Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Afgestrafte aandelensectoren herstellen wat op Wall Street

vrijdag 15 mei 2020


Goedemorgen. Het herstel van de economische groei in China na beëindiging van de lockdown valt niet mee. Vanochtend kwamen er cijfers uit over de winkelverkopen en de industriële productie in april. Die vielen niet mee.

Aziatische markten wisselvallig

De detailhandelsomzetten vielen met een daling van 7,5% (jaar op jaar) tegen bij de verwachting (-6%). Van herstel is hier dus nog geen sprake. Dat is ook niet zo gek, omdat veel Chinezen nog steeds werkeloos thuis zitten, omdat er vanuit de rest van de wereld door de coronacrisis nog steeds een enorme vraaguitval is. Wel hebben de stimuleringsmaatregelen van de overheid ervoor gezorgd, dat de industriële productie met 3,9% is aangetrokken – en dat is meer dan de verwachte +1,5%. Al met al gemengde cijfers, die vanmorgen leiden tot flinke koersschommelingen op de Aziatische beurzen. 

Olieprijs schiet omhoog na bericht IEA 

Na verliezen halverwege de handelsdag staan de meeste aandelenindices nu in de plus en putten beleggers moed uit de positieve draai op Wall Street van gisteravond. Daarover later meer. Ook een verder herstel van de olieprijs biedt vanmorgen steun aan de markten. De prijs van een vat Amerikaanse WTI-olie schoot gisteren bijna 9% omhoog nadat het Internationale Energieagentschap IEA met het bericht was gekomen dat vraag en aanbod wat meer in evenwicht zijn gekomen. Onze grondstoffenanalist denkt daar anders over en verwacht dat door de prijsstijging het risico bestaat dat er juist weer meer aanbod komt. We zullen zien. Een vat olie is vanmorgen alweer ruim 2% duurder. 

Hogere opening te verwachten

De Nikkei-index in Tokio koerst op het moment van schrijven 0,7% hoger en de Hang Seng-index in Hongkong staat op een winst van 0,5%. De beursindex van Shanghai noteert 0,3% in de plus, net als de Kospi-index in de Zuid-Koreaanse hoofdstad. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices staan op het moment van schrijven licht lager dan het slot van gisteren. We verwachten wel een hogere opening van de Europese beurzen door de positieve draai op Wall Street gisteravond.

Voorkeur voor aandelensectoren draait

In dat geval zal bij de opening ook een deel van het verlies van gisteren worden goedgemaakt. Op de Europese beurzen sloeg gisteren namelijk de twijfel toe over de houdbaarheid van de herstelrally na de beurscrash van maart. Nieuwe coronavirus-uitbraken in onder andere Zuid-Korea, China en Texas, waar de lockdown-maatregelen kort geleden zijn versoepeld of opgeheven, en oplaaiende ongerustheid over de handelsrelaties tussen de VS en China leidden tot flinke winstnemingen. In de laatste anderhalf uur van de handel werden de verliezen nog wel verkleind door een opvallende ‘sectorrotatie’ (verschuiving in de voorkeur van beleggers voor bepaalde aandelensectoren) in het kielzog van een zelfde beweging op Wall Street. Aandelen die de afgelopen weken zwaar hadden ingeleverd, waren weer gevraagd. 

Stoxx Europe 600-index (-2,2%) verliest opnieuw 

Aandelen uit de sector energie (-1,9%) en financiële waarden (-1,9%) wisten de verliezen te beperken. De Stoxx Europe 600-index sloot 2,2% lager en boekte daardoor het grootste tweedaagse verlies in twee maanden. Alle aandelensectoren eindigden in de min. De sectorindex van de Europese banken veerde op van de laagste stand ooit. Koopjesjagers waagden zich op de markt. De Duitse tienjaarsrente daalde met 1 basispuntje naar -0,54% en de euro verzwakte naar 1,078 tegenover de dollar.
 

