Auteur

Eric de Graaf
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Cisco Systems Cisco Systems

donderdag 14 mei 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
US17275R1023 USD 15.2 2.97 Ja Informatie Technologie

Een redelijk resultaat in het afgelopen kwartaal, maar voortgaande omzetkrimp door een sterk vertragende wereldeconomie. De vraag is nu hoe lang dat gaat duren. Beleggers zijn wellicht te voorzichtig, zowel de koers als de waardering is dan ook al fors teruggevallen.

Grote speler in communicatie-infrastructuur

Cisco is een wereldwijd vooraanstaand leverancier van communicatie-infrastructuur voor internet serviceproviders, overheden, grote ondernemingen, het MKB en particulieren. Circa 75% van de omzet wordt behaald met producten zoals routers en switches, de rest komt uit services. Het bedrijf heeft aangegeven zich meer op groeisegmenten als IoT, cloud en automotive te gaan richten. Bijna 60% van de omzet komt vanuit de Verenigde Staten (VS), 25% uit Europa en ruim 15% uit opkomende markten. In 2018/’19 (boekjaar per 31 juli) werd op een omzet van $51,9 mld een nettowinst behaald van $12,2 mld.

Resultaten beter dan verwacht. Cisco verwacht 10% omzetdaling in lopend kwartaal: minder dan analistenverwachting

De omzetdaling van 7,5% was ongeveer twee procentpunt minder sterk dan verwacht. De operationele winst was vrijwel onveranderd ten opzichte van het derde kwartaal (feb – apr) van boekjaar 2018/19. De genormaliseerd winst per aandeel (wpa) steeg met 1%, de consensusverwachting van analisten was een daling van 11%. De omzet van de divisie Infrastructure Platforms (ruim 75% van de omzet, met name infrastructuurproducten) liet een krimp van 15% zien, terwijl de omzet van Applications & Security vrijwel onveranderd was. De operationele marge was beter dan verwacht door de veranderende omzetmix richting meer services en software. Ook in dit kwartaal vielen de nieuwe orders in Azië (met name China) tegen: -21%. In de VS waren de nieuwe orders op hetzelfde niveau als vorig jaar. Cisco gaat vooralsnog uit van een omzetdaling van ongeveer 10% in het lopende kwartaal. De consensusverwachting stond op een daling van ongeveer 12%. De verwachte wpa is een range van $0,72-0,74, boven de consensusverwachting van analisten.

Waardering onder het gemiddelde, de groei voorlopig ook

Het mag geen verrassing zijn dat ook de omzet van Cisco onder druk staat door de pandemie, en dat er door de komende recessie ook nog wel even druk op de omzet zal blijven. Vooralsnog lijkt de krimp wel iets lager uit te vallen dan waar de markt vanuit ging. Het koersrendement van Cisco is tot op heden dit jaar ongeveer 10% achtergebleven bij de sector. De waardering ligt met 13,3 maal de verwachte winst over 2020 ruim onder het gemiddelde van de subsector hardware. Cisco zal de komende jaren zeker geen sterke groei laten zien, maar gezien de sterke cashflow (en de afwezigheid van schulden) en de vooruitzichten van veel werk rondom 5G en wifi 6 voor thuiswerken lijkt de huidige waardering wel heel conservatief. Het dividendrendement van 3,4% is bovengemiddeld.

Kansen

  • De keuze voor een meer geïntegreerde productenportefeuille zou de marges moeten ondersteunen.
  • Potentiële groeimotoren zijn dienstverlening, cloudhosting van klanten, sterkere aanwezigheid op de emerging markets en software.
  • Voldoende cashflow om acquisities en aandeleninkoop te financieren.

Risico's

  • Het streven naar sterkere groei heeft geleid tot minder focus en daarmee tot een sterk toegenomen concurrentie.
  • Kernactiviteiten als routers en switches krimpen, waardoor voortdurende reoganisaties nodig zijn.
  • De normaalgesproken snelgroeiende markten in Azië kennen lagere marges en agressieve lokale concurrentie. China is een probleem geworden, eerst door de handelsoorlog en recent door het coronavirus.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Eric de Graaf, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen