Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Drijft Trump de spanning met China weer op?

vrijdag 29 mei 2020

Goedemorgen. Het is alweer de laatste handelsdag van de maand mei, die voor beleggers – net als de voorgaande maand – voorspoedig is verlopen. 

AEX verslaat wereldindex in mei

Met een winst van 3,3% voor de MSCI All Country World-index (net return in euro) springt onze eigen AEX index er met een winst van 5% tot vandaag positief uit. Hij doet het deze maand zelfs beter dan de alom geprezen Nasdaq 100-index, u weet wel: de index van de honderd grootste fondsen uit de breder samengestelde ‘gewone’ Nasdaq. De grote vraag is of het herstel van de aandelenmarkten verder door zal zetten. Het versoepelen van de lockdown-maatregelen en de steun van de overheden en centrale banken geven hoop op economisch herstel. Maar of dat herstel net zo zal verlopen als de V-vorm van de indices, is nog zeer onzeker. 

Winkelverkopen Spanje in april 30% lager, vertrouwen in EU zwak…

Wij gaan vooralsnog uit van een U-vormig, dus trager herstel. Indicaties in die richting zijn dat de detailhandelsomzetten in Spanje in april met ruim 30% zijn gedaald en dat de index van het economisch vertrouwen in de eurozone deze maand veel minder sterk is gestegen dan verwacht. Die index steeg van 64,9 naar slechts 67,5 punten, terwijl werd gerekend op 70,6 punten. Opvallend was dat de vertrouwensindex van de dienstensector juist verder is gedaald (van -38,6 naar -43,6 punten) terwijl analisten rekenden op een herstel naar -27,9 punten. De deelindex van de industriesector herstelde wel: van -32,5 naar -27,5 punten maar bleef ook achter bij de analistenverwachting (-26,5). 

… maar beleggers blijven erg optimistisch

Deze cijfers staken gisteren schril af bij het aanhoudende optimisme van beleggers. Alle Europese hoofdindices eindigden gisteren met mooie winsten. Je merkt dat beleggers ook wel een beetje corona-moe beginnen te worden. Ze kijken liever met een positieve blik vooruit. Voor een deel is dat terecht; ook wij verwachten dat we het economische dieptepunt inmiddels achter ons hebben liggen. Tegelijkertijd willen we waken voor te veel optimisme omdat nog lang niet alle risico's zijn verdwenen en het economisch herstel wel eens langer kan duren dan de markt nu inprijst. Dit betekent niet dat we negatief zijn, maar we zijn wel voorzichtig. 

Dollar zwakker, Duitse rente daalt

Hoop op een omvangrijk Europees stimuleringsplan en het positieve slot van Wall Street leidden gisteren, zoals gezegd, tot een positieve stemming op de Europese beurzen. De brede Stoxx Europe 600-index boekte een winst van 1,6%, dit maal onder aanvoering van aandelen uit de sector gezondheidszorg (+3,1%). Alleen aandelen uit de sector energie (-0,2%) sloten in de min. De ‘Bund’, de maatgevende marktrente op de Duitse tienjarige staatslening, daalde met 1 basispunt naar -0,42% en de euro werd bijna 1% sterker op $1,108. Voor eurobeleggers die wereldwijd beleggen (en dus voor een belangrijk deel in de VS) is dit op de korte termijn een negatieve ontwikkeling.
 
41 miljoen uitkeringsaanvragen in VS in 10 weken

Het aantal nieuwe (‘eerste’) aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS bedroeg afgelopen week ruim 2,1 miljoen, precies als de verwachting van analisten. In de afgelopen tien weken hebben bij elkaar meer dan 41 miljoen Amerikanen een uitkering aangevraagd. Daarvan zijn er ook een deel weer aan het werk of krijgen een andere uitkering. Daarom daalde het aantal voortgezette uitkeringen ('continuing claims') afgelopen week van bijna 25 miljoen naar 21 miljoen. Volgens de collega's van ING Research (vroeger ING Economisch Bureau geheten), zijn er in totaal nog steeds meer dan 31 miljoen Amerikanen die gebruik maken van een volledige of aanvullende steunuitkering. Die uitkeringen zullen voor een belangrijk deel in juli stoppen. Een grote groep Amerikaanse uitkeringsgerechtigden krijgt nu wekelijks trouwens meer steun dan ze ooit als salaris ontvingen. Maar dat zal binnenkort dus wel stoppen. De orders voor duurzame (consumenten)goederen zijn vorige maand met 17,2% afgenomen. Dat was iets beter dan de verwachte -19%. Verder werd de krimp van de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal bijgesteld van -4,8% naar -5%. 

Wall Street sluit lager op gerucht over anti-China-maatregel

Op Wall Street werden de laatste economische cijfers gisteren voor kennisgeving aangenomen en letten beleggers vooral op de verdere heropening van de economieën. Maar in het laatste uur van de handel doken de koersen omlaag na het bericht dat president Donald Trump vandaag in zijn persconferentie mogelijk maatregelen tegen China zal aankondigen. Dat zou zijn reactie zijn op de nieuw aangenomen Chinese veiligheidswet voor Hongkong, die de democratie daar verder beperkt. De S&P 500-index (-0,2%) sloot voor de eerste keer in vier dagen met verlies. De Nasdaq verloor 0,5% en de Dow Jones Industrial Average ging 0,6% omlaag. Op de obligatiemarkt werd minder nerveus gereageerd en steeg de Amerikaanse 10-jaasrrente met 1 basispunt naar 0,69%.
 

Lagere opening verwacht

Ondanks de oplopende spanning tussen de VS en China en tegenvallende Japanse macrocijfers (winkelverkopen en industriële productie) kruipt de Nikkei-index in Tokio in de plus – na bijna de hele handelsdag op verlies te hebben gestaan. Zelfs een iets sterkere yen lijkt het sentiment niet te kunnen drukken. Op de andere Aziatische beurzen is de stemming vanmorgen gemengd. De Hang Seng-index koerst 0,4% lager maar de beurs van Shanghai wint 0,1% en de Kospi-index in Seoel staat 0,3% in de plus. De beurs van Australië is 1,1% lager gesloten. De zogenoemde futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices staan op het moment van schrijven licht lager. We verwachten dan ook een lagere opening van de Europese beurzen om 9 uur.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere Duitse en Nederlandse winkelverkoopcijfers van april. Verder krijgen we inflatiecijfers van april uit Frankrijk, Italië en de eurozone als geheel. In Italië en Frankrijk worden ook de definitieve groeicijfers over het eerste kwartaal bekend gemaakt. Er wordt verwacht dat deze niet afwijken van de eerdere schatting van -4,7% respectievelijk -5,8% (kwartaal op kwartaal). Uit de VS krijgen we vanmiddag onder andere cijfers over de ontwikkeling van de inkomens en uitgaven van Amerikaanse consumenten, inflatiecijfers van april, de inkoopmanagersindex van de regio Chicago en de (definitieve) vertrouwensindices van de Universiteit van Michigan.         

Blijf gezond en alvast een heel mooi en lang pinksterweekend! 

Tot dinsdag,

Simon

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 522,59 op AEX 10,0 5,70 5,72 +8,56 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 465,37 op AEX 5,0 11,42 11,44 +4,10 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 626,25 op AEX 10,0 5,72 5,74 -7,43 % Koop Sprinter
Sprinter Short 674,0 op AEX 5,0 11,40 11,42 -3,88 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 29 mei 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.