Auteur

David Wolters
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Royal Dutch Shell Royal Dutch Shell - Royal Dutch Shell staat fors onder druk en verlaagt dividend

woensdag 13 mei 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
GB00B03MLX29 EUR 32.9 4.83 Nee Energie

Royal Dutch Shell staat fors onder druk en verlaagt dividend

Royal Dutch Shell staat fors onder druk door de lage olie- en gasprijzen. Het concern heeft dan ook een dividendverlaging aangekondigd. Het is voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat Shell het dividend verlaagt. De aangekondigde dividendverlaging vinden wij een sterke beslissing van ceo Ben van Beurden en de board. De omstandigheden in de sector zijn uitzonderlijk slecht. Dit zijn moeilijke, maar juiste beslissingen om het concern zo goed mogelijk te positioneren in deze lastige tijd voor de sector.

Shell: een van de grootste onafhankelijke olie- en gasmaatschappijen

Royal Dutch Shell behoort tot de grootste onafhankelijke ‘geïntegreerde’ (dus ook raffinerende) olie- en gasmaatschappijen ter wereld. Het is een grote speler op het gebied van vloeibaar aardgas (liquefied natural gas, LNG). Shell heeft een relatief grote raffinage- en chemietak (‘downstream’) en produceert 3,7 miljoen vaten olie-equivalent per dag. Het bedrijf boekte een omzet van $345 mld in 2019 waarmee het een winst van $17 mld realiseerde.

Sterkere focus op rendabele investeringen

De grootste geïntegreerde oliemaatschappijen ter wereld, de zogenoemde ‘oil majors’, letten de afgelopen jaren alle scherp op de kosten. Zij richten zich vooral op rendabele investeringen en voeren kostenbesparingen door, zo ook Shell. De portefeuille met nieuwe projecten van Royal Dutch is nu winstgevender bij een olieprijs van $60 dan tijdens de hoogtijdagen van 2014, toen de olieprijs boven de $100 stond. Dit illustreert hoe goed de focus op de meest winstgevende projecten heeft uitgepakt bij Royal Dutch Shell.

Kwartaalcijfers beter dan verwacht. Dividendverlaging van 66%, extra kostenbesparingen, aandeleninkoop stopgezet

De resultaten van Royal Dutch Shell over het eerste kwartaal van 2020 waren beter dan de consensusverwachting van analisten. Het olieconcern rapporteerde een omzet van $60,95 mld, een daling van 29% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De aangepaste winst per aandeel kwam uit op $0,37, een daling van 43% maar fors beter dan analisten gemiddeld hadden verwacht. De upstreamdivisie boekte lager dan verwachte resultaten, en heeft last van lagere olie- en gasprijzen en een lagere productie. Op kwartaalbasis daalde het resultaat van deze divisie met 63%. De divisie Integrated Gas heeft ook last van de lage olie- en gasprijzen, maar hier was het resultaat beter dan verwacht. Ten opzichte van het vierde kwartaal steeg het resultaat met 8%. Het resultaat van de downstreamdivisie daalde met 5% op kwartaalbasis, wat wel beter was dan verwacht ondanks margedruk. Vooral de marketingdivisie (verkoop) boekte goede resultaten, refining en trading waren beide zeer zwak. De chemiedivisie boekte een beter dan verwacht resultaat, dat wel fors lager was dan het resultaat in het eerste kwartaal van 2019. De bezettingsgraad van de chemiedivisie daalde op kwartaalbasis van 85% naar 84%. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 was wel sprake van een verbetering. De operationele kasstroom kwam in het eerste kwartaal uit op $14,8 mld, tegen $4,3 mld aan investeringen, $3,6 mld aan dividenduitkeringen en $1,5 mld aan inkoop van eigen aandelen. De kaspositie op de balans is nu $22 mld. De verhouding tussen netto schuld en eigen vermogen is 40%, tegen 35% in het eerste kwartaal van 2019. Shell geeft aan dat de aandeleninkoop wordt stopgezet. Het concern heeft uiteindelijk voor $16 mld aan aandelen teruggekocht, in plaats van de eerder geformuleerde doelstelling van $25 mld per eind 2020. Shell kondigt extra kostenbesparingen aan en wil de operationele kosten verlagen met $3-4 mld. Ook wordt er minder geïnvesteerd: het concern ging uit van $25 mld in 2020 maar dit wordt nu $20 mld. Tot slot verlaagt Shell het kwartaaldividend naar $0,16 per aandeel. De afgelopen kwartalen keerde het bedrijf steevast $0,47 per aandeel uit. Het is voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat Shell het dividend verlaagt.

Waardering hoger dan Total

De koers-winstverhouding op basis van de verwachte winst in 2020 is 31 en het dividendrendement bedraagt 4%. Dit is hoger dan de waardering van Total. De Amerikaanse ‘oil majors’ hebben op dit moment geen koers-winstverhouding in 2020 vanwege de verwachte verliezen. Een vergelijking met de Amerikaanse 'oil majors' is op dit moment dan ook niet mogelijk.

Kansen

  • Schaalvoordeel: Shell behoort tot de grootste onafhankelijke geïntegreerde olie- en gasmaatschappen ter wereld (dus actief in de winning van olie en gas, verwerking en raffinage van ruwe olie, verkoop van olieproducten).
  • Shell is een van de grootste spelers op het gebied van LNG en kan daar fors van gaan profiteren als de sterke verwachte groei in de vraag naar gas de komende jaren inderdaad plaatsvindt.
  • Dankzij zijn sterke vrije kasstroom kan Shell meer kapitaal teruggeven aan aandeelhouders via dividenduitkeringen en de inkoop van eigen aandelen. Wel heeft het concern hiervoor een olieprijs nodig die rond de $60 staat.

Risico's

  • Het wordt steeds moeilijker voor de oil majors om hun productie uit te breiden en reserves toe te voegen. De makkelijk bereikbare velden raken uitgeput of vallen toe aan staatsoliebedrijven.
  • Een olieprijs die gedurende lange tijd op een laag niveau staat ($20), heeft een negatieve invloed op de resultaten van Royal Dutch. Het concern kan dan besluiten om geen dividend meer uit te keren.
  • De raffinaderijen van Royal Dutch liggen voor 1/3 in Europa. In tegenstelling tot de raffinaderijen in de VS hebben de Europese niet het kostenvoordeel van de lage (Amerikaanse) gasprijs. In het raffinageproces wordt schaliegas namelijk gebruikt als energiebron.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 13,78 op Royal Dutch Shell 9,1 1,00 1,60 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 12,45 op Royal Dutch Shell 5,0 2,33 2,93 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 17,19 op Royal Dutch Shell 5,1 2,28 2,88 +0,39 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 17,19 op Royal Dutch Shell 5,1 2,28 2,88 +0,39 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door David Wolters, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen