Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Is goed nieuws misschien toch slecht nieuws?

dinsdag 19 mei 2020

Goedemorgen. Goed nieuws! De kans dat er op termijn een coronavaccin beschikbaar komt, kunnen we sinds gisteren flink hoger inschatten. Proefpersonen maken antilichamen aan

Het Amerikaanse biotechbedrijf Moderna maakte gisteren positieve resultaten bekend van een proef met een experimenteel vaccin. Een kleine groep deelnemers maakte antilichamen aan tegen het virus. Nu moet het verder worden getest en als ook de vervolgtests goed verlopen, komt er hopelijk een vaccin tegen het dodelijke virus. Of, en hoe snel, het vaccin beschikbaar komt, is nog niet te zeggen maar de ontwikkeling past in het basisscenario dat we eerder hebben geschetst. 

Koersen kantelen
Dat beleggers enthousiast reageerden op het nieuws, dat rond 13.30 uur in de nieuwsstroom verscheen, is natuurlijk goed te begrijpen. De koersen van bedrijven die spullen maken waar veel mensen in kunnen (auto's, vliegtuigen, cruiseschepen) of waar mensen samen kunnen komen, schoten omhoog. Met andere woorden: de koersen van aandelen die het sterkst waren getroffen door de coronacrisis, vlogen het snelste omhoog. Bedrijven die juist profiteren van de crisis, zoals videodienst Zoom (-5,8%), deden het een stuk minder goed of leverden een deel van de winst van de afgelopen weken in. Geen V-vormig herstel te verwachten…
Het positieve sentiment kreeg ook steun van berichten dat steeds meer landen de coronamaatregelen versoepelen en van de belofte van centrale banken, dat ze de steunmaatregelen zullen uitbreiden als dat nodig is. Samen met het bericht dat Duitsland en Frankrijk een akkoord hebben bereikt over een Europees noodfonds van €500 miljard was een cocktail die beleggers zich gisteren goed lieten smaken. Al deze ontwikkelingen passen goed in ons basisscenario van een ‘U-vormig’ economisch herstel. Een ‘V-vormig’ herstel, waarin de economieën weer heel snel normaliseren, achten we niet waarschijnlijk. … want medicijn of vaccin is er niet meteen
Ook niet na gisteren. Daarvoor zou een medicijn of vaccin al heel snel voor iedereen beschikbaar moeten zijn. Dat lijkt uitgesloten. Vooralsnog zal de anderhalve-metermaatschappij nog een grote invloed hebben op hoe we de dingen doen in bedrijven en huishoudens. Het zal naar verwachting dan ook nog een hele tijd duren voordat de omvang van de economie en de bedrijfswinsten weer op het pre-coronacrisis niveau zullen zijn. 

Duitse hoofdindex DAX sluit 5,7% hoger
Zoals gezegd, reageerden beleggers gisteren (terecht) enthousiast op de laatste ontwikkelingen. Alle Europese aandelenbeurzen eindigden op de eerst dag van de week met mooie winsten. De Stoxx Europe 600-index boekte een winst van maar liefst 4,1%, de sterkste stijging in bijna twee maanden. De Duitse hoofdindex DAX steeg met 5,7% onder aanvoering van de grote autofabrikanten. De AEX pluste 3,9% waarmee het verlies van vorige week weer bijna werd weggepoetst. Opvallend was dat ondanks het enthousiasme de omzetten op de Europese beurzen gisteren zo'n 10% lager waren dan het gemiddelde in de afgelopen dertig dagen. Niet iedereen is blijkbaar overtuigd van de rally. Op de obligatiemarkt was er ook sprake van een ‘risk-on’-stemming en werden staatsobligaties ingeruild voor risicovollere obligatiecategorieën. De Duitse tienjaarsrente steeg met 6 basispunten naar -0,47% en de risicopremies op bedrijfsobligaties daalden juist sterk. De prijs van een vat ruwe Amerikaanse WTI-olie steeg met nog eens 8% naar $31,80. Verdere versoepeling van de coronamaatregelen betekent: meer activiteit, meer vervoer en dus meer vraag naar olie. 

