Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Twijfel over houdbaarheid herstelrally slaat toe

donderdag 14 mei 2020

Twijfel over houdbaarheid herstelrally slaat toe

Goedemorgen. De twijfel over de houdbaarheid van de herstelrally van de afgelopen weken neemt toe bij beleggers. Bovendien lijken ze niet op de volledige steun van de Fed te kunnen rekenen, want die ziet niets in een negatieve beleidsrente. 

Onderwogen positie in aandelen

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: we hebben eerder deze week besloten de weging van aandelen in de beleggingsstrategieën terug te brengen naar onderwogen, nadat deze door de koersstijging in de afgelopen weken was opgelopen tot een neutrale weging. De opbrengst beleggen we in het vastrentende deel van de portefeuilles, met name in euro-staatsobligaties. Die weten zich gesteund door de Europese Centrale Bank en bieden bescherming bij toenemende onzekerheid op de financiële markten. 

Beleggers prijzen te sterk herstel in

De aandelenmarkten hebben sinds het dieptepunt in maart een indrukwekkend herstel getoond, ondanks dat de economie zich in een zware recessie bevindt. Beleggers zien zich gesteund door de enorme steunpakketten van centrale banken en overheden en prijzen een V-vormig herstel van de economische groei en de bedrijfswinsten in. Deze beleggers zijn in onze ogen te optimistisch; wij verwachten een langzamer en minder sterk herstel dan op dit moment wordt ingecalculeerd. Aandelen zijn erg duur geworden op basis van de verwachte bedrijfswinsten. Dit maakt ze kwetsbaar en laat weinig ruimte voor een verdere stijging. Een verdere onderbouwing van de wijzigingen in de tactische assetallocatie en onze visie lees je in het Maandbericht Beleggen van mei. De wijziging zal voor de trouwe lezers van het Dagbericht niet als een verrassing komen. Al vaker hebben we hier gewaarschuwd voor de toegenomen risico's op de aandelenmarkten na de rally in de voorgaande weken. 

Fed-voorzitter Powell: meer overheidssteun nodig

Gisteren waarschuwde de voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, dat de coronacrisis blijvende economische schade zal aanrichten aan de Amerikaanse economie, als er niet snel nieuwe steunmaatregelen worden aangekondigd door de overheid. Het geld van de het eerste hulppakket is al zo goed als op. Een voorstel van de Democratische partij voor een nieuw steunpakket van $3.000 miljard, werd gisteren echter door de Republikeinen afgewezen. Tegelijkertijd zei Powell niet van plan te zijn de beleidsrente tot onder de 0% te verlagen, waar wel op gehoopt en grof gespeculeerd wordt. Op Wall Street werd dan ook teleurgesteld gereageerd. 

Besef neemt toe dat herstel langer duurt

Maar, zoals ik eerder deze week al schreef, kun je een half afgebrand huis (de Amerikaanse economie) niet redden door nog meer met water te blussen (monetaire stimulering, zoals renteverlagingen). Er zijn nu snel stenen nodig (fiscale stimulering, bijvoorbeeld belastingverlaging) voordat het huis verder instort. Volgens Powell neemt het risico met de dag toe dat deze steun te laat komt. Beleggers lijken zich dat nu ook te beseffen. Na de hertstelrally volgt nu het besef dat het herstel van de coronacrisis veel langzamer zal gaan dan gehoopt. 

Energie en financials onderuit in Europa

Op de Europese aandelenbeurzen werd gisteren dan ook wat winst genomen. Ook tegenvallende kwartaalcijfers, onder andere van ABN AMRO (-9,1%), drukten de stemming. De Stoxx Europe 600-index leverde bijna 2% in, de DAX-index verloor in Frankfurt bijna 2,6%. Aandelen uit de sector energie (-3,5%) lagen onder druk door een daling van de olieprijs. Financiële waarden (-3,2%) deden het gemiddeld bijna net zo slecht. Vooralsnog pakt de onderweging van deze sectoren in onze beleggingsstrategieën goed uit. Alleen aandelen uit de sector gezondheidszorg (+0,1%), die we op overwogen hebben staan, sloten nipt hoger. Op de obligatiemarkt liepen de risicopremies op bedrijfsobligaties stevig op en daalde de Duitse 10-jaarsrente met 3 basispunten naar -0,53%. Een typische ‘risk-off’-dag dus. 
 
Winstnemingen op Wall Street

Op Wall Street reageerden beleggers zoals gezegd teleurgesteld op de woorden van Fed-voorzitter Powell. Het besef dat meer liquiditeit geen garantie is voor een betere solvabiliteit, lijkt nu pas door te dringen bij beleggers. En bij de huidige onzekere toekomst, waarin een groot deel van de bedrijven geen vooruitzichten kan of durft te geven, moet je je afvragen of de hoge waarderingen die voor aandelen worden betaald (hoogste in bijna 20 jaar) wel terecht zijn. Wij denken van niet, en blijkbaar vonden Amerikaanse beleggers het gisteren ook wel even mooi geweest. De S&P 500-index sloot met een verlies van 1,75%, de Nasdaq-index verloor 1,55%. Zelfs de 'Big Tech'-bedrijven, die in de coronacrisis worden gezien als een ‘veilige haven’, hielden de voeten gisteren niet droog. De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde met 1 basispunt naar 0,65%, de 2-jaarsrente sloot onveranderd op 0,16%. De dollar werd iets sterker op 1,082 tegenover de euro. 
 
Rode koersenborden in Azië

Ook op de Aziatische markten slaat de twijfel over de houdbaarheid van de herstelrally van de afgelopen weken toe. Op mijn scherm zie ik vanmorgen alleen maar rood gekleurde koersen oplichten. De Nikkei-index is in Tokio 1,7% lager gesloten, de Hang Seng-index koerst 1,4% lager in Hongkong. De beurzen op het vasteland van China staan rond de 0,8% in de min en de Koreaanse Kospi-index raakt 1,2% kwijt. De termijncontracten (‘futures’) op de Amerikaanse aandelenindices noteren op het moment van schrijven rond de 0,2% lager dan het slot van gisteren. We verwachten dan ook een lagere opening van de Europese beurzen.                   

Agenda van vandaag
     
Op de agenda voor vandaag staan onder andere (definitieve) Duitse en Spaanse inflatiecijfers van april. Uit de VS krijgen we vanmiddag onder andere de wekelijkse uitkeringsaanvragen. Analisten verwachten 2,5 miljoen nieuwe aanvragen. Daarmee zou het totaal in de afgelopen acht weken zijn opgelopen naar 36 miljoen! Kwartaalcijfers krijgen we vandaag van onder andere Bouygues, Deutsche Telekom, KBC, RWE en Norwegian Cruise Lines. 
 
Fijne dag en blijf gezond!

Groet, Simon

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 500,76 op AEX 10,0 5,60 5,62 +6,65 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 446,34 op AEX 5,0 11,04 11,06 +3,27 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 600,25 op AEX 10,0 5,36 5,38 -6,45 % Koop Sprinter
Sprinter Short 645,0 op AEX 5,0 10,80 10,82 -3,22 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 14 mei 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.