Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse WTI Olieprijs (WTI): volatiele bewegingen en grote bodemformatie in de maak

donderdag 28 mei 2020

Ook in de olieprijs (WTI) hebben we dit jaar extreme bewegingen gezien. Aan het begin van 2020 noteerde de WTI nog een prijs van bijna $65. Hij bevond zich toen in een brede en langdurige zijwaartse fase. Op het moment dat de onderkant van deze fase bij $51 neerwaarts werd gebroken, ontstond een nieuwe neerwaartse tendens. Dit zorgde in april voor een klassieke neerwaartse blow-off beweging waarbij zelfs een niveau van $1 op de borden verscheen. Eind april werd deze blow-off beweging opwaarts gebroken, boven de zeer steile dalende toppenlijn. Dit was in het kortetermijnbeeld een forse verbetering en gaf aan dat de bodem was gezet. Bevestiging vond plaats boven de top van begin april bij $29. In de afgelopen dagen is de olieprijs verder opgelopen tot een niveau van $34,50 waar hij tot op heden een dubbele top vormde. Hier vlak boven ligt als belangrijke weerstand ook de onderkant van een eerdere en zeer forse gap bij $35,40. Ook testte de olieprijs hiermee zijn dalende middellangetermijntoppenlijn sinds begin dit jaar. Deze is momenteel te vinden bij $34,70. De kans op een neerwaartse terugtest is naar mijn mening groot. Het eerste belangrijke steunpunt ligt nu bij $29. Mocht deze steun worden gebroken, ontstaat er meer ruimte naar de zone $19 - $21. Pas een duidelijke structurele doorbraak boven de zone $34,50 - $35,40 geeft aan dat de volgende opwaartse fase kan starten richting de $41,50 - $43. In dat scenario wordt ook de dalende middellangetermijntrend gebroken en is de genoemde zone pas de eerste doelzone. Als we kijken naar de bewegingen van de afgelopen maanden dan zien we ook de contouren van een grote bodemformatie.

Grafiek Olieprijs (WTI) op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 27 mei 2020

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 56,36 op WTI Future 8,9 5,93 5,94 -2,94 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 51,04 op WTI Future 5,1 10,36 10,37 -1,80 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 69,18 op WTI Future 10,1 5,20 5,21 +3,17 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 76,03 op WTI Future 4,8 10,93 10,94 +1,58 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 28 mei 2020 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.