Alle remmen los in New York, Moderna op +309% in 2020
Ook op Wall Street gingen alle remmen los op het nieuws over een mogelijk coronavaccin. De koers van het betrokken biotechbedrijf Moderna knalde nog eens 20% omhoog en staat dit jaar al op een winst van 309%. Het bedrijf maakte gisteren nabeurs bekend voor $1,3 miljard nieuwe aandelen te willen plaatsen om verder onderzoek te financieren. Dat het bedrijf tot nu toe nog nooit winst heeft gemaakt, is natuurlijk van onderschikt belang. De vooruitzichten zijn misschien veelbelovend, nu maar hopen dat alles goed gaat. Onder aanvoering van aandelen uit de sector energie (+7,6%) steeg de S&P 500-index met 3,2%. De Dow Jones Industrial Average, met daarin veel zwaarwegende aandelen uit ‘cyclische’, dus economisch gevoelige sectoren, deed het met een winst van 3,9% nog iets beter. Alleen al het aandeel Boeing (+12,9%) was alleen al goed voor bijna 120 punten in de Dow. De Nasdaq bleef met een winst van 'slechts' 2,44% gisteren duidelijk achter. Net als in Europa waren het vooral de sterk achtergebleven aandelen die werden opgepikt. Op de obligatiemarkt steeg de Amerikaanse 10-jaarsrente met 8 basispunten naar 0,73%. De dollar verzwakte met bijna 1% naar 1,091 tegenover de euro.


Coronaschade niet snel gerepareerd
Wij delen het enthousiasme over de positieve berichten over de ontwikkeling van een coronavaccin, maar verwachten niet dat alles snel weer 'normaal' zal zijn. De economische impact van de coronacrisis zal diep gaan en nog lang voelbaar zijn. Die problemen los je niet eventjes snel op. Zoals gezegd, zal het naar verwachting nog lang duren voordat de bedrijfswinsten weer op het niveau van voor de crisis zullen zijn. We vinden het dan ook niet verstandig om blind achter de enthousiaste meute aan te lopen.  


Ook Aziatische beleggers reageren positief
Zoals je zou verwachten, reageren ook Aziatische beleggers vanmorgen positief op het nieuws van een mogelijk vaccin en de koerswinsten op Wall Street. Op mijn Bloomberg-koersenscherm zie ik dan ook alleen maar hogere aandelenkoersen in Azië. De Nikkei-index in Tokio staat op het moment van schrijven op een winst van 1,8% en de Kospi-index in Seoel koerst 2,3% hoger. De Hang Seng-index in Hongkong wint 1,9% en de beurs van Shanghai plust 0,7%. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices schommelen rond het slot van gisteren. De Europese beurzen zullen naar verwachting licht hoger openen.

Is goed nieuws misschien toch slecht nieuws?
Beleggers moeten het nieuws over een mogelijk vaccin nog even verwerken. Er zijn nog veel vragen. Komt het er écht, en zo ja: hoe snel? En wat betekent dit voor het beleid van de centrale banken? Hoeven die dan misschien minder te stimuleren, en is goed nieuws dan dus misschien toch ook slecht nieuws? Dat soort vragen en het ontbreken van antwoorden zal de komende tijd leiden tot veel volatiliteit (koerswisselvalligheid) op de financiële markten. Forse koersdalingen kunnen snel omslaan naar stijgingen en omgekeerd. Hou daar rekening mee.

Agenda van vandaag
Op de agenda voor vandaag staan onder autoverkoopcijfers uit de eurozone van april en cijfers over de bouwuitgaven in maart. Om 11 uur wordt de index van het Duitse beleggersvertrouwen bekendgemaakt. Er wordt verwacht dat deze ZEW-index deze maand is gestegen van 28,2 naar 30 punten, in lijn met de DAX. Uit de VS krijgen we vanmiddag onder andere cijfers over de huizenmarkt. Het aantal afgegeven bouwvergunningen is in april naar verwachting met 25,9% gedaald, net als het aantal in aanbouw genomen woningen. Het kwartaalcijferseizoen gaat verder met cijfers van onder andere Kingfisher, Sonova, Home Depot, Kohl's en Walmart. Blijf gezond en fijne dag! Groet, Simon

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 590,5 op AEX 10,0 6,48 6,50 -2,55 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 525,25 op AEX 5,0 12,95 12,97 -1,37 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 710,09 op AEX 10,0 6,49 6,51 +2,52 % Koop Sprinter
Sprinter Short 711,0 op AEX 8,5 7,61 7,63 +2,14 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 19 mei 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.