Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Beleggers richten hun pijlen op de achterblijvers

donderdag 28 mei 2020


Goedemorgen. Beleggers rekenen nog altijd op een snel en sterk herstel van de economie. Daarbij lijken zij hun aandacht te hebben verlegd van de snelle-groeiaandelen, zoals IT, naar de achtergebleven cyclische aandelen. 

Europese Commissie komt met herstelplan…

Na lang wachten werd gisteren dan eindelijk het herstelplan van de Europese Commissie (EC) gepresenteerd. Met een fonds van €750 miljard moet Europa weer uit de coronacrisis zien te komen. Een derde van het fonds zal bestaan uit leningen en twee derde uit giften. Het geld zal door de EC zelf uit de markt worden gehaald. Het plan ligt in lijn met het Duits-Franse voorstel van vorige week. De omvang van het fonds is wel hoger dan de €500 miljard die beide landen als gift in het vooruitzicht stelden. Vooral de zwaar getroffen zuidelijke eurolanden, zoals Italië en Spanje, zouden flinke bedragen toegeschoven moeten krijgen. 

… waarover nog lang onderhandeld zal worden

Het plan klinkt mooi, maar is nog lang niet zeker. Landen als Nederland, Oostenrijk, Denemarken en Zweden zijn tegen het onvoorwaardelijk verstrekken van giften. Die zien meer in het verstrekken van leningen onder voorwaarden. En het plan kan pas worden aangenomen als er unanimiteit is. Vooralsnog is het plan dan ook niet meer dan een discussiestuk waar de komende weken of maanden over onderhandeld zal worden. Wel is het natuurlijk een stap in de goede richting en werd het door beleggers gisteren goed ontvangen. Samen met de steeds verdere versoepeling van de lockdown-maatregelen en de hoop op een spoedig economisch herstel, was het genoeg voor een optimistische stemming op de Europese beurzen. 

Run op achtergebleven aandelen

Beleggers doken gisteren massaal op de aandelen van bedrijven uit sectoren die de meeste last hebben van de coronacrisis. Aandelen uit de reis- en luchtvaartindustrie en aandelen van autofabrikanten waren in trek. Maar ook bankaandelen (+3,1%) en aandelen uit de energiesector (+1,9%) herstelden verder. Aandelen uit de 'thuisblijfsectoren’, zoals gezondheidszorg (-2,5%) en IT (-1,3%), werden ingeruild na de rally in de afgelopen weken. Aandelen uit de IT-sector kunnen mogelijk ook last krijgen van de oplopende spanningen tussen de VS en China. De angst om het herstel van de achtergebleven aandelen te missen is blijkbaar groot bij beleggers.

Aandelen zijn kwetsbaar

Bemoedigende cijfers over de afnemende verspreiding van het coronavirus hebben in een paar weken tijd geleid tot optimisme onder beleggers, dat sterker is dan de angst voor oplaaiende geopolitieke spanningen. We begrijpen het optimisme heel goed, maar maken ons na de scherpe herstelrally ook zorgen over de kwetsbaarheid van de aandelenmarkten. Naar onze mening zijn de winstverwachtingen van analisten voor dit jaar in veel gevallen te optimistisch, wanneer we deze afzetten tegen de diepste economische recessie in bijna honderd jaar. Er wordt hoopvol, maar naar onze inschatting onterecht, op een V-vormig herstel ingezet. Wij verwachten dat het economische en winstherstel langer gaat duren dan de markt op dit moment inprijst. 

Rentes zuidelijke eurolanden dalen

De Stoxx Europe 600-index boekte gisteren een winst van 0,24%. De AEX-index deelde gisteren weer niet mee in de feestvreugde, door de koersverliezen van aandelen uit de IT-sector. De Zwitserse beurs verloor 1,16%, mede door verliezen bij aandelen uit de sector gezondheidszorg. In reactie op het herstelplan van de EC steeg de Duitse 10-jaarsrente met 2 basispunten naar -0,41%. Beleggers houden er rekening mee dat Duitsland, maar bijvoorbeeld ook Nederland, als sterke eurolanden moeten meebetalen aan de schulden die gemaakt zullen worden voor de zwakkere eurolanden. De Italiaanse 10-jaarsrente daalde met 5 basispunten naar 1,50%, de Spaanse 10-jaarsrente daalde ook met 5 basispunten naar 0,65%. 

Wall Street negeert negatieve berichten
 

Op Wall Street zagen we een vergelijkbaar beeld als op de Europese beurzen. Technologieaandelen lagen onder druk en bankaandelen waren gevraagd. Pas toen chipmaker Micron Technologies met positieve vooruitzichten kwam, draaide de stemming en wist de Nasdaq-index (+0,8%) alsnog in de plus te sluiten. De S&P 500-index won 1,5% en de Dow Jones-index steeg, onder aanvoering van aandelen uit de financiële sector (+6%), zelfs met 2,2%. Alsof er een startschot heeft geklonken voor een scherp herstel van de Amerikaanse economie. In het gisteren gepubliceerde 'Beige Book' van de Fed werd echter een veel negatiever beeld van de Amerikaanse economie beschreven, maar daar hadden beleggers weinig oren naar. Ook de dreiging vanuit Washington voor sancties richting China maakten weinig indruk. Op de obligatiemarkt was er van optimisme weinig te merken: de Amerikaanse 10-jaarsrente daalde met 1 basispunt naar 0,68%.

Draai naar cyclische aandelen vervolgd
 

Op mijn koersenscherm zie ik een gemengd beeld op de Aziatische beurzen. De spanningen in en rond Hongkong zetten de Hang Seng index 0,2% lager. De beurzen op het vasteland van China noteren rond de slotstand van gisteren. En ondanks een renteverlaging van de Koreaanse centrale bank, noteert de Kospi-index een verlies van 0,2%. Op de Japanse beurzen is de stemming beter, de Nikkei-index is 2,3% hoger gesloten. De Australische beurs plust 1,4%. De termijncontracten (‘futures’) op de Amerikaanse aandelenindices geven een gemengd beeld. De futures op de Dow Jones-index staan 0,8% hoger, maar die op de Nasdaq 100-index staan licht lager. De draai van technologie- naar cyclische aandelen lijkt daarmee een vervolg te krijgen. We verwachten per saldo een hogere opening van de Europese beurzen, na de winst van Wall Street gisteravond.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere Duitse en Spaanse inflatiecijfers en vertrouwenscijfers van de eurozone. Er wordt verwacht dat de index van het economisch vertrouwen deze maand is gestegen van 67 naar 70,6 punten. Uit de VS verwachten we vanmiddag onder andere cijfers over de orders voor duurzame goederen in april en de wekelijkse uitkeringsaanvragen. Voor die laatste wordt een stijging van nog eens 2,1 miljoen verwacht in de afgelopen week. Dit is minder dan de week ervoor, maar het zijn nog steeds gigantische aantallen. Toch hebben we niet de indruk dat beleggers zich er vandaag druk om zullen maken. Die hebben hun zinnen gezet op een beter vooruitzicht.

Fijne dag en blijf gezond!

Groet, Simon

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 24100,44 op Dow Jones 10,1 23,25 23,28 +0,26 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 21369,56 op Dow Jones 5,0 47,21 47,24 +0,13 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 29229,59 op Dow Jones 10,1 23,11 23,14 -0,30 % Koop Sprinter
Sprinter Short 31310,0 op Dow Jones 4,8 49,07 49,10 -0,05 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 28 mei 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.