Olieaandelen genoeg afgestraft…

Zoals gezegd, was op Wall Street gisteren een opmerkelijke draai te zien. Na een flink lagere opening, als reactie op de tegenvallende hoeveelheid nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering (bijna 3 miljoen in plaats van de verwachte 2,5 miljoen), kwam er een sectorrotatie op gang. Aandelen uit de sectoren die het de afgelopen weken het slechtst hadden gedaan op de beurs, waaronder energieaandelen en financiële waarden, werden plots massaal gekocht. Een combinatie van factoren is hiervoor te bedenken. Om te beginnen zijn er beleggers, die van mening zijn dat de aandelen uit deze sectoren na de koersdaling nu aantrekkelijk genoeg zijn geprijsd. En een hogere olieprijs draagt natuurlijk bij aan het optimisme rond oliegerelateerde aandelen. 

… net als bankaandelen 

Bij bankaandelen speelt iets anders: speculatie over een fusie tussen de Amerikaanse banken Wells Fargo en Goldman Sachs. Het gerucht daarover dat eerder deze week op gang kwam door een tweet, leidde tot optimistische fantasieën over de sector financiële waarden. Er werd volop geruild: aandelen uit de sectoren die het de afgelopen weken heel goed hebben gedaan (IT en gezondheidszorg) werden ingewisseld voor aandelen uit recentelijk achtergebleven sectoren, waaronder energie en financiële waarden. Het sluiten van shortposities van beleggers die speculeren op een koersdaling, versterkte de beweging. 

Positieve dag Wall Street; 10-jaarsrente lager

En zo zie je maar weer dat het sentiment op de beurs zomaar kan omslaan. Ondanks de tegenvallende cijfers over de Amerikaanse economie sloot de beeldbepalende S&P 500-index onder aanvoering van aandelen uit de sector financiële waarden (+2,6%) met een winst van 1,1%. De Nasdaq boekte een winst van 0,9%, de Dow Jones won zelfs 1,6%. Op de obligatiemarkt was het enthousiasme minder sterk. De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde met 3 basispunten naar 0,62%. Toch opvallend. Een lagere rente op staatsobligaties valt meestal niet te rijmen met stijgende koersen voor bankaandelen. Met uitzondering van de Zuid-Europese banken natuurlijk. 

Wij blijven voorzichtig en houden aandelen onderwogen

In deze zeer onzekere wereld, waarin het heel moeilijk is om vooruitzichten op economische groei en bedrijfswinsten te ontwikkelen en uit te spreken, kiezen we ervoor om wat voorzichtiger te zijn na de enorme herstelrally sinds het dieptepunt van eind maart. We hanteren voor ons vermogensbeheer daarom een onderweging voor aandelen in de tactische assetallocatie van de beleggingsstrategieën van ING. Een uitgebreide onderbouwing lees je in het Maandbericht Beleggen van mei.  
                     

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere (definitieve) Franse inflatiecijfers van april en industriële-productiecijfers uit Italië van maart. Interessanter zijn de eerstekwartaalgroeicijfers van Nederland, Duitsland en de eurozone als geheel. Voor Nederland wordt een krimp van 3% (kwartaal op kwartaal) verwacht, voor Duitsland een krimp van 2,2% en voor de eurozone een krimp van 3,8%. En dan te bedenken dat de lockdown in veel Europese landen pas vanaf de tweede helft van maart is ingegaan... Uit de VS krijgen we vanmiddag onder andere winkelverkoopcijfers van april. Er wordt een daling van 12% (maand op maand) verwacht. Ook krijgen we industriële productiecijfers en de sentimentsindices van de universiteit van Michigan.   Kwartaalcijfers krijgen we vandaag van onder andere Richmont, Royal Caribbean Cruises en JD.com. 
Blijf gezond en alvast een heel goed weekend! 
Groet, Simon

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 15 mei 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.