele marge kwam uit op 5,9%, waar de consensusverwachting uitging van 7,3%. Vorig jaar lag deze marge nog op 8,8%. De marge van Connected Care kwam uit op 9,8%, wat fors beter was dan analisten hadden verwacht. Diagnosis & Treatment boekte een marge van 6,3%, wat licht beter was dan verwacht. De divisie Personal Health realiseerde een marge van 7,1%, fors onder de verwachting van analisten. Philips trekt de outlook voor 2020 in. Het concern verwacht nu een lage organische omzetgroei en een kleine verbetering van de marge. Voordat de crisis uitbrak, was de prognose voor de organische groei 4-6% en voor de marge een verbetering van 100 basispunten. De geboekte orders laten een sterke groei zien van +23%. Door de coronapandemie stijgt de vraag naar ademhalingsapparatuur, monitoren bij ziekenhuisbedden en CT-scanners. Philips investeert €100 mln in het opvoeren van zijn productiecapaciteit van onder meer beademingsapparatuur. Door de coronacrisis heeft het concern ook besloten om zijn dividend over 2019 niet in contanten uit te keren, maar in aandelen.

Lagere waardering dan de sector, winstdaling in 2020.

Een gemengd kwartaal voor Philips, waarin de organische omzetgroei zwak was en het operationeel bedrijfsresultaat fors lager was dan de consensusverwachting. Vooral de Personal Health-divisie wordt hard geraakt. Philips trekt zijn outlook voor dit jaar in en verwacht een lage organische omzetgroei en een kleine verbetering van de marge. Het plan om de divisie voor huishoudelijke apparatuur af te stoten, blijft van kracht. Het concern verwacht betere resultaten in de tweede helft van het jaar en rekent op groei en een verbetering van de winstgevendheid, mede door het sterke orderboek. Philips heeft een koers-winstverhouding van 20 op basis van de verwachte winst in 2020. Dit is lager dan het gemiddelde van de subsector waaronder Philips valt. Voor 2020 wordt een winstdaling verwacht van -4,9%, voor 2021 een winststijging van 16,5%. Gezien de verbetering van de resultaten in de afgelopen jaren, denken wij dat de hervormingen die CEO Frans van Houten heeft doorgevoerd, hun vruchten afwerpen. Het concern heeft voor veel grote uitdagingen gestaan en wij verwachten dat Philips ook de coronacrisis goed zal doorkomen.

Kansen

  • De afronding van de herstructurering zorgt voor een focus op groeimarkten.
  • Sterke marktposities in de segmenten en markten waar het bedrijf actief is.
  • Vernieuwing van het productenpalet in medische technologie zorgt voor meer terugkerende inkomsten.

Risico's

  • Concurrentie en collectivisering van inkopen zetten prijzen onder druk.
  • Dalende wisselkoersen van valuta’s tegenover de euro, of geopolitieke onzekerheid.
  • Het afstoten van bedrijfsonderdelen levert kasstromen op voor aandeleninkoop, dividenden of fusies en overnames. De resultaten van het bedrijf op fusie- en overnamegebied zijn echter niet heel sterk.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 38,67 op Philips 9,3 4,07 4,57 -12,20 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 35,03 op Philips 5,2 7,72 8,22 -6,89 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 46,9 op Philips 9,1 4,18 4,68 +15,36 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 53,69 op Philips 3,7 10,97 11,47 +5,55 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door David Wolters, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van Philips bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.