Auteur

David Wolters
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: AstraZeneca AstraZeneca - Hoogwaardige productenportefeuille die snel groeien

donderdag 4 juni 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
GB0009895292 GBp 26.2 2.65 Ja Gezondheidszorg

Hoogwaardige productenportefeuille die snel groeien

Farmaciebedrijf AstraZeneca heeft een hoogwaardige productenportefeuille met veel pas geïntroduceerde medicijnen, die snel groeien in omzet. Op basis hiervan kan het bedrijf op een winstgroei van 23% rekenen, de komende jaren. Zijn beurswaardering is dan ook hoger dan het sectorgemiddelde: 26 maal de verwachte winst in 2020 en 22 maal die in 2021. Het is dan ook belangrijk dat er niet te veel tegenvallers uit de productontwikkelings-pijplijn komen.

Brits-Zweedse medicijnfabrikant met internationale spreiding

AstraZeneca komt voort uit de fusie tussen een Zweeds en een Brits farmaciebedrijf. Het bedrijf ontwikkelt en produceert medicijnen tegen maag- en darmstoringen, hart- en vaatziekten, kanker, benauwdheid, mentale stoornissen en infecties. Ongeveer 33% van de omzet wordt in de Verenigde Staten (VS) behaald, 19% in Europa, 21% in China, 11% in Japan en de overige 16% in de rest van de wereld. In 2019 werd op een omzet van $24,4 mld, een nettowinst geboekt van $1,6 mld.

Kansrijke productontwikkeling

Na een periode met veel aflopende patenten en dalende inkomsten heeft AstraZeneca de productontwikkeling weer op orde. Het concern heeft relatief veel van de medicijnen ‘in de pijplijn’ in het laatste ontwikkelstadium. Deze kunnen dus binnen enkele jaren bijdragen aan de inkomsten. Het huidige productaanbod van AstraZeneca is breed gediversifieerd, waardoor de omzet niet afhankelijk is van slechts enkele medicijnen. Belangrijke nieuwe oncologiemedicijnen zijn Tagrisso, Lynparza, Calquence en Imfinzi. De verwachte omzet van Tagrisso voor 2020 is $4,21 mld (16% van de omzet). De verwachte omzet in 2020 voor Imfinzi is $2,07 mld (7,8% van de omzet). Ook bij de ontwikkeling van nieuwe producten richt AstraZeneca zich vooral op oncologie. Hier is de concurrentie echter aanzienlijk zodat het bedrijf flink moet investeren om bij te blijven. AstraZeneca was in het verleden niet zo succesvol met zijn overnames, die het deed om nieuwe medicijnen aan de productenportefeuille toe te kunnen voegen. Daarom investeert AstraZeneca nu meer in de eigen productontwikkeling. Net als de rest van de sector is het bedrijf gevoelig voor politieke bemoeienis met de medicijnprijzen in de VS.

Resultaat beter dan verwacht, outlook 2020 bevestigd

Over het eerste kwartaal rapporteerde AstraZeneca een omzet van $6,35 mld, 16% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar en fors beter dan de consensusverwachting van analisten. De aangepaste winst per aandeel (wpa) liet een forse stijging zien ten opzichte van Q1 vorig jaar en kwam uit op $1,05. Dat was fors beter dan de consensus en was voornamelijk te danken aan de hoger dan verwachte omzet. De omzetten in de oudere medicijnen Symbicort (+35% jaar op jaar, joj), Crestor (-10% joj) en Pulmicort (-1% joj) waren beter dan de consensusverwachtingen, waarbij Symbicort fors beter presteerde dan verwacht. De nieuwe oncologiemedicijnen Tagrisso (+56% joj), Lynparza (+68% joj) en Imfinzi (+56% joj) presteerden alle beter dan de consensus. AstraZeneca verwacht voor heel 2020 een hoog enkelcijferig of laag dubbelcijferig omzetgroeipercentage, wat dan uitkomt in de bandbreedte van $26,3 tot $27,3 mld. De consensustaxatie staat op een omzet van $26,45 mld in 2020. AstraZeneca verwacht dat in 2020 de aangepaste wpa 15-19% hoger uitkomt en de negatieve valutaeffecten ongeveer 2% zullen bedragen. De aangepaste winst per aandeel zou dan uitkomen in de bandbreedte van $3,95 tot $4,10. De consensus ligt op: $4,01.

Hoge waardering, hoge verwachtingen

Het concern heeft een waardering van 26 keer de verwachte winst in 2020 en 22 keer die in 2021. De verwachte winstgroei bedraagt 23% de komende jaren en het huidige dividendrendement is 2,6%. De consensustaxaties van analisten gaan uit van een vrije kasstroom van $4,1 mld in 2020 en $5,3 mld in 2021. De verwachtingen voor het concern zijn hooggespannen; het is dan ook zaak dat er niet teveel tegenvallers uit de productpijplijn komen.

Kansen

  • Gedifferentieerde (gespreide) productportefeuille zorgt voor stabiliteit.
  • Succesvolle lancering van nieuwe medicijnen met veel potentie.
  • Sterke, groeiende aanwezigheid in de opkomende markten.

Risico's

  • Tegenvallende resultaten uit de productpijplijn.
  • Prijsbeperkingen of ander nadelig overheidsingrijpen in de sector.
  • Toenemende concurrentie door nieuwe producten van andere bedrijven.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 2149,0 op AstraZeneca 1,3 72,83 72,91 -1,01 % Koop Sprinter
Sprinter Long 2149,0 op AstraZeneca 1,3 72,83 72,91 -1,01 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door David Wolters, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen