Fundamentele Analyse: KBC Group KBC Group - Beter dan verwachte resultaten, maar verlaagde prognoses FY?20 stellen teleur

vrijdag 15 mei 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
BE0003565737 EUR 17.8 3.61 Ja Financiële waarden

Beter dan verwachte resultaten, maar verlaagde prognoses FY?20 stellen teleur

KBC heeft sterke wortels en een loyale klantenbasis in de thuismarkt, waardoor de bank profiteert van schaalvoordeel en een grote en stabiele depositobasis. Als de economische omstandigheden verder verbeteren, kan het grote marktaandeel in de economisch sterkere landen van Oost-Europa een motor zijn voor de winstgevendheid. De kapitaal- en liquiditeitsposities zijn bovendien zeer sterk. De winstgevendheid van de bank-verzekeraar is vrij hoog in vergelijking met andere Europese banken. We zien dan ook een lichte premie in de waardering ten opzichte van de Europese bankensector, maar zijn van mening dat de bank ten opzichte van Europese collega’s zeer goed bestand is tegen economische neerslag. Hierin zien we kansen voor het aandeel ontstaan.

Belgische bank met significante exposure naar Oost-Europa

KBC Group is een van de grootste financiële instellingen van België en heeft een sterke positie in Centraal- en Oost-Europa (CEE), waar het een tweede thuismarkt heeft gecreëerd. De bank heeft meerdere private banks gekocht in verschillende Europese landen en opereert volgens het bank-verzekeraarmodel. Hierbij creëert de bank cross-sellingkansen voor zijn producten; zo heeft bijvoorbeeld 88% van de hypotheekhouders in België ook een opstalverzekering bij KBC. De bank is hard geraakt tijdens de kredietcrisis door bovengemiddelde investeringen in CEE en Ierland (waar de crisis een hoge tol eiste) en door de grote portefeuilles met gestructureerde kredietproducten. KBC heeft daarom overheidssteun en overheidsgaranties geaccepteerd. Het concern heeft alle staatssteun ruim voor de deadline terugbetaald.

Beter dan verwachte resultaten, maar verlaagde prognoses FY?20 stellen teleur

KBC Group (KBC) rapporteerde over het eerste kwartaal een nettoverlies van €5 mln, iets lager (dus beter) dan de gemiddelde analistenverwachting (consensus). Het verlies kwam vooral door de afboeking van €385 mln, die al eerder was aangekondigd. De omzet daalde met 21% jaar op jaar (joj) maar viel daarmee wel 3% hoger uit dan analisten hadden verwacht. Onderliggend stegen de netto rente-inkomsten met 5% joj en vielen daarmee 1% hoger uit dan verwacht bij een hogere netto rentemarge en sterkere stijging van de leningen op de balans. De inkomsten uit schadeverzekeringen stegen 15% joj en vielen 16% hoger uit dan de consensus. De kosten stegen, in lijn met de verwachtingen, met 3% joj. KBC heeft haar voorzieningen voor slechte leningen opgeschroefd waardoor die 18% hoger uitkwamen dan de consensus. Toch zijn die in vergelijking met andere banken nog laag. De kapitaalratio steeg met 20 basispunten (bp) in het kwartaal naar 16,3% maar bleef daarmee wel 30 bp achter bij de consensus. Het schrappen van het (al gereserveerde) dividend over 2019 was een plus van 100 bp voor de kapitaalratio, maar door stijging van de risico gewogen activa (door marktfluctuaties) en van de leningen ging daar weer 80 bp van af, waardoor slechts een plus van 20bp overbleef. Belangrijk nieuws was de verlaging van de doelstellingen voor 2020. De prognose voor de rente-inkomsten werd met €0,35 mld verlaagd, vanwege de daling van de beleidsrentes in Tsjechië. Die daling verwacht het management deels te compenseren door de kosten te drukken met 3,5% (oftewel €0,15 mld), waar eerder nog een stijging van 1,6% werd verwacht. De stroppenpot voor slechte leningen komt dit jaar naar schatting uit op €1,1 mld (consensus: €0,9 mld) waarbij het management een bandbreedte aangaf van €0,8-1,6 mld, naar gelang een pessimistisch dan wel optimistisch scenario uitkomt.

Premie in de waardering terecht

Hoewel de kwartaalresultaten goed waren, werden de resultaten negatief ontvangen door de neerwaartse bijstelling van de vooruitzichten. Vooral de prognose van KBC voor de voorzieningen voor slechte leningen valt fors hoger uit dan analisten hadden verwacht. Ons valt op dat KBC voor haar basisscenario, vergeleken met andere banken, een sterkere krimp van de economie van de eurozone in 2020 (-11,3%) hanteert, maar wel gevolgd door een sterk herstel (+11%) in 2021. Het aandeel noteert tegen een koers-winstverhouding van 12,7 maal de verwachte winst in de komende 12 maanden bij een tastbare-boekwaarderatio van 1,0. De gemiddelden van de Europese bankensector hiervoor bedragen respectievelijk 11,8 en 0,4. Hiermee is de premie ten opzichte van de Europese banken afgenomen in het afgelopen halfjaar. Gezien de sterke positionering (en bijbehorende resultaten) van deze Belgische bank-verzekeraar, de hogere winstgevendheid en de hoge kapitaalbuffer vinden wij een premie ten opzichte van de sector terecht. En hoewel de consensusverwachtingen na de resultaten van vandaag neerwaarts bijgesteld zullen worden, denken wij dat er kansen ontstaan voor het aandeel.

Kansen

  • De bank onderscheidt zich door zijn krachtige uitvoering van het bank-verzekeraarmodel in combinatie met een sterke marktpositie. Dit model kan KBC verder uitrollen buiten zijn thuismarkten.
  • Als de economische omstandigheden verder verbeteren, kan het grote marktaandeel in de economisch sterkere landen van Oost-Europa een motor zijn voor de winstgevendheid.
  • De kapitaalpositie is sterk verbeterd dankzij de goede kasstroomopwekking en kapitaalemissies. Hierdoor is de bank goed gepositioneerd om economische neerslag te doorstaan.

Risico's

  • KBC heeft een grote portefeuille met Ierse en Oost-Europese leningen waarvan de verliezen minder worden, maar nog steeds groot zijn.
  • Als de Europese economie afzwakt, kunnen de opkomende markten in Oost-Europa waar KBC actief is relatief harder geraakt worden dan de Westerse markten. Dit zou KBC disproportioneel kunnen raken ten opzichte van andere Europese banken.
  • Door de huidige lage rentes kunnen de netto rente-inkomsten verder onder druk komen.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Pamela Simeonov, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 54,7 op KBC 7,6 7,46 7,56 -18,81 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 44,44 op KBC 4,3 13,07 13,19 -11,70 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Mike Mulders, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen