Auteur

David Wolters
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Sanofi Sanofi

dinsdag 26 mei 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
FR0000120578 EUR 13.6 3.76 Nee Gezondheidszorg

De omzetgroei van Sanofi heeft de afgelopen jaren onder druk gestaan door een moeilijke diabetesmarkt in de Verenigde Staten. Om dit op te vangen heeft het bedrijf verschillende overnames gedaan. Het ontwikkelen van nieuwe kaskrakers blijft echter lastig. Het concern heeft tijdens de beleggersdag in december 2019 dan ook enkele plannen bekendgemaakt die positief zijn voor de beleggingscase. Het concern wil marges verbeteren, verwacht de komende jaren sterke verkopen van astmamedicijn Dupixent en wil de komende jaren de vrije kasstroom gaan verbeteren. Het concern heeft een gemiddelde verwachte winstgroei van 7% de komende jaren en een waardering die onder het gemiddelde ligt van de farmceutische sector.

Franse farmaciespeler met internationale aanwezigheid

Sanofi behoort tot de grotere farmacieconcerns ter wereld. Het heeft medicijnen tegen kanker, hart- en vaatziekten, zenuwaandoeningen en diabetes en vaccins tegen onder meer griep en hersenvliesontsteking. Merkmedicijnen zijn goed voor circa 66% van de omzet; vaccins, consumentenproducten en overige producten voor 34%. De VS en Europa leveren gecombineerd een omzetaandeel van circa 60%. De overige omzet komt voor het grootste deel uit de opkomende markten. In 2019 werd op een omzet van €37,6 mld een nettowinst behaald van €5,5 mld.

Brede diversificatie brengt stabiliteit

Dankzij een brede productportefeuille die behalve merkmedicijnen ook vaccins en consumentenzorg producten bevat, zijn de inkomsten van het bedrijf breed gespreid. Hierdoor kan het goed omgaan met de prijsdruk voor zijn insulineproducten. Met name in de VS is de prijs van gangbare, maar lastig te produceren insuline een onderwerp van discussie. De vaccins en consumentenproducten van het bedrijf hebben minder last van de prijsdiscussie of van aflopende patenten. De marges in deze divisies zijn echter een stuk lager dan bij de farmaciedivisie. Resultaten uit de productontwikkeling waren de laatste jaren wisselend en het bedrijf is achterop geraakt vergeleken met concurrenten. Een grote reorganisatie van de productontwikkeling moet dit de komende jaren verbeteren. Bij biotechdivisie Genzyme ontwikkelt het bedrijf medicijnen op basis van de nieuwste technieken. Het risico op mislukking is hier groter dan in de farmaciedivisie, maar succes kan een waardevolle doorbraak betekenen. Het bedrijf heeft een sterke positie in opkomende markten. Hier heeft het bedrijf een nieuwe afzetmarkt gevonden voor zijn vaccins en medicijnen die geen patentbescherming meer ontvangen in de VS en Europa. Tijdens de beleggersdag in december 2019 heeft het concern enkele plannen bekendgemaakt die positief zijn voor de beleggingscase. Sanofi verwacht namelijk sterke verkopen van astmamedicijn Dupixent voor de komende jaren. Voor de vaccins verwacht het concern een omzetgroei tussen de 5% en 9% in 2018-2025. Daarnaast wil het concern de operationele marge verbeteren naar 30% in 2022. De divisie Consumer Healthcare wordt een "standalone business unit". Het ziet er dan ook naar uit dat deze divisie uiteindelijk wordt afgestoten. Daarnaast verwacht Sanofi een verbetering van de vrije kasstroom en denkt het concern extra kosten te kunnen besparen. Op maandag 25 mei kwam het concern met het plan om voor $13 mld aan aandelen in het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Regeneron van de hand te doen. Sanofi verkoopt de aandelen om meer te kunnen investeren in snel groeiende onderzoeksgebieden, bijvoorbeeld onderzoek naar kanker. De activiteiten in de jacht op een medicijn naar diabetes en hart- en vaatziekten worden juist afgeschaald omdat deze minder lucratief zijn. Daarnaast hebben Sanofi en GSk aangekondigd te gaan samenwerken bij zowel de ontwikkeling als productie van een vaccin tegen Covid-19.

Cijfers beter dan verwacht, outlook 2020 bevestigd

Over het eerste kwartaal rapporteerde Sanofi een omzet van €8,97 mld, 7% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar en ook hoger dan de consensusverwachting van analisten. De aangepaste winst per aandeel (wpa) kwam uit op €1,63, wat 16% hoger was dan een jaar geleden en fors beter dan de consensus. Het concern profiteerde in dit kwartaal van toegenomen vraag in verschillende divisies door de uitbraak van het coronavirus. Denk bijvoorbeeld aan het hamsteren van medicijnen en de vraag naar pijnstillers. Sanofi schat in dat de helft van de groei van de wpa daaraan is te danken. Het astmamedicijn Dupixent presteerde beter dan analisten hadden verwacht met een groei van maar liefst 130% op jaarbasis (in lokale valuta, dus zonder rekening te houden met valutaeffecten). De lancering van het nieuwe medicijn Eloctate (behandeling van hemofilie) loopt echter niet als verwacht. De concurrentie van het medicijn Hemlibra (van Roche) maakt het lastig om Eloctate goed in de markt te zetten. Ten opzichte van de consensusverwachting lagen de verkopen in lijn, maar vergeleken met een jaar geleden daalde de omzet van Eloctate met 11%. De middelen tegen hart- en vaatziekten en andere ‘gevestigde’ medicijnen kenden een omzetdaling van 5% op jaarbasis, vooral door de afname van de verkoop van Plavix (-33%) en Aproval (-13,4%) door de gewijzigde prijzen daarvan in China. Toch was de omzet ervan hoger dan de consensusverwachting van analisten. Verder staat de diabetestak onder druk: een omzetdaling van 1,2%. In de VS staat de omzet onder druk maar in Europa werd geprofiteerd van het hamsteren van medicijnen. De consumentendivisie liet een groei zien van 4,2% en profiteerde van de omzetgroei van onder andere pijnstillers (door coronabesmettingen). Dit was licht beter dan de consensus. De relatief kleine vaccindivisie meldde een omzetgroei van 3,7% (in lijn met de consensusverwachting). Hier lag de vergelijkingsbasis hoog, omdat de divisie in het eerste kwartaal van 2019 een omzetstijging had van 20,1%. De groei in de verkoop van vaccinaties tegen ‘gewone’ griep (influenza) werd teniet gedaan door de afname van vaccinaties in verband met reizen. Het concern heeft een outlook voor 2020 gegeven en rekent op een groei van de aangepaste wpa van 5% in lokale valuta en verwacht een negatief valutaeffect van 1 à 2%. Dit zou neerkomen op een aangepaste wpa van €6,17 – 6,23 in 2020. De consensus is iets hoger op €6,29.

Sterke groei Dupixent, diabetesmarkt nog steeds onder druk, waardering lager dan de sector.

Goede cijfers. Wat opvalt is de sterke groei van Dupixent op jaarbasis. Dit is ook belangrijk, want verwacht wordt dat dit medicijn de komende jaren sterk kan groeien. Ook opvallend is de omzetdaling van Eloctate, dat last heeft van concurrentie. Sanofi profiteerde in het eerste kwartaal sterk van de aantrekkende vraag door de coronaviruspandemie maar geeft wel aan dat het niet verwacht dat die omzetstijging doorzet in de andere kwartalen. De outlook voor 2020 werd dan ook niet verhoogd en alleen bevestigd. Sanofi heeft een waardering van 14 keer de verwachte winst in 2020 en 13 keer de verwachte winst in 2021. Dit is lager dan het gemiddelde van de farmaceutische sector. De gemiddelde verwachte winstgroei is 7% in de komende jaren en het dividendrendement komt uit op 3,6%. De goede resultaten laten onverlet dat Sanofi nog steeds last heeft van moeilijke omstandigheden op de diabetesmarkt. Maar de goede kwartaalresultaten, de plannen die in december 2019 zijn bekendgemaakt en de bevestiging van de outlook voor 2020 stemmen ons wel positief.

Kansen

  • De brede medicijnportefeuille en positionering in vaccins en consumentenproducten sluiten goed aan bij de groeiplannen in opkomende markten.
  • Reorganisatie van de productontwikkeling brengt de aandacht terug bij kansrijke projecten.
  • De biotechdivisie Genzyme versterkt het groeiperspectief en de winstmargeontwikkeling.

Risico's

  • De succesvolle afronding van een medicijnontwikkelingstraject en de lancering op de markt is geen gegeven. Hier boekt Sanofi wisselende resultaten
  • Een relatief groot deel van de omzet komt uit de opkomende markten; daardoor is Sanofi meer dan gemiddeld gevoelig voor valutaschommelingen.
  • Druk op diabetesactiviteiten blijft een fors risico; een groot deel van de omzet is hier afhankelijk van.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 75,7 op Sanofi 4,7 19,02 19,12 -6,57 % Koop Sprinter
Sprinter Long 75,7 op Sanofi 4,7 19,02 19,12 -6,57 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door David Wolters, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen