Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ‘Jantje lacht, Jantje huilt’ op de beurs

woensdag 17 juni 2020

"Nou dokter, de patiënt had een goede dag". Dat zou zomaar een antwoord geweest kunnen zijn op de vraag waarom de manisch-depressieve markten gisteren het zonnetje weer zagen schijnen.

Tussen hoop en vrees

De vrees voor een tweede besmettingsgolf van het coronavirus sloeg gisteren om in hoop dat centrale banken beleggers altijd zullen redden. Alarmerende berichten uit China, Florida en Texas over nieuwe uitbraken van het virus dolven het onderspit tegen het bericht dat de Fed nu ook individuele bedrijfsobligaties gaat kopen. Dat dit deel uitmaakt van een al eerder aangekondigd programma van de centrale bank, was blijkbaar geen reden om minder enthousiast te zijn. Ook berichten over oplopende spanningen tussen China en India en tussen Noord- en Zuid-Korea konden de pret op de aandelenbeurzen gisteren niet drukken.

Stijging winkelverkopen in VS…

Het sentiment kreeg ook steun van veel beter dan verwachte Amerikaanse winkelverkoopcijfers van mei. Die stegen met 17,7% ten opzichte van april, toen er nog een daling van bijna 15% werd gemeld. De stijging was bijna twee keer zo sterk als de +8,4% die analisten hadden verwacht. Nu is het voorspellen van cijfers in coronatijd vaak een hachelijke zaak, dus is een afwijking niet zo vreemd. Het van het slot halen van de economie heeft geleid tot een hervatting van aankopen door consumenten, die lang hebben moeten wachten voordat ze weer iets konden kopen. Uitgestelde vraag is dus een simpele verklaring voor de sterke stijging.

… dankzij cheque van de overheid

Bovendien hebben veel werkloze consumenten, door de extra overheidssteun van $600 per week, zich de koning te rijk gevoeld en het geld flink laten rollen. Aan sparen of aflossen van schulden zullen velen waarschijnlijk niet hebben gedacht. De vraag is dan ook wat zij nog zullen besteden als blijkt dat niet iedereen terug kan keren naar zijn baan en de extra steun volgende maand wegvalt. Voor nu lijkt de overheidssteun in ieder geval goed te werken en wijst het herstel van de winkelverkopen op een herstel van de Amerikaanse economie. Onze Amerika-econoom waarschuwt echter om dit herstel niet in één rechte lijn omhoog door te trekken. Laten we hopen dat hij zich vergist.

Niet alle macrocijfers zijn sterk

Cijfers over de Amerikaanse industriële productie waren minder sterk. Die is vorige maand met 1,4% gestegen, minder dan de verwachte +3%. Daar tegenover staat een sterke opleving van de vertrouwensindex van Amerikaanse huizenbouwers. De NAHB-index is vorige maand gestegen van 37 naar 58 punten, waar analisten gemiddeld rekenden op een herstel naar 45 punten. Voor de coronacrisis noteerde de index rond de 80 punten.

Enthousiasme op Wall Street

Op Wall Street was de stemming gisteren dus opperbest en lieten beleggers zich niet afleiden door negatieve berichten. De aanhoudende steun van de Fed en de beter dan verwachte winkelverkoopcijfers bepaalden de stemming op de handelsvloer in New York. De S&P 500-index steeg 1,9%, de Nasdaq won 1,75% en de Dow Jones Industrial-index steeg, onder aanvoering van aandelen uit de sector industrie (+3%), met ruim 2%. Beleggers hopen ook dat het bericht over een infrastructuurplan van president Trump met een omvang van $1000 miljard zal doorgaan. Overigens blijkt dat hij dit plan voor eind september door het Congres moet drukken, omdat dan de houdbaarheidsdatum van een reeds beschikbaar potje verstrijkt. Op de obligatiemarkt heerste ook een ‘risk-on’-stemming. De 10-jaarsrente steeg met 3 basispunten naar 0,75%. In reactie op het bericht dat de Fed nu ook individuele bedrijfsobligaties gaat kopen, daalden de risicopremies op die categorie sterk.

Markten blijven volatiel

Eerder op de dag sloten de Europese aandelenbeurzen ook flink hoger. De bevestiging dat centrale banken blijven stimuleren en de hoop op een sterk economisch herstel gaven aandelenkoersen vleugels. Alle zorgen die een paar dagen geleden nog leidden tot flinke koersdalingen, zijn blijkbaar als sneeuw voor de zon verdwenen. Het blijft fascinerend om te zien hoe snel angst en hebzucht stuivertje kunnen wisselen op de markten. De Stoxx Europe 600-index steeg, onder aanvoering van aandelen uit cyclische, dus economisch relatief gevoelige sectoren, met 2,9%, de sterkste stijging in bijna een maand. Hadden we al gezegd dat de markten voorlopig volatiel blijven? In deze onzekere tijd zullen koersuitslagen vaker best heftig zijn. Laat je er niet door van de wijs brengen. Ga niet op dagbasis proberen te voorspellen, maar houd vast aan je beleggingsplan en lange-termijndoelstellingen. De Duitse 10-jaarsrente steeg overigens met 2 basispunten naar -0,43%.

Gemengd beeld op Aziatische beurzen

Op de Aziatische beurzen wordt het enthousiasme van Wall Street niet overal overgenomen. De zorgen over het coronavirus en de oplopende geopolitieke spanningen drukken de stemming vanmorgen. De Nikkei-index is in Tokio 0,6% lager gesloten. In Hongkong is de Hang Seng-index wat herstelt en koerst 0,3% hoger. De Koreaanse Kospi-index is 0,1% hoger gesloten. De beurs van Australië doet het nog beter met een winst van 0,8%. De termijncontracten op de belangrijkste Amerikaanse aandelenindices noteren licht lager. We verwachten een redelijk vlakke opening van de Europese beurzen.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere (definitieve) inflatiecijfers van de eurozone voor de maand mei en industriële-productiecijfers uit Italië. Uit de VS verwachten we vanmiddag onder andere cijfers over het aantal in aanbouw genomen woningen en aanvragen voor bouwvergunningen.

Fijne dag en blijf gezond!

Groet, Simon.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 517,99 op AEX 10,0 5,70 5,72 -9,08 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 462,28 op AEX 5,0 11,27 11,29 -4,89 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 621,52 op AEX 10,0 5,69 5,71 +11,55 % Koop Sprinter
Sprinter Short 668,0 op AEX 5,0 11,27 11,29 +5,52 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 17 juni 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.