Fundamentele Analyse: Siemens Siemens - Duidelijker profiel

maandag 18 mei 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
DE0007236101 EUR 21.1 3.04 Nee Industriegoederen

Duidelijker profiel

Siemens brengt steeds meer focus aan in zijn activiteiten. Het bedrijf wordt, voor een conglomeraat, gemiddeld tot laag gewaardeerd op de beurs. Maar de strategische heroriëntatie en de focus op duurzaamheid zal het bedrijf een duidelijker profiel geven. Dat leidt mogelijk tot een hogere waardering.

Wereldwijd opererend industrieel conglomeraat

Siemens is een industrieel conglomeraat met wereldwijd ruim 300.000 medewerkers en met een marktkapitalisatie van zo'n €75 miljard. Daarmee behoort Siemens tot de grootste Duitse bedrijven. Het werd met zijn grote hoeveelheid aan activiteiten vaak gezien als de graadmeter van de Duitse beurs. Mede vanwege problemen in de divisie voor energieopwekking is Siemens gaan herstructureren. Inmiddels hebben Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) en Siemens Healthineers een eigen beursnotering. In 2020 gaat ook Siemens Energy naar de beurs. In de kern blijven daarna nog drie divisies over: Digital Industries (fabrieksdigitalisering), Smart Infrastructure ('smart' maken energiesystemen in gebouwen en industrieën) en Mobility (treinstellen, spoor- en weginfrastructuur).

Conglomeraten hebben het moeilijk

De laatste jaren zien we dat conglomeraten als Siemens het moeilijker hebben. Zo is in 2018 General Electric na meer dan honderd jaar uit de Dow Jones-index verdwenen. Net als Siemens profiteerde ook GE van de stabiele omzet- en winstgroei door zijn brede schakering aan activiteiten. Tot de kredietcrisis had GE ook nog profijt van zijn financiële divisie. Activistische beleggers voeren tegenwoordig de druk op deze bedrijven op, om meer focus in de activiteiten te krijgen. Ook vanuit rustiger beleggers komt druk, gericht op een betere corporate governance van deze bedrijven. De diversiteit aan activiteiten maakt goede controle lastig.

Meevallende cijfers; ook wordt er voortgang geboekt met het versimpelen van de portfolio

De resultaten over het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar 2019/20, gecorrigeerd voor de reeds afgestoten divisie Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) en de binnenkort (eind september) af te stoten divisie Siemens Energy, waren op alle vlakken beter dan verwacht, en werden breed gedragen. De organische omzet daalde 1% naar €14,2 mld en was 6% hoger dan verwacht. De aangepaste EBITDA daalde 18% naar €1,6 mld en was 7% hoger dan verwacht. De aangepaste EBITDA-marge kwam uit op 12,1%. Onder de streep bleef een nettowinst over van €652 mln (-64% jaar op jaar, joj), oftewel €1,19 per aandeel, terwijl er werd gerekend op een nettowinst van €557 mln. Het aantal nieuwe orders steeg ook 6% meer dan verwacht. De grote verrassing kwam uit de divisie Digital Industries (fabrieksautomatisering). Daar waren zowel de omzet, de operationele marge als de nieuwe orders een stuk beter dan gevreesd. Klanten schijnen voor de zekerheid extra voorraden in te slaan en er was in maart duidelijk herstel zichtbaar in China. De meeste productiefaciliteiten draaien op normaal niveau, maar er ontstaat nu wel extra druk in de eindmarkten met een korte cyclus. Daarom trekt Siemens ook de prognoses voor 2020 in en gaat het €165 mln extra besparen in fiscaal jaar 2021. Het aandelen-inkoopprogramma van €3 mld wordt ook gepauzeerd, maar om technische redenen in verband met het afstoten van de Energy-divisie. In het lopende kwartaal wordt het dieptepunt verwacht. Het management is wat positiever dan de gemiddelde analistenverwachting en schat de jaarlijkse omzetdaling in op zo’n 5%. Dit zou betekenen dat Q4 redelijk veerkrachtig moet zijn. Gezien de grote onzekerheid rond het coronavirus, valt dit nog te bezien. De volgende stap in het herstructureringsplan Vision 2020+ wordt ook gezet: een divisie die onder andere aandrijfsystemen maakt voor windturbines (Flender) wordt gecombineerd met Wind Energy Generation en krijgt ook een eigen beursnotering (gezamenlijke omzet ongeveer €2 mld). Hierover stemmen aandeelhouders in februari 2021.

Waardering in lijn met verwachting

Er zijn nogal wat bewegende onderdelen bij Siemens. Al met al waren het geen mooie cijfers ten opzichte van vorig jaar, maar de onderliggende bedrijfsonderdelen die overblijven, presteerden boven verwachting (in tegenstelling tot het voorgaande kwartaal). In combinatie met de voortgang die het concern maakt met het versimpelen van de portfolio, vinden wij de cijfers over het afgelopen kwartaal solide. De waardering van 14 keer de getaxeerde winst voor de komende 12 maanden ligt 8,5% boven het historisch 10-jaars gemiddelde (12,9x). Ten opzichte van de subsector kapitaalgoederen, noteert Siemens nog steeds tegen een korting van 14%. Op basis van de blootstelling aan de verschillende eindmarkten en de onzekere vooruitzichten, vinden wij de waardering redelijk. Er zal eerst meer duidelijkheid moeten komen over de impact van het coronavirus op de activiteiten, en of het afstoten van Energy tot een boekwinst of -verlies zal leiden aan het einde van het jaar, voordat wij iets positiever (of negatiever) worden.

Kansen

  • Het profiel van Siemens wordt steeds duidelijker. De verwachting is dat dit proces doorzet, wat positief kan uitpakken voor de zichtbaarheid van het bedrijf en de waardering.
  • Siemens heeft veel beleid geformuleerd op het gebeid van duurzaamheid. 45% van zijn producten gerelateerd aan duurzame ontwikkelingen.
  • Het zelfstandige onderdeel Healthineers, waarin Siemens een meerderheidsbelang heeft van 85%, heeft een sterke concurrentiepositie in medische scanners en is goed gepositioneerd om te profiteren van de toegenomen werelwijde vraag naar gezondheidszorg.

Risico's

  • De veelheid aan activiteiten beperkt het overzicht voor de directie. Dit maakt kostenbeheersing lastiger waardoor het moeilijker wordt om waarde terug te geven aan de aandeelhouders.
  • Siemens was diverse malen verwikkeld in omkopingspraktijken. Dit heeft een negatief effect op de reputatie van het bedrijf en kan nog leiden tot boetes.
  • De markt voor energieopwekking staat al een paar jaar onder druk. Dankzij de coronacrisis is deze druk alleen maar toegenomen. De energiedivisie is met €17 miljard omzet per jaar wel de grootste divisie van het bedrijf.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 108,24 op Siemens 5,9 2,09 2,17 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 103,08 op Siemens 4,8 2,61 2,69 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Robert de Jong, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen